Daily Survey

Beograd, 29. Mart 2012.

SRBIJA - EU

FILE: SRBIJA OVE GODINE IDE KA PREGOVORIMA O PRIJEMU U EU

BRISEL, 28. marta 2012. (Beta)- Evropski parlament (EP) je danas u Briselu pozdravio davanje Srbiji statusa kandidata za prijem u EU i zatražio da što pre počnu pregovori s Beogradom, dok je evropski komesar Štefan File ocenio da 2012. može biti godina u kojoj će Srbija krenuti ka pregovorima o prijemu u EU.
To je naglašeno u raspravi o rezoluciji o evropskoj integraciji Srbije koju sutra treba da izglasa EP, u kojoj je poziv Evropskom savetu da što pre odredi početak pregovora s Beogradom o prijemu, uz zaključak da je Srbija ispunila sve uslove koje su u decembru 2012. postavili vođi EU.
File je naglasio da je 2011. bila godina krupnih izazova za Srbiju i ocenio da ove godine Srbija može doći na prag pregovora o članstvu. "Ispunjavanje uslova za taj krupan korak će biti prvi zadatak nove vlade posle izbora šestog maja" u Srbiji.
Pred Evropskom komisijom stoji veliki zadatak da u sledećem godišnjem izveštaju preporuči pokretanje pregovora sa Srbijom. Najpre Srbija mora da sprovede ključne prioritete kako bi ostvarila "vidljivo i trajno poboljšanje odnosa s Kosovom" što "posebno znači da Srbija treba da primeni i drži se slova i duha svih do sada postignutih dogovora u dijalogu s Prištinom".
Drugo, predočio je File, "potrebno je da vidimo da se zamah reformi nastavlja kako bi se potvrdilo da Srbija u dovoljnoj meri ispunjava politička merila" EU. "Mi smo rešeni da nastavimo naše angažovanje sa Srbijom", istakao je evropski komesar.
On je rekao da su ciljevi i merila EU "jasno određeni" i naglasio da "ima puno poverenje u sposobnost Srbije da pokrene svoje snage i dostigne nužni dodatni napredak kako bi se uputila ka pregovorima o ulasku u redove" EU. "To će joj omogućiti da pospeši proces reformi i uhvati se u koštac i sa najvećim izazovima", rekao je on.
File je rekao da je uveren da će Srbija, uz podršku Brisela, nastaviti put ka članstvu u EU što će "celom regionu poslati povoljnu poruku s ciljem da se ojačaju mir i ekonomski napredak Zapadnog Balkana".
U ime predsedavajućeg EU, Danske, ministar za evropska pitanja Nikolaj Vamen je evroposlanicima rekao da je za pokretanje pregovora o prijemu Srbije u EU najvažnije da ona nastavi reforme i primeni dogovore s Prištinom.
Vamen je naglasio da Srbija mora sprovesti "politička merila EU iz Kopenhagena" o delovanju demokratije, primeniti dogovore s Prištinom, sprovesti odredbe Sporazuma EUSrbija o stablizaciji i pridruživanju, uspostaviti delotvornu tržišnu privredu i očuvati makroekonomsku stabilnost.
Ministar zemlje koja predsedava EU je konstatovao da su "iskrsle privremene teškoće u primeni sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova" i naglasio da "mi radimo na tome da se ta situacija vrati u dobro stanje, a da se dve strane da ponovo nađu zajedno".
U predlogu rezolucije koji je pripremio izvestilac EP za Srbiju Jelko Kacin, takođe se pozdravljaju ključni dogovori u dijalogu BeogradPriština. Evropski parlament, piše u nacrtu rezolucije, smatra da bi, s obzirom na Mišljenje Evropske komisije o napretku Srbije iz oktobra 2011, pregovori o članstvu s Beogradom "trebalo da počnu što pre, čime bi se pokazala privrženost Evropske unije perspektivi te zemlje za ulazak u EU". Jer, kako je naglašeno, EP "smatra da su ostvareni ključni prioriteti" na koje je Evropska komisija ukazala u Mišljenju o kandidaturi Srbije i da ona nastavlja reforme.
Kacin je u raspravi ocenio da Srbija ima najbolju državnu upravu u regionu i da je spremna za pregovore o članstvu. Izrazio je nadu da izborna kampanja u Srbiji neće omesti dijalog s Prištinom. On je odao veliko priznanje preminuloj Verici Barać, direktorki Saveta za suzbijanje korupcije, ocenivši da je ona "previše često ostajala usamljena" i rekavši da bi njen rad morao bit primer i državnim institucijama.
Na završetku rasprave o Srbiji, reagujući na ocenu mađarskog poslanika da je mađarska manjina u Vojvodini diskriminisana, File je rekao da to ne stoji i da to jasno pokazuju izveštaji UN, OEBSa I Evropske komisije.
U raspravi su drugi poslanici ocenili da je u Vojovodini pitanje manjina uzorno rešeno, mada je dvoje rumunskih polanika navelo da treba da povećati poboljšati položaj rumunske manjine u, kako su naveli, severoistočnoj Srbiji.
Na završetku rasprave File je primetio i da bi Srbija "trebalo da se uzdrži od raspisivanja izbora lokalnih izbora na Kosovu".
Evroposlanici u predlogu rezolucije pozdravljaju napredak Srbije u sprovođenju reformi i ukazuju da "dalji napredak Srbije u integraciji u Evropsku uniju zavisi od napretka u obezbeđivanju 'merila iz Kopenhagena' EU" učvršćenje političke demokratije i funkcionalne tržišne privrede u zemljama koje žele da postanu članice. S tim u vezi se posebno naglašava potreba jačanja vladavine zakona, poštovanja ljudskih prava i "boljeg delovanja tržišne privrede".
EP traži da svi u regionu budu uključeni u saradnju, a posebno se pozdravlja podrška Srbije i Hrvatske Bosni i Hercegovini, kao i doprinos koji su predsednici Boris Tadić i Ivo Josipović dali jačanju veza Srbije i Hrvatske.
Takođe se pozdravlja to što su vlasti Srbije izručile Međunarodnom tribunalu u Hagu preostale odbegle optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića, uz napomenu da je nužno istražiti koje su "mreže podrške oni imali, posebno u vojnim i civilnim bezbednosnim službama".
Evroposlanici pozdravljaju napredak suzbijanja korupcije u Srbiji, ističući odluke Ustavnog suda o sprečavanju sukoba interesa na javnim položajima, ali napominju da postoje "povezani interesi političkih stranaka i tajkuna da održe sistemsku korupciju što je opšti problem u regionu". U predlogu rezolucije se od vlasti Srbije traži jačanje državnih tela za suzbijanje korupcije i podvlači da je "istinska vladavina zakona nužna za privlačenje stranih investicija i brži prelazak ekonomije na slobodno tržište".
"Postojanje monopola s tim u vezi ozbiljno narušava taj prelazak", ocenjuje se u dokumentu EP i poziva vlada u Beogradu da i dalje usvaja mere kako bi se ti monopoli ukinuli, a veće olakšice dale za osnivanje malih i srednjih preduzeća. Takođe se ukazuje na "mnoge nepravilnosti, posebno u privatizaciji i javnim nabavkama", i traži tačno utvrđivanje javnog vlasništva da bi se "obezbedilo sigurno i predvidivo poslovanje". Predočava se i nužnost "nastavka restitucije privatne imovine i sprečavanja da privatni interesi otuđe javna dobra".

EP: BITAN NAPREDAK U DIJALOGU BEOGRAD-PRIŠTINA

BRISEL, 28. marta 2012. (Beta)- Evropski komesar Štefan File je danas izjavio da je u odnosima EU i Kosova počela nova etapa početkom izrade studije o izvodljivosti za sporazum EU i Kosova o stabilizaciji i pridruživanju.
File je to rekao u Evropskom parlamentu (EP) koji je pozdravio bitan napredak u dijalogu Beograd-Priština i ponovo naglasio da jedino rešenja postignuta kroz pregovore "mogu trajno otkloniti zategnutosti u regionu".
EP sutra glasa o rezoluciji o Kosovu u kojoj se "pozdravljaju do sada postignuti dogovori i poziva Vlada Srbije da ih potpuno i neodložno sprovede".
Takođe se ocenjuje da su važni prvi koraci ka primeni dogovora u dijalogu BeogradPriština to što je uredan promet robe omogućen prihvatanjem carinskih pečata, što su srpske vlasti Euleksu dostavile kopije matičnih knjiga, kao i što je primena dogovora o slobodi kretanja počela 26. decembra 2011. U predlogu rezolucije EP je izražena "ozbiljna zabrinutost" zbog stanja na severu Kosova i nasilja u drugoj polovini prošle godine.
U dokumentu EP "pozdravljaju se izjave predsednika (Srbije Borisa) Tadića o neophodnosti uklanjanja barikada, ponovo se traži sloboda prometa lica, robe, ideja i kapitala što su ključne vrednosti EU".
Od srpskih vlasti se očekuje da "zajamče da se potpuno uklone preostale barikade čime bi se obezbedio slobodan pristup prelazima, a srpske vlasti se pozivaju da olakšaju saradnju kosovskih Srba s Euleksom i Kforom da bi oni u potpunosti mogli da sprovode svoje mandate".
U predloguu rezolucije EP se naglašava "važnost procesa šire regionalne saradnje, stabilnosti i dinamike postupka koji vodi članstvu" zemalja regiona u EU.
U raspravi su svi poslanici ukazali na važnost dijaloga Beograd-Priština, ali su mnogi upozorili na organizovani kriminal, korupciju i nedostatak vladavine prava na Kosovu.
Izvestilac EP za Kosovo, austrijska poslanica Ulrike Lunaček, predložila je amandman na rezoluciju kojim traži da se Kosovu omogući da učestvuje na Olimpijskim igrama. Ona je zatražila i da se poštuje "Zakon o zaštiti svedoka", ali nije bilo jasno na šta je Ulrike Lunaček mislila, budući da na Kosovu takav zakon ne postoji.
Ozbiljna varnica je u raspravi sevnula kada je italijanski poslanik Fiorelo Provera izrazio zabrinutost zbog toga što se premijer Kosova Hašim Tači u izveštaju Saveta Evrope pominje ravno 27 puta kao osumnjičen za umešanost o trgovinu ljudskim organima.
Nemački poslanik Berndt Poselt je ustao u odbranu Tačija, rekavši da "navodi Saveta Evrope nisu dokazani".

REZOLUCIJA EP: SRBIJA DA SE UZDRŽI OD LOKALNIH IZBORA

BRISEL, 29. marta (Tanjug)- Poslanici Evropskog parlamenta izglasali su danas Rezoluciju o napretku Srbije u evropskim integracijama, u kojoj se traži da se Srbiji "što pre bude moguce" odredi datum za pocetak pregovora o pridruživanju EU, ali i poziva Srbija da se uzdrži od raspisivanja lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.
Rezolucija je usvojena velikom vecinom protiv je bilo samo 49 poslanika od ukupno 754 a jedini od 12 usvojenih amandmana, koji unosi promenu u tekst rezolucije u odnosu na predlog, jeste amandman koji se tice lokalnih izbora na Kosovu a koji je podneo izvestilac EP za Srbiju Jelko Kacin.
Kako se navodi u tom amandmanu, raspisivanje lokalnih izbora bilo bi "suprotno medunarodnom pravu i Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244".
Vecina usvojenih amandmana je tehnicke prirode.
Predlog rezolucije, koji je nastao na osnovu izveštaja izvestioca EP za Srbija Jelka Kacina, podržala je tokom jucerašnje rasprave u parlamentu vecina poslanika, ukljucujuci šefove tri najvece poslanicke grupe naprednjaka, socijalista i liberala, uz naglasak da Srbija treba da normalizuje odnose sa Kosovom, i pojaca rad na reformama i suzbijanju korupcije.
Predlog rezolucije o Srbiji sadrži povoljne ocene o saradnji sa Haškim tribunalom, unutrašnjim reformama i unapredenju saradnje sa regionom. Konstatovane su i neke slabosti, pre svega u vezi sa reformom pravosuda, položajem medija i odnosom prema nekim nacionalnim i seksualnim manjinama.
Evropski parlament ce danas glasati i o rezolucijama o Crnoj Gori, Makedoniji, Turskoj i Kosovu.
Predlozi rezolucija, nastali na osnovu godišnjih izveštaja o napretku, prethodno su vec prošli kroz sveobuhvatnu raspravu.

SRBIJA – ITALIJA

PREDSEDNIK TADIC U ITALIJI: BIZNIS DIPLOMATIJA

BEOGRAD, 29. marta (Tanjug)- Predsednik Srbije Boris Tadic otputovace danas u dvodnevnu posetu Italiji, gde ce se, veceras u Milanu sastati sa predsednikom regije Lombardija Robertom Formigonijem, a u petak ce ucestvovati na biznis forumu Srbije i italijanske regije Friuli Venecija Đulija u Trstu.
Poslovni forum u Trstu održava se na osnovu dogovora predsednika Srbije i predsednika te italijanske regije Renca Tonde, postignutog krajem prošle godine.
Srbiju i Italiju povezuju tesna ekonomska i politicka saradnja, koja je proteklih meseci intenzivirana. Pocetkom ovog meseca u Beogradu je održan Drugi samit Srbija-Italija, uz ucešce italijanskog premijera Marija Montija, koji je tom prilikom istakao da ce njegova zemlja podržati Srbiju na putu u EU.
Monti je porucio je da je Srbija zaslužila status kandidata za clanstvo u EU i da angažovanost koju je pokazala kako bi ispunila sve uslove koji su iz Evrope bili stavljeni pred nju predstavlja primer koji treba slediti.
Govoreci o datumu za pocetak pregovora za clanstvo Srbije u EU, Monti je istakao da je to veoma važna etapa, posle koje nema vracanja na staro. "Želimo da pratimo Srbiju na tom putu i da Evropa smatra Srbiju politicki i ekonomski zrelom za takav korak", porucio je Monti isticuci da su odnosi dve zemlje razvijaju u znaku strateškog partnerstva. Predsednik Tadic nedavno je podsetio da je nakon sporazuma o strateškom partnertsvu sa Italijom u našu zemlju došlo više od 400 italijanskih kompanija.
"Ocekujemo da ih bude na hiljade", kazao je predsednik Srbije.
Sredinom marta Tadic je u Beogradu razgovarao sa predsednikom regije Friuli Venecija Đulija Tondom o produbljivanju ekonomske saradnje, pre svega, medu malim i srednjim preduzecima. Predsednik Srbije je istakao znacaj takve saradnje, koja bi za rezultat imala otvaranje radnih mesta u Srbiji.
"Italija je šampion malih i srednjih preduzeca i želeo bih da naši privrednici tamo i u buducnosti pronalaze svoje partnere", porucio je Tadic. Italijanska regija Friuli Venecija Đulija je dekretom Ministarstva inostranih poslova Italije odredena da održava specijalne odnose sa Srbijom.
Tadic je, sredinom decembra prošle godine, boravio poslednji put u Italiji, gde je sa predstavnicima kompanija "Beneton" i "Danijeli" razgovarao o proširivanju saradnje i mogucnostima za nova ulaganja u Srbiji. Na sastanku sa predsednikom borda direktora kompanije "Danijeli" Đanpjetrom Benedetijem u Udinama bilo je reci o mogucnosti da ta kompanija, jedan od tri najveca svetska proizvodaca opreme i proizvodnih linija za industriju gvožda i celika, u Srbiji podigne fabriku specijalnih celicnih proizvoda.
Kako kažu u toj kompaniji, cija je centrala u gradu Udine na severu Italije, rec je o investiciji koja bi stvorila više od 2.000 radnih mesta, a samoj Srbiji donela znacajne prihode jer bi bila izvozno orijentisana.
Predsednik Srbije je u Trevizu imao sastanak s predsednikom kompanije "Beneton" Lucanom Benetonom, jednim od najvecih stranih investitora u srpski tekstilni sektor.
Tadic je posle sastanka o proširenju saradnje i iskustvima poslovanja izjavio da ga raduje cinjenica da je jedan od giganata italijanske tekstilne industrije zadovoljan nacinom na koji se realizuje njegova investicija u niški "Niteks", posebno zbog toga što "Beneton" kao svetska kompanija sa sobom donosi i promenu poslovne kulture.

ITALIJA POSLEDNJE DVE DECENIJE ZNAČAJAN PARTNER SRBIJE

BEOGRAD, 29. marta 2012. (Beta)- Italija je drugi po veličini spoljnotrgovinski partner Srbije, a u poslednjih 20 godina bila je uvek na jednom od prva tri mesta kao kupac srpske robe.
Prema podacima Privredne komore Srbije, 2011. godine razmena sa Italijom je premašila tri milijarde dolara i približila se rekordnom nivou iz 2008. godine.
Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 72,5 odsto što je znatno iznad proseka za EU i ostale najvažnije zemljepartnere.
Prošle godine ukupna razmena bila je za 21 odsto veća nego 2010. godine i iznosila je 3,1 milijardu dolara. Izvoz iz Srbije bio je 1,3 milijarde dolara, a uvoz iz Italije 1,8 milijardi dolara.
Pream podacima Ministarstva ekonomije, italijanske firme su investirale preko milijardu evra. U Srbiji radi više od 400 italijaskih kompanija koje zapošljavaju više od 20.000 radnika i imaju godišnji obrt od 2,5 milijadi evra. Najveća italijanska investicija je ulaganje firme FIAT u zajedničko preduzeće sa Vladom Srbije, u Kragujevcu.
Na finasijskom tržištu Srbije posluju italijanske banke Inteze Sanpaolo (Intesa), Unikredit (Unicredit) i Findomestik.
Poslovanje u Srbiji je najavio je i proizvođač čelika i metalnih proizvoda Danijeli.
Prema rečima ministra ekonomije Srbije, italijanske investicije su u svim indistrijskim granama, a najveći broj čine mala i srednja preduzeća.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU SA "DANIJELIJEM"

BEOGRAD, 29. marta (Tanjug)- Predstavnici Republike Srbije, grada Šapca i kompanije "Danijeli" (Danieli & C. Officine Mecanice SpA) potpisali su danas Memorandum o razumevanju, cime je, nakon devetomesecnh pregovora, nacinjen prvi formalni korak ka investiranju tog italijanskog industrijskog giganta u Srbiju.
Investicija, vredna oko 500 miliona evra, podrazumeva izgradnju celicane u industrijskoj zoni u Šapcu, a zaposlenje u njoj ce naci oko hiljadu radnika.
Predsednik Srbije Boris Tadic je, nakon potpisivanja, istakao da memorandum daje jasne smernice, i da ce Vlada Srbije i lokalne vlasti u Šapcu uciniti sve da ova investicija bude realizovana.
"Imamo potpuno jasnu viziju ekonomskog razvoja Srbije i svesni smo da moramo da ga realizujemo u teškim okolnostima, kada se smanjuje privredni rast vecine evropskih zemalja. Ali, i u tim okolnostma mi moramo da unapredimo ekonomski razvoj Srbije i to se može obezbediti samo ovakvim investicijama", konstatovao je Tadic.
Predsednik Tadic je istakao da ce, zbog ekonomske sitacije u svetu, biti neophodno da se nova Vlada Srbije formira odmah nakon predstojecih izbora, i da donese neke sistemske mere kako bi se smanjio spoljnotrgovinski deficit i pospešio rast domace ekonomije.Najznacajniji nacionalni interesi, kako je upozorio, ne mogu se odbraniti bez ekonomskog rasta, koji je uslov i uspeha u nastavku procesa evrointegracija i uspeha politike Beograda po pitanju Kosova i Metohije.
Govoreci o detaljima buduce investicije "Danijelija", Tadic je precizirao da ona nema nikakve veze sa železarom u Smdrevu, jer ce se raditi o proizvodnji putpuno druge vrste celicnih proizvoda, koji ce biti namenjeni, kako izvozu, tako i domacim kompanijama kao što je "Fijat automobili Srbija".
Dolazak "Danijelija" bi, kako je istakao, bio znacajan ne samo zbog velikog broja radnih mesta, vec i zbog cinjenice da bi ta kompanija u Srbiju donela najsavremenije tehnologije i dala znacajan doprinos smanjenju spoljnotrgovinskog deficita zemlje.
Predsednik Tadic porucio je da ce sve institucije u Srbiji, od republickog nivoa do lokala, nastaviti da rade na privlacenju stranih investicija, a poslovodstvu "Danijelija" je zahvalio na tome što je za invsticiju izabrana upravo "Srbija".
Memorandum su, u Predsedništvu Srbije, potpisali ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćiric, operativni direktor kompanije "Danijeli" Franko Alceta i gradonacelnik Šapca Miloš Miloševic.

SRBIJA

SREĆKOVIĆ: SRBI U REGIONU BESPLATNO DO SRPSKOG DRŽAVLJANSTVA

BEOGRAD, 29. marta 2012. (Beta)- Srbi u zemljama regiona besplatno će moći da dobiju državljanstvo Srbije jer je počela primena Vladine odluke da se ne naplaćuju konzularne i administrativne takse prilikom podnošenja zahteva za dobijanje državljanstva, izjavio je danas ministar za dijasporu Srđan Srećković.
"Srbi u regionu će imati priliku da potpuno besplatno dobiju srpsko državljanstvo u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Srbije, čime se još jednom manifestuje podrška našim sunarodnicima u ostvarivanju njihovih, međunarodnim standardima zagarantovanih prava, ali i podrška u očuvanju nacionalnog identiteta", naveo je Srećković u pisanoj izjavi. Odluka se odnosi na Srbe sa mestom prebivališta u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Mađarskoj, Rumuniji i Albaniji, naglasio je Srećković.
Prema rečima Srećkovića, uz odgovarajuće obrasce koji se dobijaju u konzulatu odnosno ambasadi Srbije prilikom podnošenja zahteva, građani su dužni da prilože i originale izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i uverenje o državljanstvu kao i kopije lične karte i pasoša zemlje u kojoj maju prebivalište.
"Vlada Srbije će u kratkom roku predložiti i mere za pojednostaljivanje i skraćivanje procedure dobijanja srpskog državljanstva, kako bi svi naši sunarodnici koji to žele u što kraćem roku mogli postati državljani RS", izjavio je Srećković.

OD DANAS BESPLATNO DO DRŽAVLJANSTVA SRBIJE

BANJALUKA, 28. marta 2012. (Beta)- Generalni konzulat Srbije u Banjaluci od danas ne naplaćuje administrativne i konzularne takse niti posebne troškove prilikom podnošenja zahteva za dobijanje državljanstva Srbije, javili su banjalučki mediji.
Na taj način, kako se navodi, počela je primena zaključka Vlade Srbije kojim se Srbi u regionu oslobađaju obaveze plaćanja administrativnih i konzularnih taksi i posebnih troškova prilikom prijema u državljanstvo ili prestanka državljanstva Srbije.
Iz Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci saopšteno je da su, uz odgovarajuće obrasce, koji se dobijaju u Konzulatu prilikom podnošenja zahteva, građani dužni da prilože i originale izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i uverenje o državljanstvu BiH, kao i kopije lične karte i pasoša BiH.
Srbija preuzima sve troškove konzularnih taksi kod prijema i otpusta iz srpskog državljanstva.
Osoba koja je u braku sa državljaninom Srbije duže od tri godine podnosi zahtev shodno ugovoru, a prilikom podnošenja zahteva, pored navedene dokumentacije, treba da priloži i uverenje o državljanstvu Srbije za bračnog druga, navodi se u saopštenju.

SRBIJA – KiM - EU

STEFANOVIC: PRIMENA DOGOVORA I NA NEFORMALNIM SKUPOVIMA U ORGANIZACIJI EU

BEOGRAD, 29. marta (Tanjug)- Šef beogradskog pregovarackog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanovic izjavio je danas da ce se postignuti dogovor iz Brisela o regionalnom predstavljanju Prištine primenjivati i na neformalnim skupovima koje sa zemljama zapadnog Balkana organizuje EU ili clanice EU.
Stefanovic je na sednici skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju ponovio da Srbija nije priznala nezavisnost Kosova, da to nikada nece uciniti i da su postignuti rezultati, iako nisu idealni, u skladu sa Ustavom i Rezolucijom 1244 SB UN. Prema njegovim rečima, 24. februara u Briselu, posle osam meseci teških pregovora postignut je dobar rezultat koji cuva nacionalne interese Srbije i daje nov manevarski prostor Srbiji da se bori za svoj neotudivi deo teritorije.
Stefanovic je istakao da je svestan toga da ce biti zloupotreba ali da je namera Vlade Srbije da rešava probleme na Kosovu i Metohiji. "Ovo pitanje definitivno prevazllazi tehnicki okvir i ima politicke elemente i zato nam je bilo veoma važno da se sacuva Ustav Srbije i Rezolucija 1244 koja je deo pravnog poretka države", naglasio je Stehanovic.
On je još jednom ponovio da ce Priština u regionalnim organizacijama moci da se predstavlja iskljucivo na nacin kako je to dogovoreno, iako je ona vec u nekoliko navrata to pokušala da izigra.
Šef pregovarackog tima je precizirao da je dogovoreno da fusnota bude na tablici sa zvezdicom koja upucuje na tekst na dnu tablice. "Ono što smo želeli to smo i postigli da glas Prištine ne bude jednak sa ostalima koji imaju status prave države. Suština je bila u Rezouliciji 12.44 i u to smo ubedili EU, Rusku Federaciju, SAD, UN svi znaju o cemu je dogovor i svi znaju detalje", rekao je Stefanovic.
On je dodao da ce delegcija Srbije napustitui svaki skup na kome Priština bude ucestvovala bez fusnote, a da ce citati interpretativnu izjavu, bila delegacija Kosova prisutna ili ne.
Stefanovic je precizirao da je u perspektivi obezbedena situacija koja cuva Rezoluciju 12.44 jer se regionalne organizacije kojih trenutno ima 3940, formiraju svaki dan, pa ce se dogovor primenjivati i na novoformirane. Prema njegovim recima, Unmik ce uvek biti prisutan na skupovima ukoliko to bude želeo.
Obracajuci se clanovima Odbora iz opozicionih stranaka, Stefanovic je rekao da razume zašto se sednice održavaju u vreme predizborne kapmanje, ali da ne može da prihvati to da neko odbija da vidi "ono što je cinjenica i suština, a to je da Srbija nije priznala nezavisnost Kosova".
On je ocenio da je "slepilo" sve što je izvan toga.
Stefanovic se osvrnuo i na hapšenja radnika Pošte Srbije na Kosovu. "Ako je neko ko radi u opštini Vitina deo paralelnih institucija onda je za nas neko ko radi u njihovim institucijama takode u paralelnim institucija i ako krenemo tim stazama necemo daleko stici", upozorio je Stefanovic.

KACIN: BEOGRAD DA SPROVEDE BRISELSKI DOGOVOR O PRELAZIMA

BRISEL, 29. marta (Tanjug)- Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozvao je danas vlasti u Srbiji da što pre sprovedu sporazum o integrisanoj kontroli prelaza na administrativnoj liniji sa Kosovom.
"Ovaj sporazum je bio jedan od glavnih razloga koji je doprineo odluci Evropskog saveta da dodeli Srbiji status kandidata", rekao je Kacin i dodao da Srbija sada treba da dostavi potpisani protokol o upravljanju prelazima evropskom pregovaracu Roberu Kuperu.
"Pozivam Vladu da preda ovaj dokument gospodinu Kuperu zbog kredibiliteta Beograda", kazao je Kacin, naglasivši da je sada na Beogradu da demonstrira jasnu volju da se sporazum primeni. Kacin je ovo izjavio neposredno nakon što je Evropski parlament vecinom od 542:49 usvojio rezoluciju o Srbiji kojom se Evropski savet poziva da Srbiji što pre odredi datum pocetka pregovora o pridruživanju sa EU.

EP: STUDIJA IZVODLJIVOSTI NOVA FAZA O ODNOSIMA EU I KOSOVA

BRISEL, 28. marta 2012. (Beta)- Učesnici sednice Evropskog parlamenta posvećene Kosovu pozdravili su danas napredak koji je Priština ostvarila u dijalogu sa Beogradom i istakli da studija izvodljivosti za Kosovo važna za približavanje Uniji.
Odluka EU da počne izradu studije izvodljivosti za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (ŠP) sa Kosovom predstavlja novu fazu u odnosima EU sa Kosovom, rekao je evropski komesar za proširenje Štefan File u raspravi u Evropskom parlamentu.
"Pregovaranje i kasnije sprovođenje ŠPa predstavlja odskočnu dasku ka članstvu u EU", rekao je on.
File je juče kosovskim vlastima u Prištini uručio dokument o početku izrade studije izvodljivosti.
File je rekao da se nada da će "mapa puta" za viznu liberalizaciju moći da bude predstavljena ovog proleća.
Uskoro će EU izdati okvirni predlog za učešće Kosova u evropskim programima, za njegovo članstvo u Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj, kao i da će predstaviti dugoročni plan za sever Kosova. Istakao je da je važno da taj Savet Kosova za Evropske integracije, čijem uspostavljanju juče prisustvovao u Prištiniu podržavaju sve strane političkog spektra na Kosovu.
"Samo sa širokom podrškom će moći da se ide napred sa reformama", rekao je File.
Ulrike Lunaček izvestilac EPza Kosovo je istakla da je dijalog između Beograda i Prištine doveo do nekih pozitivnih rezultata i da ga treba nastaviti posle izbora u Srbiji. Podsetila je da je u dijalogu postignut dogovor o regionalnom predstavljanju Pristine i sporazum o upravljanju prelazima, što je, po njenim rečima, prvi sporazum između dve države. Lunaček je rekla da u svom izveštaju o Kosovu poziva pet zemalja EU koje to nisu učinile da priznaju Kosovo, i naglasila da bi time napori EU bili mnogo efikasniji.
Na samom Kosovu potrebno je da se vodi borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, radi na ekonomskom opravku, reformi izbornih zakona, vladavini prava i slobodi medija, navela je Lunaček.
U izveštaju se poziva vlada u Prištini da pruži ruku Srbima na severu Kosova, a Srbima na severu Kosova da prihvate plan Martija Ahtisarija koji im obezbeđuje puna prava, i poziva Srbija da se uzdrže od izbora na Kosovu i da prestane da podržava paralelne strukture.
Danski ministar za evropske poslove Nikolaj Vamen takođe je naglasio da je potrebno da se na Kosovu sprovede reforma javne administracije i ostvari vladavina prava. Ukazao je da je važno učiniti napredak u reformi pravosuđa i garantovanja slobode izražavanja. On je podsetio da je Evropski savet pozdravio rezultate Beograda i Prištine i označile to kao pozitivan razvoj koji pokazuje moć procesa proširenja na promovisanju reformi. Takođe je kao pozitivno istakao to što je Kosovo dobilo studiju izvodljivosti. "Svi se slažemo da je budućnost Kosova u EU i jedino će primena sporazuma Beograda i Prištine dovesti Kosovo na put ka EU", rekao je Vamen, ukazujući da na Kosovu ostaju izazovi i da će EU pomoći prištinskim vlastima.