gototopgototop
sreda, 19. jun 2013. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Uslovi za putovanje u Hrvatsku posle 01. jula 2013.
+ larger fontnormal font- Smaller font
Uslovi za putovanje i prelazak granice u Hrvatsku neće se promeniti za građane Srbije ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula 2013. godine.
U Hrvatsku će nesmetano bez vize moći da uđu samo oni građani koji imaju važeće biometrijske pasoše.
Obavezno posedovanje novca propisano je za ulazak u države Šengenskog sporazuma. S obzirom na to da Hrvatska nije njegova članica, ova materija je predmet regulacije zakonodavstva. Trenutno je potrebno 100 evra po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj. Ako stranac poseduje overeno garantno pismo, dužan je da predoči dokaz o posedovanju sredstava u protivvrednosti 50 evra po danu predviđenog boravka (propis je na znazi preko 5 godina).
Novim dopunama Zakona o strancima (usklađene sa evropskim propisima) koje su usvojene u Saboru a još nisu objavljene u Narodnim novinama, detaljno su razrađene odredbe o odbijanju ulaska, odnosno izlaska stranaca, kao i produženje viza.
Regulisan je rad volontera, kao i stranaca koji će u Hrvatskoj obavljati neplaćeni staž.
Proširena je kategorija stranaca koja može podneti zahtev za odobrenje privremenog boravka.
Propisani su novi uslovi za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote strancima koji se samozapošljavaju u trgovačkim društvima i firmama.
Ključne reči: Hrvatska