gototopgototop
četvrtak, 29. maj 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Govor PPV i MSP Ivice Dačića na Ministarskoj konferenciji Pokreta nesvrstanih zemalja u Alžiru
+ larger fontnormal font- Smaller font
Pokret nesvrstanihIstupanje prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na HVII Ministarskoj konferenciji Pokreta nesvrstanih zemalja u Alžiru, 28-29. maja 2014. godine:

„Poštovani predsedavajući,
Dame i gospodo,
Ekselencije,

Dozvolite mi da izrazim posebno zadovoljstvo što prisustvujem 17. Ministarskoj konferenciji Pokreta nesvrstanih zemalja, kao i da se zahvalim Demokratskoj Narodnoj Republici Alžir na tradicionalnom gostoprimstvu i odličnoj organizaciji ministarskog sastanka.

Republika Srbija kao jedna od naslednica države osnivača Jugoslavije pridaje veliki značaj ulozi Pokreta koji je kao svojevrsna politička alternativa u periodu Hladnog rata doprinosio smanjivanju tenzija i služio kao platforma za spoljno-politički nastup zemalja nastalih u procesu dekolonizacije. Srbija će ostati posvećena saradnji sa zemljama članicama, podržavajući kontinuirane napore da se, u kontekstu savremenih međunarodnih odnosa, a rukovodeći se principima Povelje UN, učine koraci ka revitalizaciji uloge Pokreta kao zastupnika zemalja u razvoju i instrumenta za ostvarenje njihovih interesa na međunarodnom planu. Takođe, svojim redovnim učešćem na samitima i sastancima Pokreta, Republika Srbija nedvosmisleno potvrđuje značaj koji pridaje njegovim aktivnostima i radu.

Dozvolite mi da Vas podsetim da je Republika Srbija imala čast da u septembru 2011. godine bude domaćin svečanog skupa povodom obeležavanja 50 godina od I samita PNZ, koji je takođe održan u Beogradu. Tom prilikom, još jednom je potvrđeno tradicionalno prijateljstvo koje veže Srbiju sa članicama Pokreta, kao i naša opredeljenost da dalje unapređujemo saradnju u svim oblastima od međusobnog interesa, a posebno u ekonomskoj, vojnoj i kulturno-obrazovnoj sferi. Želim da naglasim i svoju ličnu posvećenost saradnji sa članicama Pokreta nesvrstanih, imajući u vidu da sam predsednik partije koja je naslednik partije Josipa Broza Tita, jednog od osnivača Pokreta.

Kao poseban doprinos, Vlada Republike Srbije od 2010. godine uspešno sprovodi projekat „Svet u Srbiji", kojim se stipendiraju državljani zemalja članica i posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja. Trenutno, u Beogradu boravi i studira 241 stipendista iz preko 40 zemalja Pokreta, što predstavlja snažan podsticaj učvršćivanju naših veza u mnogim oblastima.

Dragi prijatelji,

Republika Srbija je istinski privržena osnovnim principima multilateralizma zasnovanim na Povelji UN i međunarodnom pravu – očuvanju mira i bezbednosti u svetu, mirnom rešavanju sporova i kriza, principima poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemalja članica UN, kao i jačanju saradnje u procesu iznalaženja odgovora na brojne političke, ekonomske, socijalne i humanitarne izazove sa kojima se svet suočava.

U cilju jačanja međunarodne bezbednosti i obezbeđivanja regionalne i globalne stabilnosti, snažno podržavamo sve inicijative i programe za sprečavanje konflikata i mirovno posredovanje u rešavanju sporova u okviru UN i regionalnih organizacija. Svoj konkretan doprinos očuvanju i jačanju međunarodne bezbednosti i rešavanju kriznih situacija Srbija daje i kroz aktivno učešće u mirovnim operacijama UN i EU u Obali Slonovače, Liberiji, Demokratskoj Republici Kongo, Libanu, Kipru, Haitiju, Somaliji i na Bliskom istoku.

Aktuelni proces pregovora i težnje Republike Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji neće umanjiti podršku vrednostima i principima Pokreta, pre svega, u smislu zalaganja za ravnomerniji razvoj, solidarnost i jednakost među državama u rešavanju ključnih izazova.

U tom smislu, posebno ističemo neophodnost sprovođenja Milenijumskih razvojnih ciljeva, definisanja ciljeva održivog razvoja i sveobuhvatne pripreme za Razvojnu agendu nakon 2015. godine, što je jedan od najkompleksnijih procesa u fokusu UN, a čije sprovođenje treba da doprinese smanjenju postojećeg jaza između Severa i Juga. Na tome ćemo intenzivno raditi i u okviru Ekonomsko-socijalnog saveta UN, čija smo članica od ove godine.

Imajući u vidu sve veći broj prirodnih katastrofa koje se javljaju kao posledica klimatskih promena, a koje nažalost nije izbegla ni moja zemlja, suočavajući se sa teškim poplavama koje su uzrokovale veliki gubitak ljudskih života i nesagledivu materijalnu štetu, nameće se potreba za širom saradnjom i stvaranjem efikasnih međunarodnih mehanizama za suočavanje sa ovom vrstom izazova.

Ekselencije,

Koristim ovu priliku da se zahvalim brojnim članicama Pokreta koje su ostale dosledne principima vladavine prava u međunarodnim okvirima, ne priznajući jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, koja je predstavljala povredu osnovnih principa Povelje Ujedinjenih nacija, Helsinškog završnog akta, kao i kršenje Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999).

Bez obzira na to, Srbija je izrazila spremnost na dijalog sa Prištinom i posvećenost rešavanju pitanja Kosova i Metohije mirnim sredstvima. Dijalog Beograda i Prištine pod okriljem EU, kao i sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa, ima za cilj da se obezbede uslovi i olakša svakodnevni život ljudi u Pokrajini, a posebno da se pronađu odgovori na probleme sa kojima se suočava nealbansko stanovništvo. To ni na koji način ne prejudicira priznanje nelegalno proglašene nezavisnosti Kosova od strane Republike Srbije.

Verujemo da je od velike važnosti pronalaženje trajnog i kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije, uz uvažavanje legitimnih interesa albanskog, srpkog i ostalog stanovništva na KiM, kao i puno poštovanje mandata Ujedinjenih nacija koji proizilazi iz rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Na taj način, obezbediće se i dugotrajna i održiva regionalna stabilnost.

Dame i gospodo,
Poštovane kolege,

Uveren sam da će vrednosti koje su duboko utkane u Pokret od njegovog osnivanja i koje su ostavile neizbrisiv trag u istoriji sveta i dalje doprinositi unapređenju međunarodnog poretka i izgradnji pravednijeg i solidarnijeg globalnog društva. U tim naporima možete da računate na bezrezervnu podršku i partnerstvo Srbije.

Hvala vam na pažnji i razumevanju."