gototopgototop
utorak, 15. jul 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić predstavio prioritete predsedavanja Srbije OEBS
+ larger fontnormal font- Smaller font
Dačić - OEBSGovor prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na specijalnom zasedanju Stalnog saveta OEBS koji je održan danas u Beču:

„Gospodine predsedavajući,

Na početku želim da Vam se zahvalim na pozivu da se danas obratim Stalnom savetu i da predstavim kratak pregled prioriteta predstojećeg predsedavanja Srbije OEBS-om 2015. godine.

Pre gotovo dve i po godine, usvojena je jedinstvena odluka Ministarskog saveta, koja je omogućila da dve zemlje, Švajcarska i Srbija, udruženim snagama vode našu Organizaciju 2014. i 2015. godine. Treba pomenuti da je ova jedinstvena zajednička kandidatura kod mnogih izazvala radoznalost, čak i zabrinutost, povodom toga kako će dve države, koje su obično različito viđene u mnogim aspektima, sarađivati za vreme dvogodišnjeg konsekutivnog predsedavanja. Međutim, odlučili smo da se upustimo u ovaj poduhvat, da odgovorimo na izazove i da, združenim snagama i kroz blisku saradnju, ponudimo naše angažovanje za dobrobit Organizacije. Sa jedne strane, Švajcarska, koja je već bila predsedavajuća OEBS, poznata je kao uticajna država sa bogatim resursima i stručnim znanjem, kao i država sa dugačkom i prestižnom reputacijom u međunarodnim pitanjima. Sa druge strane, tu je Srbija kao država koja je imala tešku i bolnu blisku prošlost, koja prolazi kroz proces reformi uz značajnu podršku OEBS-a. Uprkos navedenim razlikama, Švajcarska i Srbija su zasnovale pravo partnerstvo, koje bi moglo da posluži kao primer i možda čak i model za budućnost.

U toku ove i naredne godine, obeležavamo važne godišnjice istorijskih događaja koji su pokrenuti u središtu Evrope, ali sa posledicama bez presedana na sudbinu čovečanstva. Prošlost ne treba zaboraviti, naročito ne žrtve ratova. Međutim, radi budućnosti treba iz nje da izvučemo pouke kako bismo prevazišli pogrešnu percepciju, razbili iluzije i izbegli greške, s ciljem postizanja veće stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta, kako u okviru naših društava i država, tako i kolektivno među državama i u okviru različitih međunarodnih organizacija.

Sledeće godine ćemo takođe obeležiti i 40. godišnjicu od usvajanja Helsinškog završnog akta, dokumenta koji pored Povelje Ujedinjenih nacija ima verovatno najveću važnost u savremenoj istoriji. Nadamo se da će ova godišnjica, uprkos trenutnim okolnostima, biti iskorišćena kao prilika za reformu naše Organizacije kroz proces Helsinki +40. Težićemo ostvarivanju otvorenog i iskrenog dijaloga o problemima i izazovima sa kojima se suočavamo u cilju postizanja saglasnosti o zajedničkom okviru koji bi usmeravao našu Organizaciju u budućnosti, a koji bi se zasnovao na potvrdi fundamentalnih principa na kojima počiva Organizacija. U toku proteklih 40 godina, suočili smo se sa brojnim krizama i problemima, ali smo uspeli da pronađemo odgovore i unapredimo našu Organizaciju. Stoga, današnja kriza pred nas postavlja izazove koji se moraju rešiti, i mogućnosti da zajednički unapredimo našu saradnju i bezbednost. U tom pogledu, dozvolite mi da još jednom pohvalim naše švajcarske kolege na njihovom vođstvu i iskazanoj posvećenosti u upravljanju Organizacijom.

Gospodine predsedavajući,

U toku ove godine, naša Organizacija se suočava sa jednom od najvećih kriza u svojoj istoriji. Budući da je ova kriza otvorila neka ključna pitanja za evropsku bezbednost u širem kontekstu, verujemo da je neophodno uložiti sve moguće napore za njeno rešavanje, u cilju ponovnog učvršćivanja odnosa na čitavom području OEBS.

Dosadašnji sveobuhvatni koraci i aktivnosti svih izvršnih struktura OEBS i švajcarskog predsedavanja u vezi sa Ukrajinom dokazali su relevantnost OEBS i ovo bi moglo biti polazište naših razgovora o budućoj ulozi naše Organizacije. Isto tako, očigledno je da je odluka o formiranju i slanju Specijalne posmatračke misije najvažniji korak ka smirivanju krize. Uprkos brojnim ozbiljnim problemima, uključujući i uzimanje članova Specijalne posmatračke misije za taoce, što smo mi snažno osudili, prisustvo međunarodnih posmatrača na terenu je u ovom trenutku od najveće važnosti. U tom kontekstu, dozvolite mi da izrazim našu punu podršku radu Specijalne posmatračke misije i produžetku njenog mandata bez odlaganja. Takođe, podržavamo što skorije usvajanje Odluke o raspoređivanju posmatrača OEBS što je moguće pre, u skladu sa Deklaracijom iz Berlina od 2. jula.

Podržavamo sve aktivnosti preduzete radi postizanja trajnog prekida neprijateljstva. Bez toga, bilo bi veoma teško uspostaviti inkluzivni nacionalni dijalog, kao preduslov za buduće važne odluke koje bi trebalo da otvore put za stabilizovanje situacije. U tom procesu, OEBS je dobro pozicioniran i mogao bi da, uz pomoć širokog spektra svojih mehanizama, pomogne ukrajinskim vlastima u daljim reformama.

Kao naredni predsedavajući, uložićemo sve napore za jačanje aktivnosti OEBS u Ukrajini, naravno u saradnji sa državom domaćinom i svim drugim državama učesnicama. Ako u narednom periodu okolnosti dozvole, smatramo da nam stoje na raspolaganju različiti projekti i aktivnosti, u sve tri dimenzije, i da bi bilo korisno razmotriti sve mogućnosti za proširenje okvira aktivnosti OEBS. Polazeći od sopstvenog iskustva, želimo da naglasimo da je prisustvo OEBS na terenu od izuzetnog dodatnog značaja, sa dragocenim potencijalom da pomogne državama učesnicama u ispunjavanju preuzetih obaveza. Srbija je snažni zagovornik jačeg prisustva OEBS na terenu.

Želim da naglasim da ćemo, kao predsedavajući, ja i moj tim nastaviti snažno da se angažujemo po ovom pitanju, kao što švajcarsko predsedavanje čini sada, na izbalansiran način i u bliskoj saradnji sa Ukrajinom i svim zainteresovanim akterima.

U sledećih nekoliko meseci nameravam da obavim konsultacije sa kolegama iz država učesnica o ovom i drugim pitanjima, relevantnim za naše predstojeće predsedavanje.

Gospodine predsedavajući,

Prirodno je što ćemo tokom našeg predsedavanja posvetiti naročitu pažnju Zapadnom Balkanu, regionu iz kojeg dolazimo. Ovaj region se u dugom nizu godina suočavao sa ozbiljnim problemima, ratovima, neprijateljstvima, sankcijama, stranim intervencijama, ljudskom patnjom i ozbiljnim kršenjem ljudskih prava. Danas se stanje iz korena promenilo na bolje, i upravo zbog ovog bolnog nasleđa moramo uložiti dodatne napore kako bismo unapredili stabilnost i prosperitet u regionu. Naše predsedavanje vidimo kao priznanje našem regionu, kao i njegovoj budućnosti. Naročita pažnja biće posvećena pomirenju, kao delu faze postkonfliktne rehabilitacije, na način definisan u dokumentima OEBS, i kao konceptu koji će naša dva predsedavanja unaprediti. S tim u vezi, želim posebno da pomenem da je Međunarodna komisija za nestala lica, uz podršku švajcarskog predsedavajućeg, pozvala predsednike Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore da potpišu Deklaraciju o nestalim licima, krajem avgusta u Mostaru. Podržavamo ovu inicijativu i uvereni smo da bi potpisivanje Deklaracije dalo značajan doprinos naporima usmerenim na pomirenje.

Danas su Srbija i druge države Zapadnog Balkana posvećene daljem ubrzanju procesa evrointegracija i sadržajnoj regionalnoj saradnji. U tom kontekstu, dozvolite mi da ponovo izrazim našu punu posvećenost dijalogu Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU, i sprovođenju svih dogovora koji se zasnivaju na Briselskom sporazumu iz aprila 2013. godine. Spremni smo da nastavimo ovaj dijalog i to nam je prioritet. U ovom kontekstu, želim da pozdravim angažovanje OMIK na severu Kosova i Metohije, usmerenom na jačanje kapaciteta lokalnih organa vlasti, koje, međutim, ne sme da ide na uštrb aktivnosti Misije u drugim delovima Pokrajine.
Uloga naše Organizacije na Zapadnom Balkanu je i dalje važna i mi ćemo, kao i do sada, nastaviti da blisko sarađujemo, sa ambasadorom Žerardom Studmanom, švajcarskim i našim specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan – uvaženim diplomatom, koji poseduje veliko iskustvo i stručnost. Nameravamo da nastavimo aktivnosti koje su ove godine započele naše švajcarske kolege. Na primer, u pripremi je organizovanje, zajedno sa Regionalnim savetom za saradnju (RSS), kasnije ove godine, konferencije na visokom nivou posvećene neregularnim migracijama u našem regionu. Ukoliko se ova inicijativa realizuje, čemu se nadamo, angažovaćemo se, opet zajedno sa RSS, na njenom nastavku sledeće godine.
Imajući u vidu poboljšano stanje u našem regionu, uvereni smo da postoji više mogućnosti za unapređenu horizontalnu saradnju misija OEBS na terenu. Verujemo da pouke koje smo izvukli možda mogu biti od pomoći u nekim drugim regionima u području OEBS i bili bismo spremni da uspostavimo međuregionalnu saradnju, uključujući moguću razmenu iskustva koja može da poboljša praktičan učinak misija na terenu. Nameravam da u svojstvu budućeg predsedavajućeg posetim sve misije OEBS na terenu u regionu, uključujući i misiju OEBS u Prištini.
Dozvolite mi da još jednom izrazim zahvalnost svim državama učesnicama na pomoći i podršci koju su ukazale za vreme nedavnih katastrofa na Balkanu izazvanih do sada nezapamćenim poplavama. Sutra ću prisustvovati donatorskoj konferenciji u Briselu, koju zajednički organizuju EU, Francuska i Slovenija. Ova elementarna nesreća nas je, nažalost, dodatno motivisala da predložimo upravljanje vodama kao jednu od glavnih tema Ekološko-ekonomskog foruma, koji će se održati sledeće godine, i očekujem da će odluka o tome biti usvojena ove nedelje. Verujemo da je ova tema od strateške važnosti za našu Organizaciju u narednim godinama, i da zaslužuje ozbiljno razmatranje iz različitih perspektiva.

Gospodine predsedavajući,
Nastavićemo da podržavamo sve dogovorene formate uspostavljene u cilju rešavanja zamrznutih konflikata. Očigledno je da trenutna kriza ima uticaja na neke od ovih konflikata. U tom kontekstu, nameravamo da uložimo dodatni napor kako bi se redovno i neometano održavala zasedanja različitih dogovorenih formata. Poseban značaj u izvršenju ovih zadataka pridajemo radu naših specijalnih predstavnika koji će ostati na svojim funkcijama za vreme našeg predsedavanja. Međutim, očigledno je da bez obzira na zalaganja, ideje ili predloge naše Organizacije, glavna odgovornost je na uključenim stranama i iz iskustva, možemo slobodno da potvrdimo ovu činjenicu. Imajući u vidu preovlađujuće okolnosti, verujemo da bi možda neki manji i konkretni koraci mogli da poboljšaju poverenje među stranama, otvarajući na taj način put rešavanju suštinskih problema.
Nastavićemo da radimo na jačanju kapaciteta i mehanizama OEBS kako bismo reagovali u svim fazama konflikta, od ranog upozorenja do postkonfliktne rehabilitacije i pomirenja, i postigli konkretne rezultate u smislu stabilizacije stanja na terenu. Imajući u vidu iskustva zemalja Zapadnog Balkana, želim da istaknem da se do konkretnih i održivih rešenja može doći samo putem konstruktivne političke akcije i dijaloga. Ovom prilikom, želeo bih da napomenem da podržavamo obnovljene, sistematičnije napore OEBS u jačanju aktivnosti posredovanja. U tom smislu, želim još jednom da naglasim značaj političke volje za uspešnost u posredovanju.

Gospodine predsedavajući,

Sveobuhvatan i kooperativan pristup OEBS bezbednosti predstavlja glavni adut naše Organizacije. Verujemo da je višedimenzionalnost Organizacije njena ključna snaga i komparativna prednost. U ovom kontekstu, verujemo da moramo da posvetimo mnogo više pažnje mladima, njihovim potrebama i težnjama. Stoga, tokom 2015. godine predložićemo izradu Akcionog plana o mladima i bezbednosti, iz višedimenzionalne perspektive, čime ćemo „dimenziji mladih" dati visok prioritet na dnevnom redu OEBS, na sistematičniji i kreativniji način.

Pored izrade Akcionog plana o mladima kao temelja našeg rada u budućnosti, nameravamo da dodatno promovišemo temu borbe protiv trgovine ljudima i da nastavimo sa razvojem implementacije strategije OEBS u vezi sa rodnom ravnopravnošću, u cilju daljeg unapređenja aktivnosti na ovom planu i sprovođenja svih obaveza iz ove oblasti, uključujući i rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1325. Takođe, verujemo da koncept dobrog upravljanja prevazilazi drugu dimenziju i treba da bude proširen i razmatran iz perspektive višedimenzionalnosti.

Nastavićemo da jačamo i unapređujemo saradnju sa civilnim društvom i akademskim institucijama u svim dimenzijama. Pohvaljujemo rad uspostavljene akademske mreže OEBS, a podržaćemo i njen doprinos ukupnim aktivnostima tokom našeg predsedavanja.

Gospodine predsedavajući,

U Komemorativnoj deklaraciji iz Astane, države učesnice podsetile su se zajedničke vizije da sveobuhvatna i trajna bezbednost nije moguća bez poštovanja ljudskih prava i demokratskih standarda. Prepoznajući da urođeno dostojanstvo pojedinca ima centralno mesto u pristupu sveobuhvatnoj bezbednosti OEBS, u Zajedničkom radnom planu naša dva predsedavanja dogovorili smo se o daljem unapređenju i jačanju sprovođenja svih obaveza iz ljudske dimenzije OEBS, jačanju veza sa civilnim društvom i promociji njegovog aktivnog učešća, kao i o nastavljanju procesa reforme sastanaka iz oblasti ljudske dimenzije i jačanju monitoring instrumenata OEBS u ovoj oblasti. Svi smo danas svedoci da i dalje postoje brojni izazovi u realizaciji naših zajedničkih obaveza.

Stoga, smatramo da treba uložiti dodatne napore u sprovođenju obaveza iz ljudske dimenzije u mnogim oblastima, kao što su vladavina prava, sloboda izražavanja i sloboda medija, uključujući zaštitu novinara, sloboda okupljanja, zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina, tolerancija i nediskriminacija. Takođe, vidimo vrednost u jačanju nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava, čime se obezbeđuje napredak ka boljoj implementaciji naših obaveza.

U tom kontekstu, dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da istaknem ulogu institucija OEBS koje pomažu državama učesnicama u sprovođenju obaveza. Njihova uloga je nezamenljiva i zato im moramo obezbediti neophodne uslove kako bismo obavili svoje zadatke. U vremenima stalnih i brzih promena u našim društvima, kada se mnoge države učesnice suočavaju sa dodatnim izazovima, samo jake, nezavisne i profesionalne institucije, sa adekvatnim finansijskim i ljudskim resursima, mogu nam pomoći da se pravilno bavimo ovim pitanjima. Verujemo da moramo zajednički da radimo na prevazilaženju podela i nepoverenja, uprkos nekim različitim gledištima na rad nekih institucija OEBS. Kao budući predsedavajući, nastavićemo rad na reformi sastanaka iz oblasti ljudske dimenzije, verujući da ta pitanja treba da se razmatraju u okviru procesa Helsinki +40, sa jasnim ciljem da se poboljša efikasnost i efektivnost Organizacije, kao i da se ojača ljudska dimenzija.

U ostvarivanju ovih ciljeva sarađivaćemo sa drugim međunarodnim organizacijama. Savet Evrope je jedan od naših glavnih partnera u bavljenju ljudskom dimenzijom. Zato ćemo nastaviti sa praksom koju su uvele naše švajcarske kolege i uspostaviti blisku saradnju sa Belgijom i Bosnom i Hercegovinom, zemljama koje će predsedavati Savetu Evrope 2015. godine. Pored toga uložićemo dodatne napore u cilju jačanja saradnje sa našim azijskim i mediteranskim partnerima.

Gospodine predsedavajući,

Tradicionalne teme druge dimenzije, kao što su transport i ekonomske migracije, ostaju među našim prioritetima, kao što će biti i predmet redovnog angažovanja relevantnih struktura OEBS. Koordinator ekološko-ekonomskih aktivnosti i njegova kancelarija će u tome imati našu punu podršku, ali i u drugim oblastima rada, kao što su borba protiv korupcije i pranje novca. Ta pitanja su, takođe, u vrhu prioriteta Vlade Srbije. Pored toga, verujemo da bi unapređenje saradnje u domenu upravljanja vodama doprinelo razmatranju ostalih ekoloških pitanja i nastavku angažovanja po pitanju smanjenja rizika od katastrofa u vezi sa upravljanjem vodama.

Većina misija OEBS na terenu ima odgovarajuće mandate i projekte u domenu druge dimenzije. Zato OEBS treba da odgovori na interese zemalja domaćina kada razvija aktivnosti u ovim oblastima.

Implementacija obaveza preuzetih u okviru vojno-političke dimenzije predstavlja važan faktor stabilnosti, transparentnosti i poverenja među državama učesnicama OEBS, o čemu sa opširnije govorio na Godišnjoj bezbednosnoj preglednoj konferenciji, pre dve nedelje.

Kontrola naoružanja i mere za izgradnju poverenja i bezbednosti ostaju od ključnog značaja za poboljšanje bezbednosti u našem regionu. Pridržavanje principa i obaveza koje proističu iz ovih dokumenata i njihova dosledna primena ostaje od suštinskog značaja.

Zalažemo se za nastavak sveobuhvatnog dijaloga u okviru OEBS u cilju održavanja vojne stabilnosti, predvidljivosti i transparentnosti ažuriranjem i modernizacijom Bečkog dokumenta, jačanjem i sprovođenjem Kodeksa ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbednosti, kao i dokumenata OEBS o malokalibarskom i lakom naoružanju i zalihama konvencionalne municije.

Iako trenutna situacija nije pogodna za napredovanje po mnogim pitanjima, jednostavno verujemo da moramo da nastavimo da razmatramo i planove za razmenu mišljenja o konvencionalnoj kontroli naoružanja i merama za izgradnju poverenja i bezbednosti (CSBMs). Takvi razgovori treba da budu usklađeni sa relevantnim aktivnostima, i mogućim razvojem u kontekstu procesa Helsinki + 40 da stvore dodatnu vrednost i da izbegnu dupliranje sa drugim formatima. Kao platforma za dijalog, OEBS treba da se koristi kao okvir za diskusiju o različitim pitanjima, uključujući i ona za koja trenutno nema saglasnosti.

Gospodine predsedavajući,

Pratićemo diskusije u okviru teme „Reforma i upravljanje bezbednosnim sektorom" i pozdravili smo osnivanje Grupe prijatelja u OEBS kao prvi važan korak ka organizovanijoj debati. U tom smislu, nadamo se da ćemo zajedno sa ostalim članovima Grupe prijatelja, postepeno dalje razvijati sistematičniji pristup, uključujući naučene lekcije i razmenu iskustava i najboljih praksi. Planiramo da organizujemo nastavak prošlonedeljne Konferencije o ovoj temi tokom našeg predsedavanja.

Gospodine predsedavajući,

Danas smo suočeni sa novim izazovima, rizicima i pretnjama transnacionalnog karaktera. Ove pretnje, kao što su terorizam, organizovani kriminal, trgovina drogom i sl. zahtevaju koordinisanu akciju zemalja učesnica. Želim da naglasim ulogu Organizacije koja je, shvatajući značaj suprotstavljanja transnacionalnim pretnjama, preduzela značajne korake u poslednjih nekoliko godina, donošenjem odgovarajućih odluka, razmenom iskustva i najbolje prakse, uspostavljanjem saradnje između nadležnih institucija zemalja učesnica, kao i akademskih institucija.

S obzirom na razvojnu prirodu i potrebu za stalnim praćenjem i prilagođavanjem odgovora na ove pretnje, tokom predsedavanja Srbije planiramo da sprovedemo niz aktivnosti u ovoj oblasti. Nameravamo da se bavimo transnacionalnim izazovima i pretnjama iz perspektive višedimenzionalnosti. Nije moguće izolovano se baviti negativnim pojavama kao što su korupcija i ilegalne migracije. Možemo im se suprotstavi jačanjem demokratskih institucija.

Nastavićemo praksu prethodnih predsedavajućih organizovanjem redovnih događaja u oblasti transnacionalnih pretnji, na osnovu usvojenih odluka. Ovo je oblast u kojoj međudimenzionalni pristup OEBS-a pokazuje svoj puni potencijal. Suprotstavljanje organizovanom kriminalu, terorizmu i trgovini drogom predstavljaju goruća pitanja za ceo region OEBS. Imajući u vidu da je pitanje mladih u centru naše pažnje, nameravamo da se napred navedenim pitanjem, između ostalog bavimo iz perspektive prevencije i zaštite mladih.

U kontekstu transnacionalnih pretnji, ali i u mnogim drugim temama, posebno je važna saradnja sa drugim relevantnim međunarodnim organizacijama na koordinisan i komplementaran način. OEBS treba da pronađe prostor za delovanje i nastavi da razvija kapacitete za odgovor na nove izazove i pretnje. Dobar primer u tom pogledu je pionirski poduhvat OEBS o merama za izgradnju poverenja u oblasti ICT/sajber-bezbednosti. Nastavićemo da pružamo podršku u tom pogledu.

Gospodine predsedavajući,

Ako želimo da se približimo viziji slobodne, demokratske, zajedničke i nedeljive evro-atlantske i evro-azijske bezbednosne zajednice i da poboljšamo ulogu OEBS-a kao najveće i najobuhvatnije regionalne bezbednosne organizacije prema Poglavlju VIII Povelje Ujedinjenih nacija, onda moramo da radimo na izgradnji poverenja među državama učesnicama. Ovaj proces je podjednako važan na terenu, gde predstavnici OEBS, sa posvećenošću i hrabrošću, sprovede mandate koje smo im dodelili, ovde u Stalnom savetu gde se usvajaju glavne odluke i u našim prestonicama gde se formira politička volja. Zajedno sa pružanjem adekvatnih resursa, ovo je temelj naših aktivnosti i možda recept za uspeh. U stvari, ovo je suština procesa Helsinki +40 i taj proces zavisi od svih nas - 57 država učesnica. Sadašnje švajcarsko i naredno srpsko predsedavanje su spremni da vode ovaj proces u cilju jačanja vidljivosti i efikasnosti naše Organizacije i povećanja bezbednosti i stabilnosti našeg regiona.

Hvala Vam gospodine predsedavajući."