gototopgototop
Одштампај текст
Удружимо се и сарађујмо на свим нивоима како бисмо се супротставили тероризму, поручили учесници на затварању конференције ОЕБС
+ larger fontnormal font- Smaller font
17015 vuk_zugic_wienОЕБС мора да наступа јединствено, да охрабрује сарадњу на свим нивоима и да ангажује младе и заједнице, како би се успешно супротставио тероризму и феномену страних терористичких бораца, истакао је у име председавања Србије ОЕБС-у 2015. године Вук Жугић, председавајући Сталног савета ОЕБС, на затварању дводневне конференције ове организације.

Поздрављајући отварање нове кампање ОЕБС под називом „Уједињени у борби против насилног екстремизма", Жугић је нагласио да државе учеснице треба да препознају потребу за инклузивним и координираним одговором на свим нивоима, укључујући појачану координацију међу државним органима у оквиру и изван безбедносног сектора, као и партнерства између ових агенција и приватног сектора, академске заједнице, медија и цивилног друштва.

Ова кампања, започета првог дана конференције, има за циљ да уједини гласове свих делова ОЕБС и његових 57 држава учесница, показујући да сви морају да буду на нивоу изазова који се састоји у одговору на штетну примамљивост насилног екстремизма, тако што ће промовисати толеранцију, међусобно поштовање, плурализам, инклузију и кохезију.

Ова кампања ће се заснивати на замајцу ове дводневне конференције на којој су учесници нагласили потребу веће размене информација и међународне сарадње међу државама учесницама ОЕБС и њиховим Партнерима за сарадњу, како би оне прилагодиле своје законодавство и мере за спречавање насилне радикализације и како би се бориле против примамљивости тероризма.

„Млади треба да буду ангажовани како унутар, тако и изван учионице, на нивоу свог града, земље и на међународном плану", рекао је Жугић. „Млади треба активно да учествују у осмишљавању, спровођењу и евалуацији напора у борби против насилног екстремизма. А ово ангажовање не треба да иде од врха надоле, или да буде једносмерно, већ да буде двосмеран процес кроз који ће се чути и ценити гласови младих".

Учесници су истакли да су заједнице често најпозваније да развију аутентичне и кредибилне поруке које узимају у обзир локални контекст, изазове и могуће неправде којима су можда изложени неки најугроженији чланови друштва. У овом случају, жене, млади и омладинске организације могу да одиграју кључну улогу, додали су. Усвајање приступа полицијског рада у заједници ради спречавања тероризма, нарочито на локалном нивоу, је приступ који ОЕБС може да подржи у смислу неговања поверења и транспарентности, кажу експерти.

Конференција је потврдила кључну улогу коју у успешној борби против тероризма имају унапређење и заштита људских права и владавина права. Учесници су охрабрили ОЕБС да настави да подржава државе учеснице у обезбеђивању усклађености својих анти-терористичких закона и стратегија са међународним стандардима људских права и помагањем у препознавању и ширењу примера добре праксе која подржава приступ заснован на људским правима.

Више од 300 делегата, укључујући националне координаторе за борбу против тероризма и друге владине експерте из држава учесница и Партнера за сарадњу, као и представници међународних организација, академске заједнице и НВО учествовали су на конференцији.


Фото:OSCE/Micky Kroell