gototopgototop
Odštampaj tekst
Predsedavajući OEBS-u Dačić učestvovao na sastanku proširenog Biroa Parlamentarne skupštine OEBS-a
+ larger fontnormal font- Smaller font
Biro PSPredsedavajući OEBS-u, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslva Ivica Dačić učestvovao je danas na sastanku proširenog Biroa Parlamentarne skupštine OEBS-a. 
„Predsedniče Kanerva,
Članovi Biroa,
Dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je što sam danas sa vama na sastanku proširenog Biroa Parlamentarne skupštine OEBS-a. U ime predsedavanja Srbije OEBS-u u 2015. godini, želim vam srdačnu dobrodošlicu u Beograd, mesto gde ćemo, počevši od sutrašnjeg dana, biti domaćini 22. Ministarskog saveta OEBS.

Saradnja sa Parlamentarnom skupštinom bila je cele godine važna za naše predsedavanje. U tom kontekstu, interakcija s njenim predstavnicima tokom dva zasedanja Skupštine – u februaru i u julu mesecu – bila je važna za nas. Za vreme februarskog zasedanja čuli smo značajne komentare u vezi sa prioritetima predsedavanja Srbije OEBS u 2015, kao i sa ulogom koju Parlamentarna skupština ima u tekućim diskusijama o evropskoj bezbednosti.

Konstruktivan doprinos koji Parlamentarna skupština pruža radu OEBS-a bio je naročito uočljiv tokom ove godine, kada smo težili ponovnom potvrđivanju značaja principa iznetih u Helsinškom završnom aktu. U tom smislu, učešće na 24. godišnjem zasedanju Parlamentarne skupštine, u julu u Helsinkiju, održanom u dvorani "Finlandija", mestu potpisivanja Helsinškog završnog akta pre 40 godina, bilo je od posebne važnosti za naše predsedavanje.

Sada kada je više nego ikada ranije potrebno ojačati vrednosti na kojima počiva naša Organizacija, zahvalan sam Parlamentarnoj skupštini na tome što predstavlja "kolektivnog čuvara" ovih vrednosti koje su tako važne u cilju očuvanja bezbednosti i saradnje u Evropi. Posebno sam zadovoljan doprinosom koji su predstavnici Srbije dali ovogodišnjim naporima uloženim u rad Skupštine.

Dame i gospodo,

Činjenica da su migracije tema današnjeg sastanka proširenog Biroa, u isto vreme kada će upravo ova tema verovatno biti u fokusu ministarske debate tokom sledeća dva dana, odslikava ozbiljnost i razmere problema.

Tokom predsedavanja Srbije OEBS-u, pitanje migracija preraslo je u migrantsku krizu koja je počela da pogađa veliki broj država učesnica kao i Organizaciju u celini.

Mnoge države učesnice OEBS-a, kao i Partneri za saradnju, nastoje da se izbore sa rastućim brojem izbeglica i migranata, koji sebe i svoje porodice izlažu visokim rizicima kako bi pobegli od sukoba i siromaštva i naselili se u Evropi. Budući da se region Zapadnog Balkana koristi kao jedna od glavnih ruta ovih kretanja, države učesnice OEBS-a koje se nalaze u ovom regionu suočene su sa ozbiljnim bezbednosnim implikacijama, kao i sa aktivnostima organizovanih kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem ljudi i trgovinom ljudima.

Kao predsedavajući OEBS-u, naglasio sam u više prilika potrebu da se OEBS uključi na sveobuhvatan i sistematski način u pružanje odgovora na aktuelnu krizu, sarađujući sa drugim nadležnim međunarodnim organizacijama. Ovo sam posebno istakao tokom ovogodišnjeg Implementacionog sastanka ODIHR-a u septembru u Varšavi, kao i na 66. zasedanju Izvršnog komiteta UNHCR u oktobru u Ženevi.

Predsedavanje Srbije organizovalo je zajednički sastanak sva tri komiteta OEBS-a, Bezbednosnog, Ekonomsko-ekološkog i Komiteta za ljudsku dimenziju, u Beču 6. oktobra, koji je bio u potpunosti posvećen pitanju migracija. Rezultati sastanka se mogu sumirati u tri sledeće važne tačke:

• OEBS može da doprinese pružanju odgovora na pitanja migrantske krize zahvaljujući svom višedimenzionalnom pristupu, budući da kriza zadire u pitanja ekonomskih politika, transnacionalnih pretnji i ljudskih prava;
• Interakcija OEBS-a sa drugim relevantnim međunarodnim organizacijama treba da dovede do konkretne saradnje na terenu, uključujući sa nevladinim sektorom;
• Jedna od konkretnih preporuka Zajedničkog sastanka bila je da države učesnice rasporede svoje eksperte za pitanja migracija u OEBS-ove operacije na terenu.

Neophodnost razmene informacija među državama učesnicama o pitanjima rada policije kakva su upravljanje granicama i borba protiv terorizma takođe je naglašena, kao i suštinska važnost punog poštovanja preuzetih obaveza u pogledu zaštite ljudskih prava, tolerancije i nediskriminacije prema migrantima i izbeglicama; u tom smislu bi ODIHR mogao da odigra vrednu ulogu.

Kao regionalna platforma, OEBS može da i kroz rad Parlamentarne skupštine ojača dijalog među zemljama porekla, tranzita i destinacije, uključujući Partnere za saradnju OEBS-a, a posebno Mediteranske partnere. Imajući to u vidu, naše predsedavanje očekuje da će Ministarski savet usvojiti odluku o migracijama.

Dame i gospodo,

Dozvolite mi da završim tako što ću vam još jednom poželeti plodonosan sastanak danas i prijatan boravak u Beogradu.

Hvala."