gototopgototop
ponedeljak, 24. avgust 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Istupanje ministra Dačića na Prvoj konferenciji država strana ugovora o trgovini naoružanjem u Meksiku
+ larger fontnormal font- Smaller font
DSC 0017_2Govor prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na Prvoj konferenciji država strana Ugovora o trgovini naoružanjem (ATT) koja se održava u Kankunu u Meksiku:

„Uvaženi gospodine predsedniče,
Gospodine predsedavajući,
Drage kolege,
Dame i gospodo,

Dozvolite mi da izrazim našu zahvalnost Vladi Meksika za organizovanje ove Konferencije. Takođe, želeo bih da istaknem da visoko cenim gostoljubivost i toplu dobrodošlicu domaćina, prilikom našeg boravka u predivnom Kankunu.

Ovom prilikom posebno bih želeo da zahvalim gospodinu predsedavajućem, kao predstavniku Meksika za izvanredne napore koje je vaša zemlja učinila tokom procesa usvajanja Ugovora u trgovini naoružanjem (ATT), a posebno nakon što je ATT stupio na snagu. Moja delegacija veoma ceni vašu posvećenost u radu sa ciljem ostvarivanja uspešnog rezultata.

Prisutnost brojnih ministara spoljnih poslova i drugih visokih zvaničnika na ovom sastanku na visokom nivou (High Level Segment) mi shvatamo kao snažan znak podrške za naša zajednička nastojanja za postizanje saglasnosti o glavnim suštinskim pitanjima kojima se omogućava operativnost kapaciteta ATT. Izuzetno cenimo napore Meksika na planu obezbeđivanja uslova da naš rad bude uspešan, kreativan i produktivan.
Veoma sam zahvalan drugim državama, Ujedinjenim nacijama, kao i drugim međunarodnim organizacijama, te civilnom društvu i industriji, koji su bili veoma aktivni u pripremanju Konferencije država članica.

Gospodine predsedavajući,

Mi smo se okupili da napravimo pregled naših zajedničkih napora na implementaciji Ugovora i da stvorimo potreban okvir za ostvarivanje ciljeva ustanovljenih ATT-om.

Pre nešto manje od godinu dana naš Ugovor je stupio na snagu. Ispred nas su i dalje brojni izazovi, ali smo mi odlučni i spremni da ostvarimo naše ciljeve. Mi smo ubeđeni da smo sposobni da izgradimo strukturu ATT-a i da je u potpunosti implementiramo.

Jedan od glavnih ciljeva ATT-a je da doprinese međunarodnoj bezbednosti kroz usvajanje specifičnog skupa mera u osetljivim oblastima izvozne kontrole naoružanja. Mi se susrećemo sa novim bezbednosnim izazovima, okolnostima i situacijama na globalnom nivou koje zahtevaju preduzimanje efikasnih mera. Iz tog razloga, potpuna, efikasna i transparentna primena ATT-a može suštinski doprineti umanjenju opasnosti od ovih rizika.

Ambiciozni Dnevni red konferencije pokazuje našu posvećenost, volju i spremnost za preuzimanje odlučujućih koraka koji će omogućiti da ostvarimo konsenzus o značajnim pitanjima u vezi sa uspostavljanjem struktura Ugovora o trgovini naoružanjem.

Kako prisustvujem ovoj konferenciji kao predsedavajući OEBS-u, želeo bih da vas kratko informišem o glavnim aktivnostima OEBS-a u oblasti izvozne kontrole naoružanja.

Ove godine obeležavamo 40 godina od usvajanja Helsinškog završnog dokumenta. Ovaj dokument predstavlja ne samo najznačajniji simbol detanta u Evropi, već i simbol slobode, bezbednosti, stabilnosti i saradnje. OEBS je promovisao mnoštvo posebnih mera i projekata, uključujući norme i principe koji regulišu transfer konvencionalnog naoružanja. Naime, OEBS je bio među prvim organizacijama koja je, 29. novembra 1993. godine, usvojila dokument pod nazivom Principi koji regulišu transfere konvencionalnim naoružanjem. Veoma smo ponosni što su upravo ovi principi bili osnova za dokumenta koje su usvojile ostale organizacije. OEBS je usvojio i brojne druge dokumente, posebno one koji regulišu proceduru izvoza malog i lakog naoružanja. Države OEBS-a svake godine podnose odgovore na OEBS-ov upitnik o izvoznoj kontroli naoružanja. Takođe, OEBS je usvojio Priručnik sa smernicama za najbolju praksu o različitim pitanjima. Većina OEBS država ratifikovalo je Ugovor o trgovini naoružanjem i OEBS u potpunosti podržava i nastaviće da podržava se aktivnosti i ciljeve definisane ovim Ugovorom.

Kao Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova, želeo bih da naglasim da je moja zemlja, od početka, u potpunosti podržala usvajanje Ugovora o trgovini naoružanjem. U aprilu 2012. godine Srbija je, u saradnji sa UN Institutom za istraživanje razoružanje i EU, bila domaćin regionalnog sastanka u vezi sa Ugovorom o trgovini naoružanjem. Ovaj sastanak je bio poslednji pred Diplomatsku konferenciju koja je održana u julu 2012. godine u Njujorku. Dozvolite mi da napomenem da je Republika Srbija ratifikovala Ugovor o trgovini naoružanjem 29. oktobra 2014. godine, pre nego što je on stupio na snagu 24. decembra 2014. godine. Shodno tome, usvojili smo novi Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme i Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene u skladu sa kriterijumima i principima koje definiše Ugovor. Predlog zakona o međunarodnim merama ograničavanja je trenutno u proceduri pred Narodnom skupštinom i očekujemo da će ovaj Zakon uskoro biti usvojen.

Srbija je 29. maja 2015. godine poslala odgovore na Upitnik o osnovnoj proceni nacionalnih kapaciteta za primenu Ugovora. Predstavnici Srbije su učestvovali na pripremnim sastancima za održavanje ove Konferencije. Takođe, aktivno radimo na nacionalnim institucionalnim modalitetima koji će omogućiti uspešnu primenu Ugovora o trgovini naoružanjem.

Regionalni pristup je drugi važan aspekt izvozne kontrole naoružanja, uključujući i saradnju u vezi sa ispunjavanjem obaveza koje proizilaze iz Ugovora. Želeo bi posebno da naglasim odlučno iskustvo koje u vezi regionalne saradnje po ovom pitanju imamo na Zapadnom Balkanu. Države su na regionalnom nivou uspostavile uspešan i efikasan model saradnje na polju izvozne kontrole naoružanja preko SEESAC – Centra za kontrolu malog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj Evropi. Podrška u ovoj oblasti, koju pruža Centar, predstavlja važan regionalni projekat.

Gospodine predsedavajući,

Ugovor o trgovini naoružanjem je naš zajednički projekat i odgovor na nove rizike i izazove bezbednosti i sigurnosti. U prethodnom periodu smo uradili mnogo i mnogi pozitivni rezultati su iza nas. Ipak, istovremeno ostaje još dosta toga da se uradi. Ubeđeni smo da ćemo tokom Konferenciji biti u mogućnosti da nađemo zajedničku poziciju o mnogim još otvorenim pitanjima koji će omogućiti uspešnu, održivu i efikasnu primenu ugovora.

Hvala vam."

Pored učešća u radu Visokog segmenta konferencije, šef srpske diplomatije Ivica Dačić imaće susrete sa ministraima spoljnih poslova Meksika, Luksemburga, Gvatemale, Jamajke, Trinidada i Tobaga, kao i susrete u okviru konferencije sa ministrima drugih latinoamaričkih i karipskih država.