gototopgototop
ponedeljak, 14. septembar 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Obraćanje predsedavajućeg OEBS-u ministra Dačića na završnom sastanku 23. ekonomskog i ekološkog foruma OEBS-a
+ larger fontnormal font- Smaller font
dacic osce1409Obraćanje predsedavajućeg OEBS-u, prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na završnom sastanku 23. ekonomsko-ekološkog foruma OEBS-a koji se održava u Pragu: 

„Ekselencije,
Uvaženi učesnici,
Dame i gospodo,

Veoma mi je drago što se danas obraćam na završnom sastanku XXIII Ekonomskog i ekološkog foruma OEBS-a. U ime predsedavanja Srbije, dozvolite mi da izrazim zahvalnost češkim vlastima na tome što su već godinama domaćini ovog važnog događaja.
Dozvolite mi i da poželim toplu dobrodošlicu našem istaknutom govorniku, švajcarskom ministru spoljnih poslova Didijeu Burkhalteru, kao i generalnom sekretaru OEBS-a, ambasadoru Lambertu Zanijeru.

Takođe mi je drago što mogu da pozdravim predstavnike država učesnica OEBS-a, Partnera za saradnju, međunarodnih organizacija, civilnog društva, akademske zajednice i privatnog sektora. Ovaj impresivan skup učesnika još jednom naglašava ulogu ovog foruma kao jedinstvene platforme za inkluzivni dijalog i izgradnju strateških partnerstava u cilju rešavanja najhitnijih ekonomskih i ekoloških izaziva na prostoru OEBS-a.

Dame i gospodo,
Ekonomsko-ekološka dimenzija OEBS-a je tradicionalno donekle u senci druge dve dimenzije. Uzimajući u obzir krizu u i oko Ukrajine i njene ekonomske implikacije, kao i današnje migracione izazove koji se odvijaju pred samim našim vratima – u regionu OEBS-a, potencijal ekonomsko-ekološke dimenzije je više nego očigledan. Moramo da pojačamo naše zajedničke napore u okviru tzv. druge dimenzije OEBS-a, kako bismo promovisali bezbednost, stabilnost, napredak i saradnju u našem regionu. Kroz jačanje druge dimenzije bićemo u mogućnosti da holistički pristupimo sveobuhvatnom bezbednosnom pristupu Organizacije, i njenom značaju za svet koji prolazi kroz ekonomske poteškoće i društvena previranja.
Mogućnosti za korišćenje OEBS-a kao platforme za dijalog u okviru ekonomsko-bezbednosne sprege su ogromne. OEBS svoju ulogu može da odigra tako što će nam omogućiti da se vratimo zajedničkim perspektivama i vrednostima u pogledu ekonomske saradnje i gradimo mostove između regionalnih i podregionalnih formata. Organizacija za svoje države učesnice kojih ima 57 predstavlja važan okvir za utvrđivanje načina za dalje jačanje mogućnosti povezivanja na nivou OEBS-a kroz saradnju, što može ići i daleko šire od ekonomske oblasti. Budimo iskreni, ništa se od ovoga neće desiti preko noći. Međutim, došlo je vreme za temeljne razgovore o ovim pitanjima.

Ove godine navršava se četrdeset godina od potpisivanja Završnog akta iz Helsinkija. Iako se od 1975. godine mnogo toga promenilo, principi i obaveze koji su proizašli iz ovog dokumenta i naša kolektivna odgovornost da postupamo u skladu sa njima ostaju od ključne važnosti za OEBS i njegove države učesnice i danas kao i tada. U savremenom svetu, OEBS-ov sveobuhvatan pristup bezbednosti i njegova posvećenost dijalogu, saradnji, kompromisu i mirnom rešavanju sporova su presudni za ponovno građenje poverenja, što će nam pomoći da stvorimo pozitivnu agendu za budućnost.
Proces Ekonomskog i ekološkog foruma je odličan primer za to. Okupljajući za istim stolom širok spektar različitih aktera – kreatore politika i eksperte, zvaničnike vlada, civilno društvo i predstavnike privatnog sektora – Forum omogućava razmenu ideja i praktičnih iskustava o gorućim ekonomskim i ekološkim pitanjima koja pogađaju region OEBS-a. U proteklim godinama, iz razmatranja u okviru Foruma proizašle su kako odluke o strateškim politikama tako i praktična saradnja. Uveren sam da će ovogodišnji Forum biti jednako plodonosan.

Dame i gospodo,

Predsedavanje Srbije – u okviru našeg zajedničkog plana rada sa Švajcarskom – predložilo je da se konkretno usmerimo na to kako dobro upravljanje vodama može da doprinese bezbednosti i stabilnosti u regionu OEBS-a, što s vremena na vreme može da predstavlja veliki izazov i da ispolitizuje bezbednosno pitanje. Iako vode nisu nova tema za OEBS, smatramo da postoji potreba za većim političkim angažovanjem, povećanim nivoom saradnje, kao i za boljim razumevanjem složenih veza ove oblasti sa bezbednosnim i njima srodnim izazovima. Prošlogodišnje katastrofalne poplave na Zapadnom Balkanu dramatično su pokazale koliko prekogranična saradnja može da bude važna u rešavanju negativnih posledica nepogoda izazvanih ljudskom aktivnošću, kao i prirodnih nepogoda.

Drugi pripremni sastanak, održan u Beogradu u maju ove godine, je bio posebno usmeren na iskustva stečena tokom tih katastrofalnih poplava. Sastanak je bio primer prekogranične saradnje koju sam upravo pomenuo i takođe je naglasio potencijal za saradnju prisustava OEBS-a na terenu u našem regionu.
Predsedavanje Srbije OEBS-u se na promovisanje dijaloga i saradnje po pitanju upravljanja vodama u regionu OEBS-a fokusiralo kroz razmenu najboljih praksi i naučenih lekcija, kao i podizanje nivoa svesti o značaju upravljanja vodama za bezbednost i stabilnost na svim nivoima – prekograničnom, nacionalnom i lokalnom. Dobro upravljanje vodama takođe treba da uključuje i rodnu i omladinsku perspektivu u cilju ostvarivanja najvećeg mogućeg boljitka u ekološkom, društvenom i ekonomskom pogledu, u isto vreme doprinoseći povećanom nivou bezbednosti u regionu OEBS-a.
OEBS je najveća regionalna organizacija za bezbednost na osnovu Glave VIII Povelje Ujedinjenih nacija. Rešavajući izazove modernog doba kakav je upravljanje vodama, možemo da u regionalnom kontekstu pružimo konkretan doprinos globalnoj bezbednosti i napretku. Usvajanje Ciljeva UN-a o održivom razvoju kasnije tokom ovog meseca, kao i konferencija UN-a o klimatskim promenama u Parizu kasnije tokom ove godine, događaji koji su tematski blisko povezani sa vodama, čine našu današnju raspravu još aktuelnijom i neophodnijom.

Uzimajući u obzir uspešne ishode pripremnih sastanaka, uveren sam da će ovaj forum pružiti ključne ideje za odluke na Ministarskom savetu koji će se održati u Beogradu kasnije ove godine, a koje će se ticati načina za unapređenje bezbednosti i stabilnosti u regionu OEBS-a preko dobrog upravljanja vodama. Posebno se radujem vašim predlozima za eventualne aktivnosti u nastavku koje bi na ovom planu Sekretarijat OEBS-a i misije OEBS-a na terenu mogli da sprovedu. Sa naše strane, sakupićemo i napraviti rezime najvažnijih rezultata sa Prvog i Drugog pripremnog sastanka, u Beču i u Beogradu, kao i sa ovog završnog sastanka, i početi sa radom na sveobuhvatnoj Odluci Ministarskog saveta na ovu temu.

Dame i gospodo,

U promovisanju dobrog upravljanja vodama, kao i u drugim oblastima našeg delovanja, za zajednički uspeh od ključne važnosti su integrisani i višedimenzionalni pristup i međunarodna saradnja. Samo zajedničkim radom možemo da ostvarimo stvarni napredak ka utvrđivanju i primeni uzajamno korisnih rešenja za unapređenje upravljanja vodama i bezbednosti u našem regionu. Promovisanje upravljanja vodama širom regiona OEBS-a u isto vreme je i promovisanje saradnje, saradnje među državama učesnicama i regionima, kao i saradnje sa međunarodnim organizacijama, privatnim sektorom i civilnim društvom.
Verujem da ćemo na kraju ovog foruma imati jasniju sliku o prioritetima našeg angažovanja u pogledu upravljanja vodama i najefikasnijim načinima da ih OEBS ostvari, kao i da obnovi svoje obaveze i osigura adekvatan i efikasan nastavak aktivnosti.
U tom duhu, sve vas podstičem da priložite ideje za ostvarivanje boljeg upravljanja vodama i bolje saradnje, što će pomoći jačanju bezbednosti građana, zajednica i zemalja u celom regionu OEBS-a i šire.

Hvala."