gototopgototop
sreda, 01. jul 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Udružimo se i sarađujmo na svim nivoima kako bismo se suprotstavili terorizmu, poručili učesnici na zatvaranju konferencije OEBS
+ larger fontnormal font- Smaller font
17015 vuk_zugic_wienOEBS mora da nastupa jedinstveno, da ohrabruje saradnju na svim nivoima i da angažuje mlade i zajednice, kako bi se uspešno suprotstavio terorizmu i fenomenu stranih terorističkih boraca, istakao je u ime predsedavanja Srbije OEBS-u 2015. godine Vuk Žugić, predsedavajući Stalnog saveta OEBS, na zatvaranju dvodnevne konferencije ove organizacije.

Pozdravljajući otvaranje nove kampanje OEBS pod nazivom „Ujedinjeni u borbi protiv nasilnog ekstremizma", Žugić je naglasio da države učesnice treba da prepoznaju potrebu za inkluzivnim i koordiniranim odgovorom na svim nivoima, uključujući pojačanu koordinaciju među državnim organima u okviru i izvan bezbednosnog sektora, kao i partnerstva između ovih agencija i privatnog sektora, akademske zajednice, medija i civilnog društva.

Ova kampanja, započeta prvog dana konferencije, ima za cilj da ujedini glasove svih delova OEBS i njegovih 57 država učesnica, pokazujući da svi moraju da budu na nivou izazova koji se sastoji u odgovoru na štetnu primamljivost nasilnog ekstremizma, tako što će promovisati toleranciju, međusobno poštovanje, pluralizam, inkluziju i koheziju.

Ova kampanja će se zasnivati na zamajcu ove dvodnevne konferencije na kojoj su učesnici naglasili potrebu veće razmene informacija i međunarodne saradnje među državama učesnicama OEBS i njihovim Partnerima za saradnju, kako bi one prilagodile svoje zakonodavstvo i mere za sprečavanje nasilne radikalizacije i kako bi se borile protiv primamljivosti terorizma.

„Mladi treba da budu angažovani kako unutar, tako i izvan učionice, na nivou svog grada, zemlje i na međunarodnom planu", rekao je Žugić. „Mladi treba aktivno da učestvuju u osmišljavanju, sprovođenju i evaluaciji napora u borbi protiv nasilnog ekstremizma. A ovo angažovanje ne treba da ide od vrha nadole, ili da bude jednosmerno, već da bude dvosmeran proces kroz koji će se čuti i ceniti glasovi mladih".

Učesnici su istakli da su zajednice često najpozvanije da razviju autentične i kredibilne poruke koje uzimaju u obzir lokalni kontekst, izazove i moguće nepravde kojima su možda izloženi neki najugroženiji članovi društva. U ovom slučaju, žene, mladi i omladinske organizacije mogu da odigraju ključnu ulogu, dodali su. Usvajanje pristupa policijskog rada u zajednici radi sprečavanja terorizma, naročito na lokalnom nivou, je pristup koji OEBS može da podrži u smislu negovanja poverenja i transparentnosti, kažu eksperti.

Konferencija je potvrdila ključnu ulogu koju u uspešnoj borbi protiv terorizma imaju unapređenje i zaštita ljudskih prava i vladavina prava. Učesnici su ohrabrili OEBS da nastavi da podržava države učesnice u obezbeđivanju usklađenosti svojih anti-terorističkih zakona i strategija sa međunarodnim standardima ljudskih prava i pomaganjem u prepoznavanju i širenju primera dobre prakse koja podržava pristup zasnovan na ljudskim pravima.

Više od 300 delegata, uključujući nacionalne koordinatore za borbu protiv terorizma i druge vladine eksperte iz država učesnica i Partnera za saradnju, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, akademske zajednice i NVO učestvovali su na konferenciji.


Foto:OSCE/Micky Kroell