gototopgototop
četvrtak, 10. septembar 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Novi napori za zaštitu mladih od kriminalnog rasturanja droge u fokusu konferencije OEBS-a
+ larger fontnormal font- Smaller font
109015 osce_wienIznalaženje dugoročnih rešenja za smanjenje rastuće potražnje za nelegalnim drogama među mladima unapređenjem saradnje i koordinacije između policijskih organa i civilnog društva predstavlja cilj današnjeg ekspertskog sastanka OEBS.

Ova dvodnevna konferencija je okupila preko 150 predstavnika vladinih organa i eksperata iz inicijativa mladih, agencija za narkotike; međunarodne i regionalne organizacije, organizacije civilnog društva i privatnog sektora 57 država učesnica OEBS. Oni će izučavati najnovije trendove u rešavanju izazova potražnje u ponude droge među mladima i sačiniti praktične predloge za buduću saradnju i nove regionalne aktivnosti na prostoru OEBS.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Nikolić izjavio je na konferenciji da je za efikasnu akciju potrebno uzajamno poštovanje i saradnja u okviru širokog spektra javnih i privatnih tela, kako u okviru nacionalne nadležnosti tako i prekogranične. "Za reagovanje su potrebni koordinirana politika, efikasniji pravni sistemi i stručne policijske službe koje su bolje povezane sa zdravstvenim i socijalnim strukturama," rekao je.

Zamenik izvršnog direktora i direktor Odseka za operacije Kancelarije UN za drogu i kriminal, Aldo Lale-Demoz, je rekao: "Povećano rasprostiranje nelegalnih narkotika među mladima se može i mora rešavati putem obrazovanja, politika koje se bave ljudima, kao i uslugama usmerenim na sprečavanje, lečenje, staranje i rehabilitaciju na osnovu dokaza, i zainteresovani smo za jačanje i širenje saradnje na tom frontu."
Avganistanski ministar za borbu protiv narkotika Salamat Azimi je izjavio da uspeh zavisi od uravnoteženih, integrisanih i dugoročnih napora kako u oblasti pronude tako i potražnje. "Treba da obezbedimo da se ne zadržimo na dosadašnjim rezultatima, već da se zalažemo za nove ideje i mehanizme u cilju negovanja partnerskih odnosa, da jačamo napore u borbi protiv pošasti narkotika," izjavio je.

Postoji zajednička obaveza ulaganja u mlade kao buduće lidere, rekao je ambasador Kaled Šama, stalni predstavnik Egipta pri Ujedinjenim nacijama u Beču. "Politike i mere kontrole droge treba sprovoditi u skladu s najboljim interesima deteta, uključujući mere za sprečavanje zloupotrebe droge i učešća dece u tim deliktima, i obezbediti odgovarajuće reagovanje službi za zaštitu zdravlja i zaštitu dece."

Koordinator OEBS za aktivnosti reagovanja na transnacionalne pretnje Aleksej Liženkov istakao je da problem droge u svetu podriva razvoj, ugrožava stabilnost i obezbeđuje sredstva za finansiranje organizovanog kriminala i terorizma. "Moramo ispitati načine za unapređenje dijaloga policijskih i drugih snaga, razvijati strateški pristup kako bi se smanjila potražnja i ponuda droge među mladima i poboljšala razmena informacija."

Sastanak je organizovalo predsedavanje Srbije OEBS-u i Jedinica za strateška policijska pitanja Odeljenja OEBS za transnacionalne pretnje.Foto:OSCE/Micky Kroell