gototopgototop
ponedeljak, 16. novembar 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Mir i stabilnost nedostižni u odsustvu osmišljenog uključivanja žena u procese izgradnje mira, rekli su učesnici skupa Dani bezbednosti u Beču
+ larger fontnormal font- Smaller font
1611015 lenita_tovaikaMir i bezbednost u društvima se ne može postići bez punog i osmišljenog učešća žena u procesima izgradnje mira, rekli su učesnici događaja Dani bezbednosti, 13. novembra 2015. godine u Beču.

Skup Dani bezbednosti OEBS, „U potrazi za mirom i stabilnošću: Način na koji rod pravi razliku", poslužio je kao forum za iznalaženje prilika za primenu rodne perspektive u prevenciji kriza, upravljanju konfliktima, pomirenju i medijaciji, kao i post-konfliktnoj rehabilitaciji. Razgovori su obuhvatili niz pitanja kakva su žene u procesima medijacije i pomirenja, borba protiv ekstremnog nasilja i integrisanje rodnog aspekta u okviru institucija sektora bezbednosti.

Događaj je okupio visoke državne rukovodioce vlada, članove parlamenata, lidere civilnog društva, istaknute zaštitnike prava žena i lokalne aktiviste, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija, pripadnike akademske zajednice i vodeća novinarska imena iz država-učesnica OEBS-a i partnera za saradnju.

„Uključivanje žena u ceo tok konfliktnog ciklusa je najbolji način za ostvarivanje sveobuhvatne bezbednosti", rekao je generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanijer. „Žene imaju puno pravo na mesto za pregovaračkim stolom. U mnogim sukobima, žene su premošćavale jaz među suprotstavljenim stranama, iako su njihovi napori retko bili prepoznati. Neuspeh u uključivanju žena predstavlja rasipanje resursa i propuštenu priliku da se iskoriste svi mogući faktori u cilju održivog mira".

Ambasador Vuk Žugić, predsedavajući Stalnog saveta OEBS-a, podsetio je učesnike da se ove godine navršava 15 godina od usvajanja Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN o ženama, miru i stabilnosti. „Srbija je posvećena ravnopravnoj zastupljenosti i punom učešću žena u svim naporima usmerenim na održavanje mira i stabilnosti, kako u Srbiji, tako i širom regiona OEBS-a", rekao je.

Obraćajući se kao glavni govornik, Lenita Tovaika, ministarka za spoljnu trgovinu i razvoj Finske, rekla je da se jedan od najvećih nedostataka u primeni Rezolucije 1325 tiče učešća žena u procesima medijacije i mirovnim procesima. „Nova istraživanja pokazuju da osmišljeno uključivanje žena u grupu pregovarača povećava verovatnoću da će biti postignut dogovor, kao i održivost dogovora, na taj način utirući put ka trajnijem i održivom miru", rekla je ona.

Mihael Georg Link, direktor Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a (ODIHR), istakao je važnost Rezolucije 1325 kao dokumenta o ljudskim pravima. „Izrada i sprovođenje nacionalnih akcionih planova na osnovu Rezolucije 1325 SB UN je važno za ispunjavanje agende o pitanjima žena, mira i bezbednosti. Ukoliko žene aktivno učestvuju u mirovnim pregovorima i inicijativama za izgradnju mira, one su u mogućnosti da daju doprinos i utiču na postojeće agende", rekao je direktor Link.

Ambasadorka Melejn Vervir, specijalna predstavnica predsedavajućeg OEBS-u za pitanja rodne ravnopravnosti, rekla je da sprovođenje rodne ravnopravnost ne predstavlja samo postupak koji je ispravan već i strateški mudar, u izgradnji mirnog društva.

Šef Specijalne posmatračke misije u Ukrajini (SPM) Ertugrul Apakan naveo je da žene govore jezikom mira, a ne rata. Takođe je pozvao države učesnice da rasporede više žena u SPM.

Ambasadorka Patrisija Flor, generalni direktor za međunarodni poredak, Ujedinjene nacije i kontrolu naoružanja u Saveznom ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, rekla je: „Treba da omogućimo ženama da igraju aktivnu ulogu u borbi protiv terorizma. Kada im se obrati organizacija kakva je OEBS, to može da napravi veliku razliku". Nemačka, rekla je, kao naredni predsedavajući OEBS-u, pridaje veliki značaj promovisanju agende o pitanjima žena, mira i bezbednosti.

Foto:OSCE/Micky Kroell