gototopgototop
nedelja, 21. maj 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Istupanje šefa srpske diplomatije Ivice Dačića na specijalnom sastanku Saveta ministara inostranih poslova država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju
+ larger fontnormal font- Smaller font
BSEC„Poštovani predsedavajući,

Vaše ekselencije,

Dame i gospodo,

Izuzetna mi je čast da se obratim ovom visokom skupu u ime Vlade Republike Srbije. Dozvolite mi, najpre, da se zahvalim našem domaćinu, potpredsedniku Vlade Republike Turske Tugrulu Turkešuna toplom gostoprimstvu koji nam boravak u Turskoj čini dodatno prijatnim.  Istovremeno, ovo je i prilika da čestitam Vladi Republike Turske na efikasnom i plodonosnom predsedavanju u prethodnih šest meseci. Naglašavam da je Republika Srbija prepoznala značaj i podržala prioritete turskog predsedavanja i sa zadovoljstvom konstatuje da je iza nas jedno korisno polugodište u delovanju Organizacije.

Regionalna saradnja je jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije. U tom smislu, Republika Srbija podržava svaku inicijativu koja za cilj ima promociju dijaloga, multilateralne ekonomske saradnje i jačanje regionalnih dobrosusedskih odnosa.

Utisak je da naše zemlje teže jačanju intenziteta saradnje, na bazi uzajamnih interesa, a Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju pruža jedinstven pogodan okvir za unapređenje saradnje i jačanje poverenja u regionu. Značaj Organizacije je u tome, što pored okvira za ispunjavanje ekonomskih interesa, nesporno doprinosi ipovećanju stabilnosti, bezbednosti i opšteg prosperiteta. Stoga je naš poseban zadatak da procenimo dosadašnje rezultate i da postavimo smernice za dalje razvijanje i jačanje saradnje u okviru BSEC-a. Rezultati postignuti u prethodnom periodu jasno potvrđuju da Organizacija ima potencijal, ali i nameću imperativ daljeg unapređenja saradnje i realizaciju konkretnih projekata u oblastima od zajedničkog interesa.

Ovogodišnje obeležavanje 25. godišnjice formiranja Organizacije nas podstiče da se zamislimo nad tim jubilejom i da napravimo malu retrospektivu, podsećajući se na sve izazove kroz koje je prošla Organizacija i njene članice pojedinačno.  Svakako, moramo poštovati ovaj period, koji  treba da motiviše sve aktere i da podstakne stvaranje novih ideja koje će generisati buduće aktivnosti i animirati partnere ne samo iz država članica, već i svih zainteresovanih strana, uključujući i države posmatrače, kao i učesnike sektorskog dijaloga. Na ovaj način Organizacija će potvrditi svoj međunarodni profil i poziciju na međunarodnoj sceni.

Poštovani predsedavajući,

U skladu sa odrednicom „ekonomska saradnja" u imenu naše Organizacije, neophodno je da ona kroz povezivanje privrednih subjekata istovremeno ima ulogu nosioca stabilnog i održivog razvoja u ovom delu sveta. Ekonomska dimenzija saradnje ima ulogu značajnog, a vrlo često i krucijalnog elementa povezivanja zemalja regiona. Imajmo, pri tome, u vidu strateški, infrastrukturni i ekonomski značaj regiona Crnog mora koji kao takav predstavlja veliki razvojni potencijal. Organizacija treba da koristi taj potencijal kako bi zemlje članice zajednički doprinele ostvarenju ciljeva svetskog i opšteg značaja, kakvi su ciljevi održivog razvoja zapisani u agendi UN-a do 2030. godine. Podsećam da se BSEC, preko svojih 12 radnih grupa i radnih tela, između ostalog, aktivno bavi i ciljevima održivog razvoja.

U tom smislu, sastanci ove Organizacije treba da budu mesto razmene mišljenja eksperata o najvažnijim pitanjima iz oblasti sa kojima se region sreće - turizma, poljoprivrede, bankarstva i finansija, borbe protiv organizovanog kriminala, carine, obrazovanja, energetike, zaštite životne sredine, zdravstva, informacione tehnologije, nauke, kulture.

Ukazujući na značaj rada Međunarodnog sekretarijata u Istanbulu u povezivanju i koordinaciji rada i sagledavanju zajedničkih ciljeva i interesa, ističem potrebu njegove modernizacije, u skladu sa vremenom u kome živimo. Kada pominjem vreme u kojem živimo, verujem da u je u mislima svakog od nas racionalno korišćenje finansijskih sredstava i efikasan i profesionalan administrativni aparat. A na zemljama članicama je da kroz razvoj međusobne saradnje, stvaraju uslove za  prosperitet i jačaju međusobnu solidarnost, kako bi obezbedili mir u regionu.

Na kraju, želeo bih da ukažem na činjenicu da je suštinski sav naš rad usmeren na poboljšanje standarda naših građana, a da je jedini recept za to jačanje saradnje zemalja članica u oblastima od zajedničkog interesa, kao i jačanje veza i solidarnosti naših država u ovom turbulentnom vremenu."Ministar Dačić na BSEC ministarskoj konferenciji
Ministar Dačić na BSEC ministarskoj konferenciji
Ministar Dačić na BSEC ministarskoj konferenciji
Ministar Dačić na BSEC ministarskoj konferenciji
Ministar Dačić na BSEC ministarskoj konferenciji