gototopgototop
nedelja, 21. maj 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Istupanje šefa srpske diplomatije Ivice Dačića na specijalnom sastanku Saveta ministara inostranih poslova država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju
+ larger fontnormal font- Smaller font
Ministar Dačić na BSEC ministarskoj konferenciji„Poštovani predsedavajući,
Vaše ekselencije,
Dame i gospodo,


Izuzetna mi je čast da se obratim ovom visokom skupu u ime Vlade Republike Srbije. Dozvolite mi, najpre, da se zahvalim našem domaćinu, potpredsedniku Vlade Republike Turske Tugrulu Turkešuna toplom gostoprimstvu koji nam boravak u Turskoj čini dodatno prijatnim.  Istovremeno, ovo je i prilika da čestitam Vladi Republike Turske na efikasnom i plodonosnom predsedavanju u prethodnih šest meseci. Naglašavam da je Republika Srbija prepoznala značaj i podržala prioritete turskog predsedavanja i sa zadovoljstvom konstatuje da je iza nas jedno korisno polugodište u delovanju Organizacije.

Regionalna saradnja je jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije. U tom smislu, Republika Srbija podržava svaku inicijativu koja za cilj ima promociju dijaloga, multilateralne ekonomske saradnje i jačanje regionalnih dobrosusedskih odnosa.

Utisak je da naše zemlje teže jačanju intenziteta saradnje, na bazi uzajamnih interesa, a Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju pruža jedinstven pogodan okvir za unapređenje saradnje i jačanje poverenja u regionu. Značaj Organizacije je u tome, što pored okvira za ispunjavanje ekonomskih interesa, nesporno doprinosi ipovećanju stabilnosti, bezbednosti i opšteg prosperiteta. Stoga je naš poseban zadatak da procenimo dosadašnje rezultate i da postavimo smernice za dalje razvijanje i jačanje saradnje u okviru BSEC-a. Rezultati postignuti u prethodnom periodu jasno potvrđuju da Organizacija ima potencijal, ali i nameću imperativ daljeg unapređenja saradnje i realizaciju konkretnih projekata u oblastima od zajedničkog interesa.

Ovogodišnje obeležavanje 25. godišnjice formiranja Organizacije nas podstiče da se zamislimo nad tim jubilejom i da napravimo malu retrospektivu, podsećajući se na sve izazove kroz koje je prošla Organizacija i njene članice pojedinačno.  Svakako, moramo poštovati ovaj period, koji  treba da motiviše sve aktere i da podstakne stvaranje novih ideja koje će generisati buduće aktivnosti i animirati partnere ne samo iz država članica, već i svih zainteresovanih strana, uključujući i države posmatrače, kao i učesnike sektorskog dijaloga. Na ovaj način Organizacija će potvrditi svoj međunarodni profil i poziciju na međunarodnoj sceni.

Poštovani predsedavajući,

U skladu sa odrednicom „ekonomska saradnja" u imenu naše Organizacije, neophodno je da ona kroz povezivanje privrednih subjekata istovremeno ima ulogu nosioca stabilnog i održivog razvoja u ovom delu sveta. Ekonomska dimenzija saradnje ima ulogu značajnog, a vrlo često i krucijalnog elementa povezivanja zemalja regiona. Imajmo, pri tome, u vidu strateški, infrastrukturni i ekonomski značaj regiona Crnog mora koji kao takav predstavlja veliki razvojni potencijal. Organizacija treba da koristi taj potencijal kako bi zemlje članice zajednički doprinele ostvarenju ciljeva svetskog i opšteg značaja, kakvi su ciljevi održivog razvoja zapisani u agendi UN-a do 2030. godine. Podsećam da se BSEC, preko svojih 12 radnih grupa i radnih tela, između ostalog, aktivno bavi i ciljevima održivog razvoja.

U tom smislu, sastanci ove Organizacije treba da budu mesto razmene mišljenja eksperata o najvažnijim pitanjima iz oblasti sa kojima se region sreće - turizma, poljoprivrede, bankarstva i finansija, borbe protiv organizovanog kriminala, carine, obrazovanja, energetike, zaštite životne sredine, zdravstva, informacione tehnologije, nauke, kulture.

Ukazujući na značaj rada Međunarodnog sekretarijata u Istanbulu u povezivanju i koordinaciji rada i sagledavanju zajedničkih ciljeva i interesa, ističem potrebu njegove modernizacije, u skladu sa vremenom u kome živimo. Kada pominjem vreme u kojem živimo, verujem da u je u mislima svakog od nas racionalno korišćenje finansijskih sredstava i efikasan i profesionalan administrativni aparat. A na zemljama članicama je da kroz razvoj međusobne saradnje, stvaraju uslove za  prosperitet i jačaju međusobnu solidarnost, kako bi obezbedili mir u regionu.

Na kraju, želeo bih da ukažem na činjenicu da je suštinski sav naš rad usmeren na poboljšanje standarda naših građana, a da je jedini recept za to jačanje saradnje zemalja članica u oblastima od zajedničkog interesa, kao i jačanje veza i solidarnosti naših država u ovom turbulentnom vremenu."