gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Švajcarska
Ambasador: Goran Bradić joomplu:739
Adresa: Seminarstrasse 5
CH-3006 BERN
ŠVAJCARSKA
Telefon: + 4131 / 352-63-53,
+ 4131 / 352-63-54,
+ 4131 / 352-63-55
Faks: + 4131 / 351-44-74
E-mail: info@ambasadasrbije.ch
Internet sajt: http://www.berne.mfa.gov.rs