gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Rusija
Ambasador: Miroslav Lazanski joomplu:808
Adresa: Mosfiljmovskaja 46
R-119285 MOSKVA
RUSKA FEDERACIJA
Telefon: + 7495 988-66-45
Faks: + 7495 988-66-46
Faks (Konzulat): + 7495 147-41-04
E-mail (Konzulat): konzularno.moskva@mfa.rs
E-mail: ambasada.moskva@mfa.rs
Web site: http://www.moskva.mfa.gov.rs