gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Egipat
Ambasador: Jugoslav Vukadinović joomplu:628
Adresa: 33, Al Mansour Mohamed St.,
ZAMALEK
KAIRO
EGIPAT
Telefon: + 202 / 2735-40-61,
+ 202 / 2736-54-94,
+ 202 / 2736-70-94
Faks: + 202 / 2735-39-13
E-mail: serbia@serbiaeg.com
konzul@serbiaeg.com
Internet sajt: http://www.cairo.mfa.gov.rs