gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Južnoafrička Republika
Ambasador: Goran Vujičić joomplu:507
Adresa: 163, Marais street,
Brooklyn 0181, P.O.B 13026
HATFIELD 0028
PRETORIJA
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
Telefon: +2712 / 460-5626,
+2712 / 460-6103,
+2712 / 346-4139
Faks: +2712 / 460-6003
E-mail: info@srbembassy.org.za
Internet sajt:
http://www.pretoria.mfa.gov.rs