gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Stalne misije Stalne Misije Republike Srbije
Diplomatske misije Srbije
UN - Njujork
Otpravnik poslova a.i.: Marina Ivanović joomplu:812
Adresa: 854, Fifth Avenue
NjUJORK, N.Y.10065 
SAD
Telefon: +1 212 / 879-87-00,
+1 212 / 879-87-01,
+1 212 / 879-87-02,
+1 212 / 879-87-03
Faks: +1 212 / 879-87-05
E-mail: info@serbiamissionun.org
Internet sajt: www.serbia-un.mfa.gov.rs