gototopgototop
Министарство спољних послова Амбасаде Дипломатске мисије Србије Државе покривене на нерезиденцијалној основи ДКП РС на нерезиденцијалној основи
Државе покривене на нерезиденцијалној основи
Колумбија
Амбасада Републике Србије у Вашингтону (С. А. Д.) дипломатски покрива ову државу.