gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi DKP RS na nerezidencijalnoj osnovi
Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi
Kolumbija
Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu (S. A. D.) diplomatski pokriva ovu državu.