gototopgototop
Министарство спољних послова Амбасаде Дипломатске мисије Србије Државе покривене на нерезиденцијалној основи ДКП РС на нерезиденцијалној основи
Државе покривене на нерезиденцијалној основи
Еквадор
Амбасада Републике Србије у Бразилија (Бразил) дипломатски покрива ову државу.