gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi DKP RS na nerezidencijalnoj osnovi
Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi
Sao Tome i Principe

Stalna misija Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama (Njujork, SAD) radno pokriva ovu državu.


Ambasada Republike Srbije u Lisabonu (Portugalija) pruža konzularne usluge za ovu državu.