gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi DKP RS na nerezidencijalnoj osnovi
Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi
Urugvaj
Ambasada Republike Srbije u Buenos Airesu (Argentina) diplomatski pokriva ovu državu.