gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi DKP RS na nerezidencijalnoj osnovi
Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi
Dominika
Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu (S.A.D.) diplomatski pokriva ovu državu.