gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi DKP RS na nerezidencijalnoj osnovi
Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi
Jordan
Ambasada Republike Srbije u Damasku (Sirija) radno pokriva ovu državu. 

Ambasada Republike Srbije u Bejrutu (Liban) pruža konzularne usluge za ovu državu.