gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Ministar Govori
sreda, 18. april 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić na Sastanku grupe za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv ilegalne trgovine malim i lakim naoružanjem
+ larger fontnormal font- Smaller font
 ._Obraćanje prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na Sastanku grupe za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv ilegalne trgovine malim i lakim naoružanjem:
„Poštovani potpredsedniče Vlade, ministre Stefanoviću,
Uvaženi ambasadore Mondoloni,
Ambasadore Ditman,
Cenjene Ekselencije,
Drage kolege,

Na samom početku dozvolite mi da zahvalim na prilici da se obratim i pozdravim učesnike današnjeg skupa, koji ima za cilj predstavljanje konkretnih budućih projekata u oblasti malog i lakog naoružanja koji će se u predstojećem periodu realizovati u Republici Srbiji. Posebno bih želeo da poželim dobrodošlicu u Beograd predstavnicima francuskog i nemačkog ministarstva inostranih poslova – ambasadoru Žan Klodu Bruneu i Markusu Blajnrotu – i izrazim očekivanje da će, i pored zahtevnog dnevnog reda, pronaći vremena da upoznaju i uživaju u našem glavnom gradu.

Koristim ovu priliku da pozdravim i prisutne predstavnike Delegacije EU, UN kancelarije za borbu protiv narkotika i kriminala (UNDOC), OEBS-a, NATO-a, SEESAC-a, kao i predstavnike ambasada, koji svojim učešćem na današnjem sastanku pokazuju nedvosmislen interes svojih država da konkretno podrže projekte iz oblasti malog i lakog naoružanja u Republici Srbiji i regionu.

Ovaj sastanak ima posebni značaj, uzimajući u obzir nedavno održanu Regionalnu konferenciju o malom i lakom naoružanju u Podgorici. Ova konferencija je bila prvi susret predstavnika regiona u sklopu zajedničke nemačko-francuske inicijative, koja ima za cilj da unapredi kontrolu i pojača napore u regionu u borbi protiv nelegalnih tokova i krijumčarenja malog i lakog naoružanja. Zajednička izjava, koja je usvojena na ovom sastanku, predstavlja dobru osnovu za Mapu puta koja će biti potvrđena na predstojećem Samitu EU - Zapadni Balkan u Londonu 10. jula ove godine, i koja treba da uobliči i predstavi zajedničke ciljeve u borbi protiv ilegalnih tokova i jačanju kontrole ove vrste naoružanja. Na bazi usvojene Mape puta, biće usvojeni posebni akcioni planovi koji će imati zadatak da definišu operativne načine realizacije zacrtanih ciljeva i njihovu punu implementaciju do 2025. godine.

Želim da istaknem da je Republika Srbija od samog početka snažno podržala ovu nemačko-francusku inicijativu i iskazala nedvosmislenu spremnost da pruži svoju punu podršku u realizaciji zajednički zacrtanih ciljeva.

Ova inicijativa, koja je operativno podržana od strane SEESAC, ima za cilj da doprinese jačanju transparentnosti, intenziviranju regionalnog dijaloga i jačanju institucionalnih i zakonodavnih kapaciteta u ovoj oblasti. Jačanje kapaciteta je od posebnog značaja u kontekstu Evropskih integracija, imajući u vidu da se od države kandidata za članstvo očekuje da ispune određene standarde u svim oblastima, pa tako i kada je reč o kontroli malog i lakog naoružanja.

U tom kontekstu, zadovoljstvo mi je da podsetim da je Republika Srbija, koja je do sada otvorila 12 pregovaračkih poglavlja sa EU i dva privremeno zatvorila, ove standarde u najvećoj meri već ispunila. Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, u koji su ugrađeni kriterijumima EU Zajedničke pozicije 944, ali i kriterijumi definisani članovima 6. i 7. Ugovora o trgovini naoružanjem (ATT), usvojen je 2014. godine. I ostali zakoni iz ove oblasti, poput Zakona o oružju i municiji koji je usvojen 2015. godine, takođe su u potpunosti harmonizovani sa regulativom EU.

Uspešnost primene ovih zakona možda najbolje ilustruje podatak da je Republika Srbija, prema nezavisnom istraživačkom projektu Barometru transparentnosti koji izdaje „Small Arms Survey", a koji obuhvata 49 zemalja, čiji godišnji izvoz malog i lakog naoružanja prelazi 10 miliona dolara, treća u svetu po transparentnosti izvoza malog i lakog naoružanja. Na prvom i drugom mestu ove liste su Nemačka i Švajcarska. I ranijih godina Srbija je bila pri vrhu ove liste, što dodatno potvrđuje doprinos koji Srbija daje ovom pitanju, kroz uspešnu implementaciju svoje zakonske regulative.

Poštovani prijatelji,

Dozvolite mi da vas podsetim da je Republika Srbija na strani najvažnijih međunarodnih instrumenata u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine malim i lakim naoružanja, poput UN Protokola protiv ilegalne proizvodnje i prometa vatrenog oružja, njegovih delova i municije, kao i Akcionog programa UN-a za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje ilegalne trgovine streljačkog i malog naoružanja. Republika Srbija je, pored 56 članica UN-a, bila jedan od kosponzora Rezolucije SB UN 2220 o malom i lakom naoružanju, koja je usvojena 2015. godine.

Republika Srbija aktivno učestvuje i podržava projekte OEBS-a u oblasti malog i lakog naoružanja. Za vreme našeg predsedavanja OEBS-u u 2015. godini, ali i tokom prošlogodišnjeg predsedavanja Forumu za bezbednosnu saradnju OEBS-a, Republika Srbija se trudila da pitanje kontrole malog i lakog naoružanja drži u fokusu država učesnica OEBS-a, kao i da inicira usvajanje odgovarajućih odluka iz ove oblasti.

I pored do sada postignutog, sigurno je moguće učiniti dodatni napor na polju bolje i efikasnije kontrole tokova malog i lakog naoružanja kako bi se obezbedilo bezbednije okruženje u regionu i Evropi. Zato duboko verujem da današnji sastanak predstavlja odličnu priliku za predstavljanje konkretnih projekata i informisanje naših partnera o do sada preduzetim koracima i budućim planovima. Očekujem da ovi projekti dobiju odgovarajući podršku ne samo EU, već i šire međunarodne zajednice, kako bi se oni, u obostranom interesu, u što kraćem roku realizovali.

U tom smislu, dozvolite mi na kraju da zahvalim organizatorima i svim učesnicima današnjeg sastanka, kao i da vam još jednom poželim srdačnu dobrodošlicu u Beograd i uspešan rad."