gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Тендери
Архива-Тендери 2013. - 2017.
Отворени поступак 2016. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
четвртак, 03. март 2016.
Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Папирна галантерија за одржавање хигијене за потребе МСП-а Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
Обавештење
о закљученом уговору 
11. март 2016.  до 10,00 часова
Услуга додатног и приватног добровољног здравственог осигурања за ванболничко и болничко лечење у иностранству запослених МСП-а и чланова њихових породица за време службовања у иностранству Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација 
Додатне информације и појашњења
Измене и допуне
конкурсне документације
 
Обавештење
о продужењу рока
за подношење понуда 
 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору 
21. март 2016. до 10,00 часова
Услуга на пословима шпедиције – селидбе дипломатског особља и других запослених министарства, авионом, камионом и бродским контејнером у Дипломатско- конзуларна представништва Републике Србије ДКП РС и из ДКП РС у Републику Србију Позив
за подношење понуда

конкурсна документација  
Одлука
о закључењу
оквирног споразума 
 
Обавештење
о закљученом
оквирном споразуму 
01. јун 2016. до 10,00 часова
Услуга резервације и обезбеђивања авио карата, за потребе Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Појашњење
конкурсне документације 
 
Одлука
о закључењу
оквирног споразума 
 
Обавештење
о закљученом уговору 
 
31. мај 2016. до 10,00 часова
Извођење радова на модификацији постојећег, класичног декоративног осветљења фасаде, на објекту Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору 
15. август 2016. до 10,00 часова
Канцеларијски материјал и папир рисовани за потребе Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 1

Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 2
 
04. август 2016. до 10,00 часова
Посебне фасцикле и кошуљице за трајно одлагање архивске грађе за потребе Дипломатског архива Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Измене и допуне
конкурсне документације
 
Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
Обавештење
о закљученом уговору 
25. август 2016. до 10,00 часова
Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали 26 у објекту Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Појашњење
конкурсне документације
број 1
 
Појашњење
конкурсне документације
број 2
 
Појашњење
конкурсне документације
број 3
 
Измењена
и допуњена конкурсна
документација
 
Обавештење
о продужењу рока
за подношење понуда 
 
Појашњење
конкурсне документације
број 4 
 
Појашњење
конкурсне документације
број 5 
 
Одлука
о додели уговора
 
Обавештење
о закљученом уговору
 
25. новембар 2016. до 10,00 часова
Извођење грађевинско занатских радова на текућем одржавању објеката Министарства спољних послова (молерско фарбарских радова, водоинсталатерских радова, столарских, браварских и други занатских интервенција) Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору
 
28. новембар 2016. до 10,00 часова
Опширније...
 
Преговарачки поступак 2016. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
четвртак, 03. март 2016.
Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Сервисирање и одржавање фотокопир апарата марке Canon IRA 8295 PRO у гарантном року Обавештење
о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација  
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору
 
Дигитална база правних прописаза потребе запослених у Министарству спољних послова и Дипломатско- конзуларним представништвима Републике Србије Обавештење
о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација  
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 1

Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 2

Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 3 
27. мај 2016. до 10,00 часова
Услуга мултимедијалног пакет сервиса вести Новинске агенције„ФоНет" и услуга дневног и економског BETA сервиса вести, BETA TV сервиса и билтена Biltena News, Новинске агенције „BETA" Обавештење
о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација
Одлука
о додели уговора
 
Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 1 
 27. мај 2016. до 12,00 часова
Опширније...
 
Јавне набавке мале вредности 2016. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
четвртак, 03. март 2016.
Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Добра која обухватају и пружање услуга ремонтовања-репарације ласер тонер касета са трајним збрињавањем отпадних ласер тонер касета, рибона и инк-џет кетриџа, за потребе Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Додатне информације
и појашњење
у вези са припремањем понуде 
 
Одлука
о додели уговора

Обавештење
о закљученом уговору 
22. март 2016. до 10,00 часова
Потрошни материјал за потребе одржавања зграде МСП-а Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора  
Обавештење
о закљученом уговору
 
18. март 2016. до 10,00 часова
Набавка фотокопир апарата за потребе Министарства спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Додатне информације
и појашњења

Измене и
допуне конкурсне
документације

Конкурсна документација
Обавештење
о продужењу рока
за подношење понуда 
 
Одлука
о додели уговора
 
Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 2 
 
Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 1 
11. април 2016. до 10,00 часова
Услуга израде државних застава и јарбола за потребе Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Појашњење
конкурсне документације 1 
 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору 
14. април 2016. до 10,30 часова
Сервисирање лифтова у објекту Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору 
4. мај 2016. до 10,00 часова
Услуге штампе административног материјала за потребе Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Измене конкурсне документације
Обавештење
о продужењу рока
за подношење понуда 
 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору
24. мај 2016. до 10,00 часова
Набавка фотокопир апарата за потребе Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда 

Конкурсна документација 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору 
23. јун 2016. до 10,00 часова
Услуга продужења права коришћења лиценци антивирусног софтвера Symantec Endpoint Protection 12.1. Позив
за подношење понуда 

Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора  
Обавештење
о закљученом уговору
 
27. јун 2016. до 10,00 часова
Набавка резервних делова за телефонију за потребе МСП Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Додатне информације
и обавештења 
 
Одлука
о додели уговора
 
Обавештење
о закљученом уговору 
22. новембар 2016. до 13,00 часова
Опширније...
 
Отворени поступак 2015. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
субота, 14. фебруар 2015.
Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Фасцикле за одлагање архивске грађе и фасцикле-кошуљице за предмете за потребе Дипломатског архива Министарства спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Обавештење о закљученом уговору 
25. март 2015. до 10,00 часова
Осигурање имовине и лица за потребе МСП-а Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Обавештење о
закљученом уговору 
27. април 2015. до 10,00 часова
Сервисирање и одржавање службених возила са заменом резервних делова за потребе Министарства спољних послова  Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Обавештење о обустави поступка  
Обавештење о закљученом уговору
11. мај 2015. до 10,00 часова
Графичке и штампарске услуге за потребе Министарства спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Обавештење о закљученом уговору 
07. мај 2015. до 10,30 часова
Радови на реконструкцији и адаптацији сервер сале за потребе Министарства спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација   
Додатне информације и појашњења  
Додатне информације и појашњења  
Додатне информације и појашњења 
Обавештење о
продужењу рока
за подношење понуда

Додатне информације и појашњења
Конкурсна документација -
пречишћен текст

Измене и допуне конкурсне документације  
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења  
Обавештење о закљученом уговору 
26. јун 2015. до 10,00 часова
Услуге сервисирања службених возила Министарства спољних послова и осигурање робе у превозу Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Додатно појашњење  
Обавештење о закљученом уговору Партија 1  
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 
02. јул 2015. до 10,30 часова
Набавка рачунарске опреме за потребе састанка Министарског савета ОЕБС у децембру 2015. године Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Конкурсна документација - прецизан текст  
Додатне информације и појашњења  
Измене и допуне  
Додатне информације и појашњења  
Додатне информације и појашњења  
Додатне информације и појашњења  
Додатне информације и појашњења 
Додатне информације и појашњења 
Додатне информације и појашњења 
Додатне информације и појашњења 
 
Измене и допуне  
Обавештење о
продужењу рока
за подношење понуда 
 
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 
Обавештење о обустави поступка  
Обавештење о поднетом захтеву
за заштиту права 
 
Обавештење о закљученом уговору  
Обавештење о закљученом уговору Партија5  
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 
Обавештење о закљученом уговору Партија 2  
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
30. јун 2015. до 12,00 часова
Потрошни канцеларијски материјал, преносни меморијски медијуми и читачи и рисовани папир формат А3 и А4 за потребе Министарства спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Обавештење о закљученом уговору 
27. јул 2015. до 10,00 часова
Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спљних послова V фаза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Измена и допуна конкурсне документације
Додатне информације и појашњења  
Измена конкурсне документације  
Додатне информације и појашњења  
Додатне информације и појашњења  
Обавештење о закљученом уговору 
20. август 2015. до 10,00 часова
Набавка фотокопир апарата за потребе састанка Министарског савета ОЕБС  Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Додатне информације и појашњења 
Обавештење о закљученом уговору 
7. септембар 2015. до 10,00 часова
Извођење радова на комплетирању система хаваријске вентилације и система вентилације и климатизације са пратећим занатско-грађевинским радовима за потребе Министарства спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Додатне информације и појашњења 
Обавештење о закљученом уговору
24. септембар 2015. до 10,00 часова
Радови на уређењу дипломатског архива који се односе на реатестирање противпожарних клапни са моторним погоном за потребе Министарстава спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Обавештење о закљученом уговору

 
25. септембар 2015. до 10,00 часова 
Набавка намештаја за потребе опремање простора за одржавање састанка Министарског савета ОЕБС у децембру 2015. године Позив за подношење понуда
Конкурсна документација   
Додатне информације и појашњења 
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења  
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
21. септембар 2015. до 10,00 часова
Потрошни канцеларијски материјал за потребе одржавање састанка Министарског савета ОЕБС у децембру 2015. године Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
12. октобар 2015. до 10,00 часова
Штампање промо материјала за потребе одржавање састанка Министарског савета ОЕБС у децембру 2015. године Позив за подношоње понуда
Конкурсна документација 
Додатне информације и појашњења  
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
12. октобар 2015. до 12,00 часова
Извођење молерско фарбарских и пратећих занатских радова (водоинсталерски, столарски, браварски и други занатски радови) на текућем одржавању објекта Министарства спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Додатне информације и појашњења
Измене и допуне конкурсне документације 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  
Обавештење о закљученом уговору 
 22. октобар 2015. до 10,00 часова
Закуп мултифункцијских и фотокопир уређаја за потребе одржавања састанка МС ОЕБС у децембру 2015. године Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Додатна појашњења и информације  
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
30. октобар 2015. до 10,00 часова
Извођење радова на уређењу Главне гараже Министарства спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Измена и допуна конкурсне документације
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2 
Додатне информације и појашњења 3
Измена и допуна конкурсне документације  
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
30. децембар 2015. до 10,00 часова
Набавка намештаја за објекат посебне намене за репрезентативне потребе смештаја страних гостију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
23. децембар 2015. до 10,00 часова
Опширније...
 
Преговарачки поступак 2015. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
субота, 14. фебруар 2015.
Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Услуге сервисирања и одржавања фотокопир апарата у гарантном року Обавештење о покретању
преговарачког поступка 
без објављивања позива  
за подношење понуда
 
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о
закљученом уговору 
Услуга мултимедијалног пакет сервиса вести Новинске агенције „ФоНет" и услуга дневног и економског BETA сервиса вести, BETA TV сервиса и билтена Biltena News, Новинске агенције „BETA" Обавештење о покретању
преговарачког поступка 

Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора
- партија1

Одлука о додели уговора
- партија2 
 
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1  
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 
Закуп објекта „Комбанк Арена" за потребе састанка министарског савета ОЕБС Обавештење о покретању
преговарачког поступка 
 
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
Дигитална база правних прописа за потребе запослених у Министарству спољних послова и Дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије Обавештење о покретању
преговарачког поступка
без објављивања јавног
позива за подношење понуда
 
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору 
Научна стручна литература института за међународну политику и привреду  Обавештење о
покретању поступка

Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
Набавка протоколарних поклона за учеснике састанка Министарског савета ОЕБС Обавештење о
покретању поступка

Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
Додатне штампарске услуге промо материјала за потребе одржавања састанка Министарског савета ОЕБС Обавештење о
покретању
преговарачког поступка

Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору 
Извођење додатних радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних послова Обавештење о
покретању
преговараког поступка

Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору
Опширније...
 
Јавне набавке мале вредности 2015. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
петак, 13. фебруар 2015.
Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Јавна набавка добара који обухватају и пружање услуга ремонтовања-репарације ласер тонер касета са трајним збрињавањем отпадних ласер тонер касета, рибона и инк-џет кетриџа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење 1
Додатно појашњење 2
Обавештење о закљученом уговору
23. фебруар 2015. до 10,00 часова
Папирна галантерија за одржавање хигијене за потребе МСП Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Обавештење о обустави поступка
Набавка резервних делова за рачунаре, сервере и мрежну опрему за потребе МСП Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Обавештење о закљученом уговору
19. март 2015. до 10,30 часова
Папирна галантерија за одржавање хигијене за потребе МСП Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Обавештење о закљученом уговору 
20. март 2015. до 10,30 часова
Услуге сервисирања и одржавања клима уређаја за потребе МСП Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Додатне информације и
појашњења
 
Додатне информације и појашњења  
Измене и допуне конкурсне документације 
Конкурсна документација - прецизан текст 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  
Обавештење о закљученом уговору 
04. мај 2015. до 10,30 часова
Набавка резервних делова за телефонију за потребе Министарства спољних послова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација  
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 
Обавештење о закљученом уговору 
13. јул 2015. до 10,00 часова
Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 Следећа > Крај >>

страна 1 од 3