gototopgototop
Министарство спољних послова Спољна политика Процес ЕУ интеграција и регионална сарадња Регионалне иницијативе
уторак, 06. фебруар 2018. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Стратегија ЕУ за Дунавски регион
+ larger fontnormal font- Smaller font
Европска комисија је коначни текст Стратегије ЕУ за Подунавље, уз пратећи Акциони план, усвојила 8. децембра 2010. године. Савет ЕУ je формално усвојиo Стратегију 24. јуна 2011. године.

У изради Стратегије ЕУ за Подунавље је учествовало 14 подунавских земаља, од којих су сада 9 чланице ЕУ (СР Немачка, Аустрија, Словачка, Чешка Република, Мађарска, Р. Бугарска, Румунија, Р. Словенија, Р. Хрватска), а 5 нису чланице (Р. Србија, БиХ, Црна Гора, Украјина, Р. Молдавија). Стратегија представља платформу за  сарадњу и прихватање тековина ЕУ од стране земаља кандидата. У региону обухваћеним Стратегијом живи преко 115 милиона становника.

Интернет презентација: www.danube-region.eu .

Стратегија за Подунавље се заснива на три основна тематска стуба:
а)       повезаност и комуникације – саобраћај, пловидба, пратећа инфраструктура и енергетика;
б)       заштита животне средине, превенција ризика (пре свега заштита од поплава) и одрживо коришћење природних ресурса;
в)       социо-економски и институционални развој, јачање регионалне сарадње.

Стратегија дефинише 11 приоритетних области у оквиру којих ће се реализовати пројекти и за које су одређене земље – координатори (по 2 за сваку област):
 

Приоритетна област:

Земље:

1) Побољшање мобилности и интермодалности

Унутрашњи пловни путеви:
Аустрија, Румунија
Друмски,путнички и ваздушни транспорт:
Словенија, Република Србија

2) Подршка развоју одрживе енергије

Мађарска, Чешка Република

3) Промоција културе и туризма

Р. Бугарска, Румунија

4) Успостављање и одржавање квалитета воде

Мађарска, Словачка

5) Управљање ризицима у области животне средине

Мађарска, Румунија

6) Очување биодиверзитета, квалитета ваздуха и тла

СР Немачка (Баварска), Р. Хрватска

7) Развој економије знања (истраживање, образовање и  информационо-комуникационе технологије)

Словачка, Р. Србија

8) Подршка унапређењу конкурентности предузећа

СР Немачка (Баден Виртемберг), Р.  Хрватска )

9) Инвестиције у кадрове и стручност

Аустрија, Р. Молдавија

10) Унапређење институционалних капацитета

Аустрија, Словенија

11) Повећање безбедности и борба против организованог криминала

 СР Немачка, Р. Бугарска

Од почетака примене Стратегије ЕУ за Дунавски регион, покренуто је или додатно развијено неколико веома важних пројеката међу којима су најзначајнији главни планови обнове и одржавања пловних путева, стварање мрежа за заштиту животне околине, развој заједничких методологија за процену и управљање ризиком од природних катастрофа, као и успостављање мреже за побољшање сигурности на Дунаву. Захваљујући Стратегији унапређен је културни и научно-истраживачки дијалог у региону, као и сарадња са постојећим међународним организацијама (Међународна комисија за заштиту реке Дунав – ICPDR, Карпатска конвенција). Успостављен је Дунавски финансијски дијалог, као једна од успешнијих платформи за креирање партнерства и укључивање финансијских институција на промоцији пројеката у региону.

Једно од важних подручја у којем је EUSDR дала стваран допринос односи се на проширење и планове политике суседства. Унапређена је тематска сарадња са 5 држава које нису чланице ЕУ, успостављена је прва Европска групација за територијалну сарадњу са земљом која није чланица ЕУ (Мађарска – Украјина) а установљен је нови програм координације 2015. године којим је омогућено Молдавији да учествује у Стратегији.

Р. Србија је добила улогу координатора за две области: бр. 1б – инфраструктура: железнички, друмски и ваздушни саобраћај (заједно са Словенијом) и бр. 7 – наука и  економија знања (заједно са Словачком). У сваком од надзорних одбора који постоје при приоритетним областима Стратегије Р. Србија има свог представника.

Пети годишњи форум Стратегије ЕУ за Дунавски регион одржан је 3. и 4. новембра 2016. године у Братислави. Наредни, Шести годишњи форум биће одржан у Будимпешти,  у октобру 2017. године.

Интернет презентација: www.danube-region.eu .

Влада Републике Србије је 24. септембра 2009. године донела одлуку о формирању Радне групе за сарадњу са ЕУ у Подунављу. Чланови Радне групе су представници министарстава и институција релевантних за сарадњу са ЕУ у Подунављу, затим представници ИВ Војводине и Привредне коморе Србије. Председник Радне групе је био потпредседник Владе за Европске интеграције.

Послове националног координатора обавља Ана Илић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције и Координатор за ЕУ фондове.