gototopgototop
Министарство спољних послова Спољна политика Србија у међународним организацијама
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Република Србија и Савет Европе (СЕ)
+ larger fontnormal font- Smaller font
Република Србија је чланица Савета Европе (http://www.coe.int/) од 3. априла 2003. године.  Република Србија има Сталну мисију при Савету Европе у Стразбуру (http://www.coe.int/en/web/portal/serbia).

Oсновни циљеви Савета Европе су заштита људских права, унапређење демократије и владавине права. Бројни реформски процеси у нашој земљи одвијају се у сарадњи и уз помоћ СЕ, пре свега у домену правног и институционалног уређења државе, спровођењу реформи у правосуђу и другим областима у којима је СЕ, на основу свог мандата, активан.

Сарадња Републике Србије са Саветом Европе посебно је значајна у контексту наших европских интеграција, имајући у виду да активности СЕ почивају и на тзв. Копенхашким критеријумима - у погледу стабилности институција, владавине права, људских права и поштовања и заштите националних мањина.

Од посебног значаја за спољнополитичку афирмацију Србије било је наше председавање Комитетом министара СЕ (мај-новембар 2007.године), које је оцењено као потврда посвећености Републике Србије европским вредностима, поштовању људских права и владавини права.

Од преко 200 конвенција и протокола Савета Европе, Република Србија је до сада ратификовала 82 конвенције Савета Европе, а потписала 7.
Чланица је дванаест парцијалних споразума Савета Европе, који представљају факултативни облик окупљања држава које посебан интерес исказују за одређену област активности СЕ: Група земаља за борбу против корупције - ГРЕКО, Европска фармакопеја, Банка за развој СЕ, Европски потпорни фонд за копродукцију и дистрибуцију креативних кинематографских и аудио-визуелних радова - EURIMAGES, Европска комисија за демократију путем права - Венецијанска комисија, Проширени парцијални споразум о спорту, Центар Север-југ, Европски и медитерански споразум о катастрофама (ЕУР-ОПА), Европски центар за модерне језике, Група за борбу против злоупотребе и незаконитог промета наркотика Савета Европе (Помпиду група), Омладинска карта, Путеви културе.

Комитет министара СЕ је највише одлучујуће тело Савета Европе. Седнице Комитета министара се по правилу одржавају једном годишње на министарском нивоу.

Делегацију Србије у Парламентарној скупштини Савета Европе чине седам чланова и седам заменика, који су посланици у Народној скупштини Републике Србије.

Конгрес локалних и регионалних органа власти Савета Европе  окупља представнике локалних и регионалних органа власти. Улога Конгреса је промовисање локалне и регионалне демократије, унапређење управљања на локалном и регионалном нивоу и јачање локалних органа власти. Посебну пажњу Конгрес придаје примени принципа из Европске повеље о локалној самоуправи. Републици Србији је додељено седам места и седам заменика у овом телу.

Европски суд за људска права је међународни суд који примењује Европску конвенцију о људским правима решавајући индивидуалне или представке држава о повредама права из Конвенције. Пресуде Европског суда за људска права су обавезујуће за државе. Судија Европског суда за људска права из Србије је проф. др Бранко Лубарда.

Комесар за људска права СЕ је независан орган СЕ који израђује периодичне извештаје о стању људских права у државама чланица СЕ.

Сарадња са Саветом Европе се одвија и преко Канцеларије СЕ у Београду, отворенe 16. марта 2001. године, која ради у сарадњи са Владом Републике Србије и другим надлежним институцијама, посебно се ангажујући на реформама у области правосуђа, подршке функционисању парламента и локалне самоуправе, унапређењу система високог образовања, јачању капацитета у борби против тежих видова криминалитета и другим областима.