Одељење за међународну културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу

Одељење за међународну културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу обавља послове који се односе на:

  1. развој просветне, културне, научне, технолошке и спортске сарадње Републике Србије са другим државама;
  2. припрему, закључивање и спровођење споразума, програма и других уговора са државама и међународним организацијама у овим областима;
  3. ослобађање од царина робе која је културно-просветног или научно-технолошког садржаја;
  4. координацију послова у вези с доделом стипендија домаћим и страним студентима;
  5. друге послове из делокруга Одељења.