Одсек за међународне економске и финансијске организације и економску анализу

 

Одсек за међународне економске и финансијске организације и економску анализу обавља послове који се односе на:

  1. активности везане за права и обавезе Републике Србије на основу чланства у свим међународним организацијама економског и финансијског карактера;
  2. активности Републике Србије у свим међународним организацијама економског и финансијског карактера;
  3. друге послове из области билатералне и мултилатералне сарадње који се односе на међународне економске и финансијске организације.
  4. послове у вези са израдом анализе из битних економских области као што су енергетика и енергетска безбедност, безбедност хране, заштита животне средине, информационе технологије и сл.