Група за Франкофонију

Група за Франкофонију обавља послове који се односе на:

  • питања активности Међунраоднем организације за франкофонију и сарадње са овом оранизацијом
  • и друге послове из делокруга Групе