Western_Balkans

Конкурс за програмског координатора Фонда за западни Балкан

01. Mar 2021.
Фонд за западни Балкан, са седиштем у Тирани, објавио је конкурс за позицију програмског координатора.
Конкурс је намењен грађанима Републике Србије.

Фонд за западни Балкан је регионална међувладина организација коју су основале Уговорне стране са западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и  Србија).

Примарни циљ Фонда је промоција сарадње и јачање односа између Уговорних страна, интеграција Уговорних страна у ЕУ, промоција заједничких вредности између грађана, цивилног друштва и институција у региону западног Балкана.

Позив је отворен до 17. марта 2021. године и доступан је на сајту:  westernbalkansfund.org.

 

* „Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“