Western_Balkans

Konkurs za programskog koordinatora Fonda za zapadni Balkan

01. Mar 2021.
Fond za zapadni Balkan, sa sedištem u Tirani, objavio je konkurs za poziciju programskog koordinatora.
Konkurs je namenjen građanima Republike Srbije.

Fond za zapadni Balkan je regionalna međuvladina organizacija koju su osnovale Ugovorne strane sa zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i  Srbija).

Primarni cilj Fonda je promocija saradnje i jačanje odnosa između Ugovornih strana, integracija Ugovornih strana u EU, promocija zajedničkih vrednosti između građana, civilnog društva i institucija u regionu zapadnog Balkana.

Poziv je otvoren do 17. marta 2021. godine i dostupan je na sajtu:  westernbalkansfund.org.

 

* „Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.“