Сектор за безбедносну политику

Сектор за безбедносну политику обавља послове који се односе на:

  1. анализу војно-политичких кретања на глобалном, регионалном и подрегионалном плану, као и међународне претње и ризике, у првом реду са становишта утицаја на безбедност и међународни положај Републике Србије;
  2. активности у оквиру Северно-атлантског војног савеза (у даљем тексту: НАТО), Програма Партнерство за мир (у даљем тексту: ПзМ) и другим иницијативама и интеграционим процесима на евро-атлантском простору који су покренути од НАТО или се одвијају у посредном односу са њим (безбедносна структура ЕУ);
  3. спровођење докумената ОЕБС који се односе на питања контроле наоружања;
  4. друге послове у вези са безбедносном политиком.

Уже унутрашње јединице у Сектору за безбедносну политику: