Одељење за суседне земље и Југоисточну Европу

Одељење за суседне земље и Југоисточну Европу обавља послове који се односе на:

  1. успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са суседним државама и државама Југоисточне Европе;
  2. анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
  3. пограничне односе и стање националних мањина;
  4. послове разграничења са суседним државама;
  5. обележавање и одржавање граничне линије, граничне ознаке и натписа и граничне службености Републике Србије израдом геодетских и топографских скица;
  6. праћење и учествовање у раду међудржавних мешовитих комисија за обележавање и одржавање границе;
  7. друге послове из области билатералне сарадње са суседним земљама и земљама Југоисточне Европе.