Одељење за регионалне иницијативе

Одељење за регионалне иницијативе обавља послове који се односе на:

  1. праћење, анализу и учешће у раду институционализованих регионалних иницијатива, као и неформалних регионалних процеса, којих је Р. Србије члан или учесник, а чије су активности непосредно повезане са процесом реформи и европских интеграција Р. Србије и чији је ЕУ члан или учесник;
  2. спровођење низа активности кроз сарадњу са регионалним иницијативама и давања одговарајућих предлога за које је надлежно у циљу активног доприноса јачању регионалне сарадње а тиме и приступним преговорима Р. Србије Европској унији;
  3. друге послове у вези са регионалним иницијативама и европским макро-регионалним стратегијама усмереним на европске интеграције, укључујући и – по потреби – сарадњу на спровођењу одговарајућих пројектних активности од значаја за афирмацију и развој регионалне сарадње. Процесе регионалне сарадње које је ЕУ иницирала, води или је у њима један од партнера, чланица или учесница.