ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши: Потребна виза
Обични пасоши и друге путне исправе: Потребна виза
Напомена:  За носиоца путног листа у транзиту неопходна је виза

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Визе за различите сврхе, наведене у извршним прописима закона Либије бр. 6 из 1987. године, издаје либијска Управа за пасоше, држављанство и послове са странцима.
Издавање улазних виза за боравак и рад засниваће се на дозволи за пријем страних радника издатој од Министарства рада у складу са утврђеним процедурама.
У Либији су дефинисане врсте виза на следећи начин :
A - Улазна виза заједно путовање.
Б - Улазна виза за више путовања.
Ц - Групна виза за улазак у земљу.
Д - Транзитна виза.
E - Излазна и повратна виза за једно путовање.
Ф - Излазна и повратна виза за више путовања.
Г - Боравишна виза.

Улазне визе се одобравају у следеће сврхе :

 • Посао
 • Туризам
 • посета
 • званична мисија
 • придруживање исељенику

Виза важи четрдесет пет дана од дана издавања, a њеном власнику даје право да борави у Либији у периоду од деведесет дана од дана уласка у земљу.
Период боравка одобрен улазним визама може се продужити за период који није дужи од месец дана, уколико не постоје препреке које то спречавају.

Излазна виза, која важи месец дана, одобрава се странцима који имају боравишну визу и желе трајно напустити Либију и за њено издавање потребно je следеће:

 • Захтев за добијање излазне визе на прописаном обрасцу.
 • Одобрење послодавца за издавање потребне визе. 
 • Докази о плаћеним финансијским обавезама према надлежним органима.

Излазне и повратне визе издају се за једно путовање у периоду на три месеца, од датума када су издате.
Излазне и повратне визе одобравају се за неколико путовања на највише шест месеци за носиоце резиденцијалних виза, уз неке услове ( природа посла то захтева, одобрење менаџера стране компаније, препорука јавног тела и сл.) и одлуку о одобравању ове визе доноси директор Генералног директората за пасоше и држављанство.

Групна улазна виза - може се доделити одређеном броју особа наведених у групној путној исправи, попут спортских, научних и туристичких тимова, чији број не би требало да прелази педесет.

Боравишна виза - Издаје се за резиденцијални рад и пребивалиште без посла и са одређеном наменом.
Ова виза може се издати за рад и без рада на период од пет година, не прелазећи важност путне исправе и може се продужити одређеним категоријама.
Сваки странац који дуже и борави у Либији мора најближем органу поднети пасош за регистрацију и одређивање места боравишта, према обрасцу који je за то припремљен, у року од седам дана од дана уласка у земљу.
Таксе за наплату код издавања виза су јасно прописане.
Категорије које су изузете и ослобођене плаћања такси за визе су: деца млађа од шеснаест година; гости земље који су позвани да присуствују састанцима, семинарима, конференцијама или су дошли у службену посету; и визе које се издају према међународним уговорима.
У свим овим случајевима поштује се принцип реципроцитета.

Напомена:
Улазне визе за Либију не издају се странцима из следећих категорија:

 • Лицима која су кршила законе Либије и која су депортована из земље.
 • Лица која су у вези са међународним тероризмом, криминалом и шверцом или која су повезана са организацијама или телима против слободе народа.
 • Лица која која имају путне исправе издате од стране државе Израел, улазне визе за ову земљу или потврђени улазак у њу ( печат у путној исправи).

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
Није закључен социјални споразум.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:                                                                                                        

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – Здравствена ситуација у Либији, поред осталог сада зависи и од актуелних кретања везаних за ширење Covid - 19. У последње време дошло je до значајнијег раста броја заражених од ове пандемије.

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – Подсећамо на Уредбу Владе из 2014. године у којој се не препоручује путовање наших држављана у ову земљу из разлога безбедности.
Уколико се ипак наш грађани одлуче да отпутује у Либију, због посла или неког другог разлога, чини то на личну одговорност, имајући у виду добро познату безбедносну ситуацију у овој земљи. У том случају, лице се упућује на позивара, углавном компанију у коју одлази послом, у смислу гарантовања безбедности током његовог боравка у Либији.

ОСТАЛО – Либијска национална валута je Либијски динар који се, поред званичног објављиваног државног курса, на црном тржишту појављује по вишеструко мањој вредности.

Контакти:
Приликом боравка у Либији, за конзуларну помоћ и заштиту можете се обратити Амбасади Републике Србије у Триполију, која је тренутно измештена у Амбасаду Републике Србијеу Тунису (адреса: 4, rue du Lac Majeur, 1053 - Les Bergues du Lac – Tunisie), путем контакт телефона:+216 71 966 088; мобилног телефона: +216 98 178 282 и електронске адресе: amb.serbia@gnet.tn