Међународно преговарање

15. феб 2021.
Међународно преговарање

Међународно преговарање, Живорад Ковачевић:

"Иако аутор скромно истиче да је то првенствено уџбеник за полазнике Дипломатске академије, чињеница је да је то изванредно штиво намењено како онима који се баве међународним преговарањем, тако и широком кругу читалаца који ће наћи интерес за ову ретко занимљиву књигу ..."
Проф. др Миодраг Митић