ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*
Напомена: *безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управа

За носиоца путног листа у транзиту није неопходна виза осим уколико из Белгије одлази у неку другу државу Шенгенскопг списка, као и уколико се не напушта транзитна зона аеродрома.

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Услов за улазак држављана Р. Србије у било коју чланицу ЕУ је да поседују путну исправу која је издата у последњих десет година и која мора да важи најмање три месеца након планираног датума за напуштање територије чланице ЕУ. Путници који не испуњавају ове критеријуме биће враћени са границе. Носиоцима биометријских пасоша Р. Србије није потребна виза за боравак до 90 дана (у периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка у Шенген). Безвизни режим се не односи на носиоце путних исправа које је издало МУП РС - Координациона управа.
Странцима неће бити дозвољен улазак уколико, између осталог, не располажу одговарајућом путном исправом и визом, када је потребна (на пример прикључење породици), не поседују документа којима доказују сврху и дужину планираног боравка, повратну карту, одговарајућа новчана и друга средства – 38 евра по дану уколико је смештај код породице или пријатеља (полиција не прихвата гаранције у новцу који рођаци донесу и покажу) или 50 евра по дану када је у питању хотелски смештај (банкарске картице не прихватају се као доказ о поседовању новца). Уколико се долази у посету рођацима, потребно је имати и позивно писмо, оверено у комуни. Тражи се и доказ о уплаћеном здравственом осигурању.

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
Са Белијом је закључен Споразум o социјалној сигурности (ступио на снагу 01. септембра 2014. године), који се односи на област здравственог, пензионог и инвалидског осигурања, осигурања у случају повреде на раду, професионалне болести и незапоселности и додатка на децу. Држављани Р. Србије који поседују потврду о праву на коришћење здравствене заштите за време привременог боравка у иностранству, на двојезичном обрасцу, издату од стране филијале здравственог осигурања код које су осигурани у Р. Србији, имају право на здравствено осигурање код неке од осигуравајућих кућа у К. Белгији.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – Актуелну информацију о здравственој ситуацији можете да пронађете на сајту Светске здравствене организације - https://www.who.int/countries/bel/.
Списак болница и ургентних центара у Белгији, са контакт подацима и детаљнијим информацијама можете да пронађете на следећем линку: https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/partage-de-donnees-de-sante/institutions-de-soins

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – Ниво опасности од тероризма у Белгији се налази на другом нивоу (од могућа четири). Степен опасности остаје на трећем нивоу само за поједине институције. У Белгији, посебно у Бриселу, демонстрације, протести и масовна окупљања су редовна појава. Иако углавном прођу без инцидената, није искључено да постану насилни.
У Бриселу има џепароша, посебно у јавном превозу и на градским трговима и туристичким локалитетима у већим градовима, посебно ноћу. Такође, не треба остављати личне ствари на видном месту у аутомобилима.
Грађанима Р. Србије који намеравају да путују у Белгију саветује се додатан опрез и праћење информација полицијских органа Белгије о безбедносној ситуацији, као и да избегавају места јавних окупљања и демонстрација.

ТРАНСПОРТ – Током туристичког боравка у овој земљи, можете да управљате моторним возилом са возачком дозволом Р. Србије. Надлежни органи Белгије препоручују да се поседује и међународна возачка дозвола, због превода. Није потребна Зелена карта. Лица која регулишу привремени или стални боравак у Белгији, имају обавезу да замене возачку дозволу Србије за возачку дозволу Белгије у року од максимално шест месеци. Након тог рока, морају поново да полажу возачки испит у Белгији.

ОСТАЛО – Све информације у вези са туристичким боравком се могу наћи на интернет страницама: http://www.visitbrussels.be или http://www.brusselsinternational.bе

Контакти:
Приликом боравка у Краљевини Белгији, за конзуларну помоћ и заштиту можете да се обратите Амбасади Републике Србије у Бриселу, путем следећих контакт телефона +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545, 649-8349 и електронске адресе: embassy.brussels@mfa.rs.