Carina

Informacije i najčešća pitanja o carinskim formalnostima prilikom ulaska u Republiku Srbiju možete naći ovde.

Diplomatsko-konzularna predstavništva izdaju potvrdu potrebnu radi uvoza predmeta za domaćinstvo bez plaćanja carine.

Na potvrdu imaju pravo državljani Republike Srbije koji su proveli neprekidno na radu u inostranstvu najmanje dve godine. Lica koja su provela na radu u inostranstvu do deset godina oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva do ukupne vrednosti od 20.000 evra. Lica koja su provela na radu u inostranstvu preko deset godina oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva bez ograničenja u ukupnoj vrednosti.

Boravak u inostranstvu nije osnov za sticanje prava na bescarinski uvoz. Potvrda se odnosi samo na uvoz predmeta za domaćinstvo u Republiku Srbiju i može se iskoristiti u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu. U skladu sa Uredbom o carinskim povlasticima, carinski organ utvrđuje dan povratka iz inostranstva na osnovu putne isprave ili na drugi način.

Za izdavanje potvrde potrebno je obratiti se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u zemlji boravka.