Sektor za multilateralnu saradnju

Sektor za multilateralnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na:

  • aktivnosti međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija;
  • aktivnosti Republike Srbije u međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama;
  • koordinaciju aktivnosti u oblasti humanitarnih pitanja;
  • ostvarivanje radnih kontakata sa predstavnicima međunarodnih organizacija koji su akreditovani u Republici Srbiji;
  • druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje.

U Sektoru za multilateralnu saradnju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: