Odeljenje za Ujedinjene nacije

Odeljenje za Ujedinjene nacije (u daljem tekstu: UN) obavlja poslove koji se odnose na:

 1. aktivnosti UN i njenih specijalizovanih agencija;
 2. aktivnosti Republike Srbije u UN i specijalizovanim agencijama UN;
 3. aktivnosti međunarodnih nevladinih organizacija u oblastima povezanim s nadležnostima UN;
 4. procese u međunarodnim odnosima koji su od značaja za očuvanje svetskog mira i bezbednosti;
 5. izvršavanje obaveza koje proizlaze iz ratifikovanih međunarodnih konvencija i odluka;
 6. međunarodne organizacije iz sistema UN, PNZ i Zajednice demokratija;
 7. saradnju sa Misijom UN na Kosovu i Metohiji (u daljem tekstu: UNMIK na Kosovu i Metohiji) u skladu s Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244;
 8. druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje u vezi sa UN.

U Odeljenju za Ujedinjene nacije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za politička pitanja UN -obavlja poslove koji se odnose na sva opšta politička pitanja rada UN, kao i druge poslove iz delokruga Grupe;
 2. Grupa za UNESKO - obavlja poslove koji se odnose na opšta pitanja rada UNESKO, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.
 3. Grupa za ekonomsko–razvojna i pitanja zaštite životne sredine - obavlja poslove koji se odnose na ekonomsko-razvojna i pitanja zaštite životne sredine koji proizlaze iz oblasti rada UN, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.