Aktivnosti

24. jun 2024. godine

PREDSTAVLjANjE KNjIGE „SPAJAJUĆI ISTOK I ZAPAD – SPOMENICA PROFESORA PREDRAGA SIMIĆA“

U organizaciji Diplomatske akademije 24. juna 2024. godine u Ministarstvu spoljnih poslova predstavljena je knjiga „Spajajući Istok i Zapad – Spomenica profesora Predraga Simića“.

Knjiga predstavlja zbornik radova profesora Predraga Simića, sadrži naučne i stručne tekstove iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatske prakse i saradnje sa medijima i objavljena je 2017. godine kao izdanje Instituta za međunarodnu politiku i privredu povodom 70 godina postojanja Instituta.

O knjizi, ali pre svega o profesionalnoj i ljudskoj zaostavštini profesora Predraga Simića, govorili su dr Jasminka Simić, novinar i supruga prof. dr Simića koja je i priredila knjigu, kao i njegove kolege i saradnici prof. dr Slobodan Pajović sa Fakulteta društvenih nauka, dr Stanislav Sretenović sa Instituta za savremenu istoriju, ambasador Mihajlo Papazoglu i rukovodilac Diplomatske akademije ambasador dr Marina Jovićević.

Svi govornici su se složili da je profesor Simić na logičan i prirodan način povezao sve segmente svog profesionalnog života i nemerljivo obogatio svaku instituciju u kojoj je radio, od Instituta za međunarodnu politiku, Fakulteta političkih nauka, pa do Ministarstva spoljnih poslova gde je rukovodio Diplomatskom akademijom i, kao krunom svog profesionalnog angažovanja, predstavljao Srbiju na mestu ambasadora u Francuskoj.

18. jun 2024. godine

PREDAVANjE GENERALNOG SEKRETARA KOZAREVA POLAZNICIMA DIPLOMATSKE AKADEMIJE

Generalni sekretar Dušan Kozarev danas je polaznicima Diplomatske akademije iz školske 2023/24. godine održao predavanje u okviru predmeta Diplomatska praksa.

Tom prilikom, Kozarev je govorio o nadležnostima Ministarstva spoljnih poslova, načinima komunikacije sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kao i drugim državnim institucijama Republike Srbije.

Polaznike akademije generalni sekretar upoznao je sa diplomatskom praksom i prioritetima srpske diplomatije.

4. jun 2024. godine

PROFESOR MAJKL GUDMAN ODRŽAO PREDAVANjE POLAZNICIMA DIPLOMATSKE AKADEMIJE

U organizaciji Diplomatske akademije, u Ministarstvu spoljnih poslova održano je predavanje gostujućeg profesora Majkla Gudmana, kome su prisustvovali polaznici Diplomatske akademije, stažisti i zaposleni MSP.

U fokusu današnjeg predavanja bila je tema: Geopolitički procesi i borba protiv dezinformacija u kontekstu međunarodnih odnosa.

U uvodnom delu, rukovodilac Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević, predstavila je bogatu radnu biografiju M. Gudmana, profesora obaveštajnih i  međunarodnih poslova na Kraljevskom koledžu u Londonu (King`s College London).

Oslanjajući se na svoje dugogodišnje iskustvo i istraživački rad, profesor Gudman je tokom svog izlaganja govorio o osnovnim postulatima, potrebi i efektima sistema borbe protiv dezinformacija u međunarodnim odnosima, posebno u kontekstu sve češćih izazova i geopolitikih kretanja na svetskoj političkoj sceni, uključujući i aktuelne konflikte u Evropi i Bliskom istoku.

Nakon predavanja, prisutni su imali priliku da postavljaju pitanja i interaktivno diskutuju sa profesorom Gudmanom.

16. maj 2024. godine

STUDENTI IZ JUŽNE KAROLINE POSETILI DIPLOMATSKU AKADEMIJU

U organizaciji Diplomatske akademije i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, grupa studenata političkih nauka sa Univerziteta Klemson iz Južne Karoline (SAD), posetila je Ministarstvo spoljnih poslova.

Studenti od 2006. godine u kontinuitetu, u saradnji sa FPN, organizuju studijska putovanja u Srbiju u okviru studijskog programa Summer in the Balkans, koji traje pet nedelja i podrazumeva posete različitim gradovima regiona, institucijama, pre svega ministarstvima spoljnih poslova, saradnju sa srodnim fakultetima.

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić poželeo je studentima Univerziteta Klemson dobrodošlicu, upoznavši ih sa ključnim elementima i prioritetima srpske spoljne politike u kontekstu aktuelnih geopolitičkih dešavanja na svetskoj političkoj sceni. https://x.com/MFASerbia/status/1791090519407247743 

Tokom posete Diplomatskoj akademiji, američkim studentima predavanje na temu spoljnopolitičkih ciljeva Republike Srbije održala je  rukovodilac DA amb. Marina Jovićević, koja je nakon izlaganja odgovarala na pitanja studenata.

Poseta Ministarstvu spoljnih poslova završena je obilaskom stalne postavke Muzeja srpske diplomatije.

13. maj 2024. godine

POLAZNICI BEČKE DIPLOMATSKE AKADEMIJE U POSETI MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

U organizaciji Diplomatske akademije MSP, studenti Bečke diplomatske akademije, u pratnji profesora i predstavnika Ambasade Austrije i Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu posetili su Ministarstvo spoljnih poslova, gde im se obratio ministar Marko Đurić.

Opširnije na veb stranici Ministarstva: https://www.mfa.gov.rs/mediji/saopstenja/ministar-djuric-sa-polaznicima-becke-diplomatske-akademije

12. maj 2024. godine

MINISTAR SPOLjNIH POSLOVA MARKO ĐURIĆ SA STUDENTIMA UNIVERZITETA HARVARD

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poželeo je dobrodošlicu grupi od 50 studenata Univerziteta Harvard, o čemu možete naći opširnije informacije na veb stranici MSP: https://www.mfa.gov.rs/mediji/saopstenja/djuric-ugostio-studente-sa-harvarda

25. april 2024. godine

PREDAVANjE BARONICE EŠTON NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI

U organizaciji Diplomatske akademije danas je u Ministarstvu spoljnih poslova održano predavanje baronice Ketrin Ešton, bivše visoke predstavnice Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i članice Doma lordova Velike Britanije.

Rukovodilac Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević, predstavljajući gošću, upoznala je prisutne sa njenom bogatom biografijom i najavila predavanje pod nazivom „Pet najvažnijih lekcija u spoljnoj politici“, baziranih na nedavno objavljenoj knjizi K. Ešton „And Than What?: Inside Stories of 21-st Century Diplomacy“.

Oslanjajući se na svoje dugogodišnje diplomatsko iskustvo, Ketrin Ešton je tokom izlaganja podelila sa slušaocima svoja viđenja i iskustva o specifičnostima diplomatske profesije, primeni određenih veština i znanja u procesu pregovaranja i posredovanja, neophodnih  prilikom donošenja odluka i pronalaženja rešenja u konfliktnim situacijama.

Osvrnuvši se na aktuelna geostrateška dešavanja, kako u Evropi, tako i na Bliskom istoku, kao i na izazove sa kojima se savremeni svet suočava, govorila je takođe, o ulozi demokratije kao dugoročnog procesa, sprezi politike i ekonomije, ulozi međunarodne zajednice u rešavanju problema, te uticaju istorije određenog prostora na različita viđenja i poimanja prirode konflikata od strane pregovaračkih strana.

Ukazala je na potrebu dugoročnog razmišljanja i planiranja, ne u mesecima i godinama, već decenijama i vekovima.

Nakon predavanja, prisutni su imali priliku da postavljaju pitanja i interaktivno diskutuju sa gošćom.

 

18. april 2024. godine 

PREDAVANjE REKTORA DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA RUSKE FEDERACIJE AMBASADORA ALEKSANDRA JAKOVENKA 

Rektor Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije ambasador Aleksandar Jakovenko, održao je danas, u organizaciji Diplomatske akademije predavanje polaznicima Osnovnog programa diplomatsko–konzularne obuke i zaposlenima u Ministarstvu spoljnih poslova. 

U uvodnoj reči, rukovodilac Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević predstavila  je biografiju amb. Jakovenka i najavila predavanje, tokom koga su prisutni imali priliku da se upoznaju sa  spoljnom politikom Ruske Federacije, te globalnim izazovima na međunarodnoj sceni, sagledanih iz geostrateške pozicije RF.

Rektor ruske Diplomatske akademije govorio je, takođe, o aktuelnim trendovima u spoljnoj politici, tendencijama stvaranja novog multi-polarnog sveta, ekonomiji, energetici i temama iz drugih oblasti, relevantnih za očuvanje stabilnosti u svetskim okvirima, ukazujući na značaj poštovanja međunarodnog prava.

Tokom izlaganja, osvrnuo se i na ubrzani progres informacionih tehnologija i njihov uticaj, kako na diplomatiju, tako i na druge sfere života i rada, s akcentom na razvoj i ulogu veštačke inteligencije.

Nakon predavanja amb. Jakovenko je odgovarao na brojna pitanja prisutnih. 

8. april 2024. godine

POSETA STUDENATA UNIVERZITETA KLEMSON MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

U organizaciji Diplomatske akademije i Fakulteta političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu, grupa od deset studenata sa Univerziteta Klemson iz Južne Karoline (SAD), koji u okviru studijskog programa Clemson study abroad slušaju jedan semestar na FPN, posetila je danas Ministarstvo spoljnih poslova.

Studenti su imali priliku da se kroz predavanje rukovodioca Diplomatske akademije, amb. Marine Jovićević, upoznaju sa spoljnopolitičkim ciljevima Republike Srbije: očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta  zemlje, s akcentom na južnu srpsku Pokrajinu kao sastavnom delu zemlje, punopravno članstvo u EU, razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, unapređenje bilateralnih odnosa sa svim zemljama sveta, kao i  multilateralne saradnje, uz poštovanje principa međunarodnog prava, promocija ekonomskih potencijala Republike Srbije, vojna neutralnost. Takođe, amb. Jovićević je pomenula doprinos Srbije evropskom i svetskom miru učešćem u mirovnim misijama EU i UN, kao i značaj pružanja pomoći i podrške državljanima Srbije širom sveta.

Nakon predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju sa amb. Jovićević.

Poseta Ministarstvu spoljnih poslova završena je obilaskom stalne postavke Muzeja srpske diplomatije, uz stručno vođenje v.d. pomoćnika ministra za javnu i kulturnu diplomatiju amb. Ljiljane Nikšić.

četvrtak, 4. april 2024. godine

STUDENTI AMERIČKOG UNIVERZITETSKOG CENTRA U BRISELU  U POSETI MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

Studenti Američkog univerzitetskog centra u Briselu, koji tradicionalno, svake godine organizuju posetu našem regionu, posetili su Ministarstvo spoljnih poslova u pratnji profesora Džeroma Šeridana. Studentima su predavanja održali v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju amb. Miloš Todorović i v.d. pomoćnika za bezbednosnu politiku, amb. Igor Kuželka, koje je najavila rukovodilac DA, amb. Marina Jovićević.

U uvodnom delu svog izlaganja amb. Todorović je istakao da je za bolje razumevanje evropskog puta Srbije i drugih zemalja kandidata u našem okruženju, kao i sveukupne situacije u regionu poželjno poznavanja istorijskog konteksta ovih prostora. Govorio je o pregovorima za članstvo u EU, kao jednom od prioritetnih spoljnopolitičkih ciljeva Srbije. Upoznao je studente sa osnovnim činjenicama evropskih integracija Srbije, datumom otpočinjanja pregovora, broju otvorenih i privremeno zatvorenih poglavlja,  izazovima sa kojima se Srbija susreće tokom procesa integracija, novim pravilima, kao i složenim pitanjima koja usporavaju proces. Osvrnuo se na reforme unutar EU koje imaju posledice i na politiku proširenja, ističući da, uprkos poteškoćama, članstvo u EU donosi brojne prednosti, kao što su pristup fondovima i podsticajnim sredstvima, jačanje regionalne saradnje, zajedničko tržište. Ukazao je, takođe, da proces pristupanja predstavlja svojevrstan izazov za manje zemlje, posebno kada je reč o ekonomskim reformama.

Amb. Igor Kuželka predstavio je studentima nadležnosti i organizacionu strukturu Sektora za bezbednosnu politiku, spoljnopolitičke ciljeve Republike Srbije u kontekstu bezbednosne politike, kao i aktivnosti koje doprinose zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije, pomenuvši značaj učešća Srbije u mirovnim misijama i operacijama, kako EU, tako i UN. Govorio je takođe, o vojnoj neutralnosti zemlje,  kontroli naoružanja, saradnji sa NATO kroz program Partnerstvo za mir i u okviru misije KFOR. Osvrnuo se i na globalne bezbednosne izazove kao što su borba protiv terorizma, sajber bezbednost, energetsku bezbednost, s akcentom na doprinos Srbije regionalnoj saradnji u okviru svake od navedenih oblasti, što se potvrđuje i učešćem zemlje u brojnim regionalnim inicijativama. Pomenuo je takođe, da je krajem prošle godine Narodna skupština usvojila Zakon o učešću civila  u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije, na osnovu koga će u budućnosti, po okončanju svih pravnih procedura, biti moguće i učešće civila u mirovnim misijama.

Tokom oba predavanja, predavači su upoznali studente i sa aktuelnom situacijom na Kosovu i Metohiji, problemima sa kojima se srpski živalj svakodnevno susreće,  nesuglasicama koje dovode do zastoja u dijalogu na relaciji Beograd-Priština, ističući značaj poštovanja Rezolucije SB UN 1244. 

Predavanja su završena interaktivnom diskusijom studenata i predavača.

sreda, 3. april 2024. godine

PREDAVANjE MINISTARKE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Ministarka za evropske integracije prof. dr Tanja Miščević održala je na Diplomatskoj akademiji, predavanje polaznicima Osnovnog programa diplomatske obuke generacije 2023/24.

Ministarka Miščević se, već tradicionalno, obratila polaznicima uvodnim predavanjem u okviru kursa Osnovi sistema i politike EU, na temu „Srbija u pregovorima o pristupanju EU“. Polaznicima je predstavila tok procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do aktuelne faze u pregovorima.

utorak, 2. april 2024. godine

PREDAVANjA ZA STUDENTE FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU

U organizaciji Diplomatske akademije održana su predavanja studentima Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu u okviru predmeta „Odbrana i diplomatija“, koji je sastavni deo nastavnog programa za treću godinu osnovnih studija pomenutog fakulteta.

Predavanja su održali direktorka Diplomatske akademije, ambasador Marina Jovićević i vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku Igor Kuželka.

Direktorka Diplomatske akademije je upoznala studente sa nadležnostima i ulogom Ministarstva spoljnih poslova u sistemu državne uprave, pravnim okvirom, vrstom poslova. Tokom predavanja, amb. Jovićević je objasnila ustrojstvo Ministarstva, uključujući nadležnosti posebnih unutrašnjih jedinica, kao i nadležnosti i zadatke svih sektora pojedinačno i njihovih užih organizacionih jedinica. Iz ugla iskusnog diplomate, govorila je o načinu funkcionisanja Ministarstva i mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava, specifičnostima i izazovima diplomatske profesije. Deo izlaganja bio je posvećen nadležnostima Diplomatske akademije, posebno mogućnostima za obavljanje stručne prakse u Ministarstvu, s akcentom na projekat koji se sprovodi na osnovu Protokola o saradnji Ministarstva spoljnih poslova i petnaest fakulteta sa šest državnih Univerziteta u Srbiji.

Nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova u oblasti bezbednosne politike studentima je predstavio vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku Igor Kuželka, objasnivši organizacionu strukturu i zadatke užih unutrašnjih jedinica u sastavu sektora. Tokom izlaganja osvrnuo se na saradnju Republike Srbije i NATO, koja se ostvaruje kroz učešće u Partnerstvu za mir, ali i druge projekte posvećene različitim oblastima i temama, kojima se pristupa pre svega sa multilateralnog stanovišta i širih globalnih aspekata, čime se ne narušava politika vojne neutralnosti zemlje. Osvrnuvši se na aktuelna događanja na globalnom planu, v.d. PMSP I. Kuželka je govorio, takođe, o energetskoj bezbednosti, sajber bezbednosti, terorizmu i drugim bezbednosnim izazovima sa kojima se savremeni svet suočava. U tom kontekstu naglasio je značaj saradnje na regionalnom planu, kao i  činjenicu da Srbija svojim učešćem u mirovnim misijama UN i EU, te kao potpisnik velikog broja konvencija iz oblasti kontrole naoružanja i razoružanja, nastoji da da svoj doprinos svetskom miru. U svetlu nedavno usvojenog Zakona o učešću civila u mirovnim misijama, a pošto budu usvojeni podzakonski akti i okončane potrebne procedure, najavio je mogućnost učešća civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije.

Nakon predavanja studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima.

1. april 2024. godine

Ministar Dačić na svečanoj ceremoniji povodom početka stručne prakse u MSP

U Ministarstvu spoljnih poslova, 1. aprila 2024. godine, održana je svečana ceremonija povodom početka stručne prakse koja se sprovodi treću godinu zaredom, u skladu sa Protokolima o saradnji MSP potpisanim sa 15 fakulteta sa šest državnih univerziteta. Ove godine, tromesečnu stručnu praksu obavljaće 41 student sa fakulteta političkih nauka i sa pravnih, ekonomskih, filoloških fakulteta iz Beograda, Novog Sada, Subotice, Niša, Kragujevca, Prištine, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Na početku svečane ceremonije, studentima se obratio PPV/MSP Ivica Dačić koji je pohvalio njihovo interesovanje da stručnu praksu obave baš u MSP, jer će puno naučiti i steći ne samo radne navike i iskustvo, već i brojne nove prijatelje. Ministar je posebno ukazao na značaj patriotizma i posvećenosti radu na ostvarivanju nacionalnih ciljeva i spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije, uz očekivanje da će neki od studenata diplomatiju prepoznati kao profesiju kojom žele da se bave i prijaviti se na neki od budućih konkursa. Na kraju, ministar je studentima poželeo puno uspeha u radu, tokom studija i na ličnom planu.

8. mart 2024. godine

PREDAVANjA ZA STUDENTE EVROPSKOG UDRUŽENjA STUDENATA PRAVA I MLADIH PRAVNIKA – ELSA

Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova organizovala je treću godinu zaredom predavanja za studente Evropskog udruženja studenata prava i mladih pravnika, koji borave u Srbiji u okviru projekta Zimska škola prava, podržan od strane Evropske komisije i Suda za ljudska prava u Strazburu. Predavanju je prisustvovalo 47 studenata osnovnih studija prava iz različitih zemalja Evrope i  osam studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U uvodnoj reči direktorka Diplomatske akademije ambasadorka Marina Jovićević, pozdravila je goste i najavila predavanja državnog sekretara ambasadora Gorana Aleksića i v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju ambasadora Miloša Todorovića.

Na početku svog izlaganja, ambasador Aleksić se osvrnuo na aktuelnu geopolitičku situaciju u svetu, s akcentom na konflikte na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i druge izazove sa kojima se savremeni svet suočava, uz uverenje da konstruktivni dijalog i diplomatija nemaju alternativu kada je upitanju rešavanje problema i očuvanje mira, što je i stanovište spoljne politike Srbije. Tokom predavanja državni sekretar je predstavio spoljnopolitičke prioritete Republike Srbije, s akcentom na očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta  zemlje, s posebnim osvrtom na pitanje Kosova i Metohije i izazove sa kojima se R. Srbija susreće na putu pronalaženja održivog političkog rešenja, punopravno članstvo u EU, razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, kao i unapređenje bilateralnih odnosa sa svim zemljama sveta, uključujući negovanje dobrih odnosa sa tradicionalnim partnerima na svetskoj političkoj sceni. Govorio je takođe, o značaju multilateralne saradnje i poštovanju principa međunarodnog prava, promociji privrednih potencijala Republike Srbije, doprinosu naše zemlje  evropskom i svetskom miru, te pružanju pomoći i podrške državljanima Srbije širom sveta.

Ambasador Todorović je govorio o pregovorima za članstvo u EU, kao jednom od prioritetnih spoljnopolitičkih ciljeva Srbije. Upoznao je studente sa osnovnim činjenicama evropskih integracija Srbije, datumom otpočinjanja pregovora, broju otvorenih i zatvorenih poglavlja,  izazovima sa kojima se Srbija susreće tokom procesa integracija, novim pravilima, kao i složenim pitanjima koja usporavaju proces. Osvrnuo se na reforme unutar EU u odnosu na politiku proširenja, ističući da, uprkos poteškoćama, članstvo u EU donosi brojne prednosti, kao što su pristup fondovima i podsticajnim sredstvima, jačanje regionalne saradnje, zajedničko tržište, pomenuvši u tom kontekstu inicijativu „Otvoreni Balkan“. Ukazao je, takođe, da proces pridruživanja predstavlja svojevrstan izazov za manje zemlje, posebno kada je reč o ekonomskim reformama.
Nakon svakog predavanja polaznici su imali priliku da postavljaju pitanja i interaktivno diskutuju sa predavačima.

utorak, 27. februar 2024. godine

Održana predavanja za polaznike 13. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbraneVojvoda Radomir Putnik“

Danas su u Ministarstvu spoljnih poslova, u organizaciji Diplomatske akademije održana predavanja za polaznike 13. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ Univerziteta odbrane pri Ministarstvu odbrane Republike Srbije.

Nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije ambasadorke Marine Jovićević, predavanja su održali vršilac dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova ambasadorka Suzana Bošković-Prodanović i vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku Igor Kuželka.

Ambasadorka Suzana Bošković – Prodanović govorila je o nadležnostima Ministarstva spoljnih poslova, unutrašnjoj organizacionoj strukturi, pojasnivši nadležnosti svakog sektora pojedinačno. Upoznala je prisutne sa načinom funkcionisanja Ministarstva, njegovom ulogom i zadacima u koordinaciji sa drugim organima i institucijama u sistemu državne uprave, značajnih u procesu sprovođenja aktivnosti iz domena spoljne politike. Predstavila je takođe, ulogu, zadatke i način funkcionisanja mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u svetu, uključujući stalne misije i kulturne centre. Na interesovanje prisutnih objasnila je ulogu ambasadora, kao i proceduru njegovog imenovanja, ali i druge poslove u nadležnosti Ministarstva, organizovanja poseta visokih zvaničnika, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom nivou, skupova, samita i drugih međunarodnih događaja, odnosno učešća na istim. Posebno je istakla značaj poslova u nadležnosti Sektora za konzularne poslove i pružanja pomoći našim građanima u inostranstvu.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku Igor Kuželka  svoje izlaganje posvetio je nadležnostima Ministarstva spoljnih poslova u oblasti bezbednosne politike. U tom kontekstu predstavio je nadležnosti Sektora za bezbednosnu politiku i njegovu organizacionu strukturu. Osvrnuo se na karakteristike saradnje R. Srbije i NATO, podsetivši da naša zemlja učestvuje u Partnerstvu za mir, što je ne sputava da sprovodi politiku vojne neutralnosti. Važan segment odnosi se na prisustvo jedinica KFOR  i zaštitu srpskog življa na Kosovu i Metohiji. Ukazao je da R. Srbija nastoji da drži korak sa svetom u borbi sa konstantnim izazovima u različitim oblastima, počev od  energetske bezbednosti, sajber bezbednosti, terorizma, hibridnog ratovanja, do klimatskih promena i mnogih drugih bezbednosnih izazova savremenog sveta. U tom smislu, istakao je značaj učešća Srbije u međunarodnim EU i UN misijama i najavio usvajanje podzakonskih akata u skladu sa nedavno usvojenim zakonom o učešću civila u mirovnim misijama. Podvukao je i činjenicu da je Srbija potpisnik velikog broja konvencija iz oblasni kontrole naoružanja i razoružanja, te kao konstruktivan partner nastavlja da doprinosi svetskom miru.

Nakon svakog predavanja polaznici su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima.

5. februar 2024.

Ministar Dačić sa polaznicima Diplomatske akademije

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić obratio se danas novoj generaciji polaznika Osnovnog programa diplomatske obuke 2023/24 na Diplomatskoj akademiji, čime je zvanično započet ovogodišnji program stručnog usavršavanja za brojne polaznike iz Ministarstva spoljnih poslova i državnih i javnih institucija Republike Srbije i predstavnike drugih institucija i organizacija sa kojima Ministarstvo ima potpisane memorandume o saradnji.

Obraćanje prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova prenosimo u celosti:

“Dragi polaznici Diplomatske akademije,

Veliko mi je zadovoljstvo da vam se obratim povodom početka nastave na Osnovnom programu diplomatske obuke, za koju je, i ove godine, bilo zaista veliko interesovanje. Verujem da se dobar glas daleko čuje, te da vas je, pre svega, kvalitetan i veoma pažljivo pripreman program Diplomatske akademije, sa većim usmerenjem ka praksi i savremenijim metodama izučavanja spoljnopolitičkih tema, podstakao da se prijavite u toliko velikom broju. I u ovoj generaciji, koja broji čak 50 polaznika, osim kolega iz Ministarstva spoljnih poslova, osnovni program diplomatske obuke pohađaće zaposleni u organima državne uprave i javnog sektora Republike Srbije, kao i predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Raduje me što, i ove godine, imamo polaznike iz Republike Srpske, kao i iz Organizacije srpskih studenata u inostranstvu.

Dragi polaznici,

Ministarstvo spoljnih poslova pridaje veliki značaj stručnom usavršavanju kadrova koji se u okviru državnih i javnih institucija Republike Srbije bave međunarodnom saradnjom, što je od posebne važnosti u vremenu dramatičnog usložnjavanja spoljnopolitičkih odnosa. Znajte da je, u diplomatskim borbama, glavno oružje upravo vaše znanje i zato očekujemo da Diplomatskoj akademiji pristupite ozbiljno, odgovorno i savesno. Takođe, očekujemo da znanja i veštine, koja ćete steći na Diplomatskoj akademiji, shvatite kao svojevrsni uvod i putokaz u vašem daljem svakodnevnom usavršavanju i analizi često teško razumljivih odnosa u međunarodnoj politici.

Pred vama je, dragi polaznici, veoma odgovoran zadatak – da sve svoje napore maksimalno uložite u sticanje novih i potrebnih znanja, a kako biste, na najbolji mogući način, zastupali nacionalne interese Republike Srbije.

Stoga je potrebno da uvek imate na umu spoljnopolitičke prioritete Republike Srbije, koje, siguran sam, dobro znate – na prvom mestu očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta jer je pitanje Kosova i Metohije od najvišeg nacionalnog i državnog interesa; punopravno članstvo u Evropskoj uniji, uz očuvanje vojne neutralnosti; unapređenje dobrosusedske i regionalne saradnje; razvoj odnosa sa svim akterima međunarodne politike, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu, kroz građenje novih, ali i jačanje starih i tradicionalnih prijateljstava.

Republika Srbija, kao zemlja koja je uvek imala jasnu i principijelnu poziciju i ulogu na međunarodnom planu, pouzdan je i kredibilan partner koji nastoji da doprinosi regionalnoj, evropskoj i globalnoj bezbednosti. Iako smo bili suočeni sa brojnim izazovima i veoma složenim geopolitičkim okolnostima, uspeli smo da sačuvamo svoju stabilnost i da nastavimo putem snažnog napretka, o čemu govore i odlični diplomatski i ekonomski rezultati, već godinama unazad. Naše aktivnosti usmerene su i ka promociji privrednih potencijala naše zemlje i daljem privlačenju stranih investicija. Verujem da će izbor Republike Srbije i Beograda za domaćina EXPO 2027 biti jedinstvena prilika za promociju privrednih, turističkih i kulturnih potencijala naše zemlje, na kome ćemo zajedno raditi.

Poštovani polaznici Akademije,

U današnje doba svedoci smo „ubrzanja istorije“, povećanja broja kriznih žarišta u svetu i jačanja napetosti između suprotstavljenih interesa i strana, što čitav svet vodi u stanje egzistencijalne pretnje i neretko stvara sliku o mračnom pravcu u kojem se kreće čovečanstvo. Jasno je da je na globalnom planu u toku pokušaj istorijske rekompozicije međunarodnih odnosa, sa svim tektonskim potresima koje taj proces sa sobom nosi. A veština je, dragi polaznici, da se, i u takvim okolnostima i između oštro suprotstavljenih interesa - izborimo za sopstvenu poziciju i to je upravo ono što je diplomatija u svojoj suštini.

U takvim okolnostima, Republika Srbija je zbog svog istorijskog iskustva i geopolitičkih specifičnosti pod posebnom lupom i neretko izložena različitim pritiscima. Ono što je važno da zapamtite to je da će Republika Srbija,  kao i do sada, voditi samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku, zasnovanu pre svega na očuvanju nacionalnih i državnih interesa, ali uvek uz poštovanje osnovnih principa međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija.

Dragi polaznici,

Raditi nesebično za državu nije nimalo lako, jer to podrazumeva spremnost da se stavite u službu opšteg dobra, često na uštrb vaših ličnih planova i interesa. Borba za spoljnopolitičke ciljeve vaše zemlje, kao i motivisanost za doprinošenje njenom napretku u bilo kom smislu, podrazumeva temeljno osećanje patriotizma, ali i dobro poznavanje istorijskih i diplomatskih okolnosti, na nacionalnom i međunarodnom planu.

Opšte je poznato da u našoj zemlji ne postoji ovako specifičan i usmeren program stručnog usavršavanja u domenu međunarodnih odnosa i sa takvim brojem kvalitetnih predavača, koje čine ministri, univerzitetski profesori, različiti eksperti i domaće i strane diplomate. Period koji ćete provesti na Diplomatskoj akademiji iskoristite da steknete što šira znanja, kako bi, uz svu težinu međunarodnih, profesionalnih i često ličnih okolnosti, bili sposobni da što bolje odgovorite na radne zahteve i zaštitite interese naše Srbije na međunarodnom planu, kada god to bude potrebno.

Želim vam da uspešno završite usavršavanje na Diplomatskoj akademiji i da na jesen dobijete svoje zaslužene diplome. Koristim priliku i da vam poželim uspešan početak 2024. godine, napredak na svim poljima, dobro zdravlje i mnogo sreće na ličnom i profesionalnom planu.

Hvala na pažnji!

27. decembar 2023. godine

STUDENTI ZAVRŠNE GODINE I MASTER STUDIJA FAKULTETA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST U POSETI MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

Grupa studenata završne godine i master studija Fakulteta za diplomatiju i bezbednost posetili su 27. decembra 2023. godine Ministarstvo spoljnih poslova.

Rukovodilac Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević je tom prilikom održala predavanje o nadležnostima, poslovima i zadacima Ministarstva spoljnih poslova.

Ambasador Jovićević je predstavila organizacionu strukturu Ministarstva kao i nadležnost svakog sektora i uže organizacione jedinice ponaosob. Upoznala je studente sa diplomatsko-konzularnom mrežom Republike Srbije, načinom funkcionisanja, ali i sa specifičnostima i kompleksnošću diplomatske profesije.

Poseban segment predavanja je posvećen poslovima u nadležnosti Diplomatske akademije, njenom istorijatu, nastavnim programima, predavačima i ispitima, kao i ostalim aspektima potrebe za konstantnim diplomatskim obrazovanjem.

Na kraju posete, studenti su imali priliku da postave pitanja i dodatno se informišu o temama koje su za njih bile posebno zanimljive.

24. novembar 2023. godine

ČLANOVI KLUBA ZA DRUŠTVENE ODNOSE PRAVNOG FAKULTETA U POSETI MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

Grupa studenata – članova Kluba za društvene odnose Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetila je danas Ministarstvo spoljnih poslova.

Tom prilikom, rukovodilac Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević održala je predavanje o nadležnostima i zadacima Ministarstva spoljnih poslova.

Tokom svog izlaganja, amb. Jovićević je predstavila vrste poslova i organizacionu strukturu Ministarstva, s akcentom na nadležnosti svakog sektora posebno, uključujući i uže  organizacione jedinice. Upoznala je studente sa specifičnostima diplomatske profesije, kao i načinom funkcionisanja diplomatsko-konzularne mreže, statističkim podacima koji se odnose na broj ambasada, misija, generalnih konzulata, konzulata, kancelarija i kulturno-informativnih centara Republike Srbije u svetu.

Govorila je, takođe, o poslovima u nadležnosti Diplomatske akademije, istorijatu diplomatske obuke, nastavnim programima, strukturi i broju predavanja i ispita, te drugim temama iz oblasti diplomatskog obrazovanja. Posebno se osvrnula na studentsku stručnu praksu, objasnivši način i uslove prijavljivanja.

Nakon predavanja studenti su imali priliku da postavljaju brojna pitanja i interaktivno diskutuju sa amb. Jovićević.

11. oktobar 2023. godine  

Predavanje egipatskog diplomate Ajmana Mušarafe

Istaknuti diplomata iz Arapske Republike Egipat, ambasador u penziji Ajman Mušarafa, održao je predavanje u Ministarstvu spoljnih poslova u organizaciji Diplomatske akademije.

Direktorka Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević, uz reči dobrodošlice, najavila je predavanje ambasadora Mušarafe, kao vrsnog poznavaoca regiona Severne Afrike i Bliskog istoka. Amb. Mušarafa član je značajnog think-tank-a Egipatski savet za spoljnu politiku i konsultant Afreksim banke i predavač na Egipatskom diplomatskom institutu u Kairu.  

Tokom predavanja, ambasador Mušarafa je govorio o aktuelnoj situaciji u regionu Severne Afrike i Bliskog istoka, dajući kratak istorijski prikaz tog prostora, kao i hronološki pregled konflikata, uzimajući u obzir različitosti, religijske, društveno-političke, socijalne, demografske, kulturološke, geo-strateške prirode i druge, koje ovaj deo sveta čine specifičnim. Govoreći o Bliskom istoku, posebnu pažnju posvetio je aktuelnom konfliktu između Izraela i Palestine.

Po završetku izlaganja ambasadora Mušarafe, zamenik pomoćnika ministra spoljnih poslova za bilateralnu saradnju ambasador Aleksandar Janković istakao je da je današnje predavanje doprinos jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa Srbije i Egipta, zasnovanih na strateškom partnerstvu, podsetivši da je nedavno obeleženo 115 godina diplomatskih odnosa dveju država.

Nakon predavanja, ambasador Ajman Mušarafa je odgovarao na pitanja prisutnih.

Predavanju su osim brojnih zaposlenih u MSP, prisustvovali i načelnik Odeljenja za Aziju i Bliski istok ambasador Aleksandar Ristić, kao i ambasador A.R. Egipat u R. Srbiji Basel Salah.

26. septembar 2023. godine

SOFIJA: UČEŠĆE DIREKTORKE DIPLOMATSKE AKADEMIJE AMBASADORKE MARINE JOVIĆEVIĆ NA KONFERENCIJI POVODOM OBELEŽAVANjA JUBILEJA BUGARSKOG DIPLOMATSKOG INSTITUTA

Direktorka Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije ambasadorka Marina Jovićević učestvovala je, na poziv  direktorke Bugarskog diplomatskog instituta (BDI) Tanje Mihajlove, na konferenciji posvećenoj potencijalima za razvoj naučne diplomatije u Evropi.

Konferencija je održana u organizaciji BDI, u saradnji sa Fondacijom „Hans Zajdel“, 26. septembra 2023. godine u Sofiji povodom obeležavanja 20 godina od osnivanja Instituta, s ciljem razmene iskustava i dobrih praksi u oblasti diplomatskog obrazovanja među institucijama iz zemalja centralne i jugo-istočne Evrope i crnomorskog regiona, u čije nadležnosti spada diplomatska obuka.

Osim brojnih učesnika iz MIP Bugarske, Evropske komisije, OECD, dipkora i bugarskih naučnih institucija, na konferenciji su učestvovali direktori diplomatskih akademija Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Gruzije, Ukrajine, Holandije, Turske, Moldavije i Srbije.

Ambasadorka Jovićević je u svom izlaganju ukazala na politički, diplomatski i naučni značaj koji imaju brojni srpski naučnici poznati širom sveta, kao što su Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milutin Milanković i drugi, upoznala je sa bilateralnom i multilateralnom saradnjom na naučnom planu, sa glavnim strateškim dokumentima i sa konkretnim primerima naučne diplomatije u okviru pitanja kao što su Kovid-19, zdravstvena diplomatija, sajber pretnje, klimatske promene i dr.

Foto:Bulgarian Diplomatic Institute

22. jun 2023. godine

POLAZNICI DIPLOMATSKE AKADEMIJE POSETILI AMBASADU REPUBLIKE FRANCUSKE

Polaznici Diplomatske akademije – pripravnici u MSP – posetili su danas Ambasadu Republike Francuske u Beogradu u pratnji direktorke ambasadorke Marine Jovićević.

Poseta je realizovana u okviru nastavnog plana Osnovnog programa diplomatsko-konzularne obuke, kojim su, između ostalog, kao vanredna aktivnost, predviđena  predavanja ambasadora stalnih članica SB UN.

Domaćin posete, ambasador Pjer Košar, u prvom delu izlaganja, u okviru obilaska reprezentativnih prostorija Ambasade upoznao je polaznike DA sa istorijatom i arhitekturom samog zdanja,  kao svojevrsnog kulturno-istorijskog spomenika.

U razgovoru polaznika DA sa ambasadorom Košarom, akcenat je bio na bilateralnim odnosima Srbije i Francuske, istorijskim vezama dva naroda tokom Prvog svetskog rata, kao i na kulturnoj, prosvetnoj i ekonomskoj saradnji dveju država i saradnji u okviru Frankofonije.

Polaznici Diplomatski akademije imali su priliku da kroz razgovor sa ambasadorom Francuske i njegovim saradnicama postavljaju pitanja i upoznaju se sa specifičnostima diplomatske profesije.

 

22. jun 2023. godine

PREDACVANjE AMBASADORA RUSKE FEDERACIJE ALEKSANDAR BOCAN-HARČENKA                       

U organizaciji Diplomatske akademije, Ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko održao je predavanje za polaznike Diplomatske akademije i zaposlene u Ministarstvu spoljnih poslova.

U uvodnoj reči direktorka diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević je istakla da je, između ostalog, današnje  predavanje svojevrstan  doprinos obeležavanju 185. godišnjice od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije.

Tokom svog izlaganja, ambasador Ruske Federacije predstavio je novi koncept ruske spoljne politike i pravce delovanja svoje zemlje na spoljnopolitičkom planu. Sa stanovišta ruske geostrateške pozicije i novog koncepta spoljne politike RF, osvrnuo se na aktuelna dešavanja ne samo u Evropi, već međunarodnoj sceni u celini, kao i na izazove u energetskom sektoru i njihovom uticaju na svetsku privredu. Govoreći o viziji novog multi-polarnog sveta, podvukao je interes RF za očuvanje stabilnosti u svetu uz poštovanje principa međunarodnog prava, suverenosti  i ravnopravnosti  među državama. 

Dotakao se, takođe, bilateralnih odnosa dveju zemalja, ističući podršku RF Srbiji, njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, naglasivši značaj poštovanja Rezolucije 1244 SB UN u procesu rešavanja pitanja Kosova i Metohije.

Nakon predavanja, ambasador Bocan-Harčenko odgovarao je na brojna pitanja prisutnih.

20. jun 2023. godine

AMBASADORKA NARODNE REPUBLIKE KINE  ČEN BO ODRŽALA PREDAVANjE POLAZNICIMA DIPLOMATSKE AKADEMIJE

Ambasadorka NR Kine Čen Bo održala je danas, u organizaciji Diplomatske akademije, predavanje u Ministarstvu spoljnih poslova na temu „Bilateralni odnosi Republike Srbije i Narodne Republike Kine“. Predavanju su prisustvovali polaznici Diplomatske akademije i zaposleni Ministarstva.

Tokom svog izlaganja, ambasadorka Bo govorila je o prioritetima spoljne politike svoje zemlje, procesu modernizacije Kine,  izazovima modernog sveta, te značaju inicijative „Pojas i put“.

Istakla je prijateljske i razvijene bilateralne odnose R. Srbije i NR Kine, zasnovane na strateškom partnerstvu, koji se ogledaju u brojnim investicijama u različitim oblastima, infrastrukturi, trgovini, turizmu i mnogim drugim. Pomenula je takođe saradnju dveju zemalja u vreme pandemijske krize.

Nakon predavanja, kroz interaktivnu diskusiju sa prisutnima, abasadorka Čen Bo je odgovarala  na brojna pitanja prisutnih.

25. i 26. maj 2023. godine

STUDIJSKA POSETA POLAZNIKA DIPLOMATSKE AKADEMIJE BANjA LUCI

Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije organizovala je u saradnji sa Generalnim konzulatom Republike Srbije dvodnevnu studijsku posetu polaznika DA Banja Luci, kao deo nastavnog plana i programa diplomatske i diplomatsko-konzularne obuke.

Tokom studijskog boravka u Banja Luci, polaznici su imali priliku da u pratnji direktorke Diplomatske akademije ambasadorke Marine Jovićević sa saradnicima i generalnog konzula Miloša Vujića posete institucije Republike Srpske, Generalni konzulat R. Srbije, kao i „Spomen-područje Donja Gradina“.

Prvog dana posete, dobrodošlicu u sedištu Vlade R. Srpske poželeo im je premijer Radovan Viškovioć sa saradnicima, koji je, tom prilikom izrazio zahvalnost MSP i GK na realizaciji posete Banja Luci, upoznao polaznike sa načinom funkcionisanja R. Srpske, objasnio njenu ustavnu poziciju i podvukao važnost očuvanja njenih nadležnosti.

Nakon prijema u Vladi Republike Srpske, polaznici Diplomatske akademije posetili su Generalni konzulat R. Srbije, gde ih je generalni konzul Miloš Vujić upoznao sa nadležnostima Generalnog konzulata, načinom rada, obimom posla, organizacionom strukturom, vrstama aktivnosti, te specifičnostima samog posla. Polaznici su potom imali priliku da se upoznaju sa zaposlenima i obiđu radne prostorije Generalnog konzulata.

Drugog dana studijske posete polaznici su obišli zdanje Narodne skupštine Republike Srpske, gde im je domaćin bila potpredsednica parlamenta Anja Ljubojević. Pored A. Ljubojević, polaznicima se obratio i pomoćnik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju R. Srpske Nemanja Kovačević. Predsednica parlamenta održala je kraće predavanje o istorijatu, nadležnostima, organizaciji, sastavu i načinu funkcionisanja NSRS, pojasnivši specifičnosti ustavnog uređenja i procedure odlučivanja u BiH. Polaznici su upoznati i sa funkcionisanjem predstavništva Republike Srpske u inostranstvu.

Studijska poseta Banja Luci završena je obilaskom, uz stručno vođenje kustosa, „Spomen – područja Donja Gradina“, spomenika žrtvama ustaškog zločina počinjenog u periodu od 1941. do 1945. godine nad Srbima, Romima, Jevrejima i drugim narodima, pripadnicima antifašističke borbe u Koncentracionom logoru Jasenovac.

 

17. maj 2023. godine

AMBASADORKA UJEDINjENOG KRALjEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE ŠAN MEKLAUD UGOSTILA PRIPRAVNIKE MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA

U okviru ciklusa predavanja ambasadora država stalnih članica SB UN, kao vanredne aktivnosti Osnovnog programa diplomatsko-konzularne obuke, polaznici Diplomatske akademije – pripravnici u MSP – posetili su Ambasadu UK Velike Britanije i Severne Irske u pratnji direktorke, ambasadorke Marine Jovićević.

Tom prilikom upriličen je razgovor sa ambasadorkom Šan Meklaud i njenim saradnicima. Dotaknute su brojne teme, od razvoja bilateralnih odnosa dveju zemalja, angažmana Ambasade u različitim oblastima, kao što su podrška evropskoj integraciji, bezbednost, borba protiv korupcije, carinska pitanja, do kulturne saradnje i podrške projektima raznih partnera u Republici Srbiji.

Ambasadorka Maklaud govorila je i o izazovima diplomatske profesije i svojim iskustvima tokom brojnih diplomatskih postavljenja.

Nakon izlaganja, u neformalnom i srdačnom razgovoru, ambasadorka Meklaud je odgovarala na pitanja pripravnika.

 

11. maj 2023. godine

DIREKTORKA DIPLOMATSKE AKADEMIJE AMBASADOR MARINA JOVIĆEVIĆ ODRŽALA PREDAVANjE STUDENTIMA UNIVERZITETA KLEMSON

Grupa studenata političkih nauka i međunarodnih odnosa sa Univerziteta Klemson iz Južne Karoline (SAD), pod  vođstvom profesora Vladimira Matića i u pratnji predstavnika Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, posetila je Ministarstvo spoljnih poslova, u sklopu studijskog boravka u Republici Srbiji. Poseta je realizovana u organizaciji Diplomatske akademije, sa kojom ovaj Univerzitet ostvaruje dugogodišnju saradnju.

Tom prilikom direktorka Diplomatske akademije, ambasador Marina Jovićević predstavila je studentima spoljnopolitičke prioritete R. Srbije. Govorila je o značaju očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, s akcentom na pitanje Kosova i Metohije, predstavila hronološki proces evropskih integracija zemlje, značaj reformi koje su doprinele privrednom prosperitu Srbije i privukle veliki broj stranih investicija. Pomenula je opredeljenost Srbije za razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, s naglaskom na inicijative „Berlinski proces“ i „Otvoreni Balkan“, unapređenje bilateralnih odnosa sa svim zemljama sveta, uključujući očuvanje dobrih odnosa sa tradicionalnim partnerima, te zemljama članicama Pokreta nesvrstanih zemalja. M. Jovićević se osvrnula i na aktivnu ulogu zemlje u oblasti multilaterale, ekonomske diplomatije, bezbednosne politike, učešćem u mirovnim misijama UN i EU, saradnju sa NATO, uz očuvanje vojne neutralnosti, kao i na značajnu ulogu Ministarstva spoljnih poslova u pružanju podrške državljanima Srbije u inostranstvu i brojnoj dijaspori.

U interaktivnoj komunikaciji sa studentima ambasador Jovićević je informisala i o nadležnostima i programima Diplomatske akademije.

Obilaskom stalne postavke Muzeja srpske diplomatije završena je poseta američkih studenata Ministarstvu spoljnih poslova.

 

8. maj 2023. godine

AMBASADOR SAD KRISTOFER HIL ODRŽAO PREDAVANjE POLAZNICIMA DIPLOMATSKE AKADEMIJE

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji Kristofer Hil održao je danas, u organizaciji Diplomatske akademije, predavanje u Ministarstvu spoljnih poslova na temu „Bilateralni odnosi Republike Srbije i SAD“.

Predavanju su prisustvovali polaznici Diplomatske akademije i zainteresovane diplomate Ministarstva.

Ambasador Hil se  tokom svog izlaganja, kao iskusan diplomata i poznavalac situacije na ovim prostorima, osvrnuo hronološki na istorijat odnosa između dve zemlje, praveći retrospektivu događaja devedesetih godina prošlog veka, do danas. Govorio je o podršci i pomoći SAD aktivnostima Srbije na putu ka punopravnom članstvu u EU, a posebno u kontekstu sprovođenja potrebnih reformi. Istakao je značaj inicijative „Otvoreni Balkan“ za bolje povezivanje ljudi u regionu. Ukazao je na potrebu formiranja Zajednice srpskih opština i podvukao američku poziciju u vezi sa KiM.

Pohvalio je ekonomski napredak Srbije i izrazio zadovoljstvo sve većim prisustvom američkih kompanija u zemlji, koje uspešno posluju, naglasivši da će nastojati da svojim aktivnostima  kao ambasadora doprinese još uspešnijem razvoju privredne saradnje između dve zemlje u mnogim oblastima. Pomenuo je takođe i brojnu srpsku dijasporu u SAD. Tokom predavanja ukazao je i na aktuelnu geo-političku situaciju u Evropi, s akcentom na sukob u Ukrajini.

Nakon svog izlaganja, ambasador Hil je odgovarao na brojna pitanja  prisutnih, a potom obišao stalnu postavku Muzeja srpske diplomatije.

 

Četvrtak, 27. april 2023. godine

V.D. GENERALNOG SEKRETARA MSP AMB. SUZANA BOŠKOVIĆ-PRODANOVIĆ I DIREKTOR GALERIJE FRESAKA BOJAN POPOVIĆ OTVORILI IZLOŽBU ORNAMENATA SA SRPSKIH SREDNjOVEKOVNIH FRESAKA NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI MSP

U četvrtak, 27. aprila na Diplomatskoj akademiji MSP održana je prigodna ceremonija povodom otvaranja stalne izložbe na kojoj je prikazano 16 ornamenata srpskih srednjevekovnih fresaka. Postavljeni ornamenti čine deo izložbe „Osvežavanje memorije“ koju je priredio Muzej primenjene umetnosti a koja je gostovala u Kulturnom centru Republike Srbije u Parizu.

Prisutnim gostima koje su činili polaznici koji pohađaju Osnovni program diplomatske i diplomatsko-konzularne obuke na Diplomatskoj akademiji, kao i predstavnici brojnih organizacionih jedinica MSP, prvo se obratila v.d. Generalnog sekretara MSP amb. Suzana Bošković-Prodanović koja je ukazala na značaj ove izložbe, naročito u kontekstu obuke budućih diplomata i njihovog upoznavanja sa tradicijom srpskog naroda i kulturnom baštinom Srbije. U svom izlaganju, gospodin Bojan Popović, direktor Galerije fresaka, predstavio je eksponate koji su izloženi u MSP i uručio monografiju o Galeriji fresaka u Beogradu, koju je priredio u saradnji sa Narodnim muzejom u Beogradu. Oboje govornika izrazili su zahvalnost amb. Jeli Baćović, koja je ličnim angažovanjem doprinela da se ova značajna izložba postavi u MSP i koja je na kraju otvaranja ukazala na značaj kulture za diplomatski rad.

Nakon otvaranja izložbe, upriličen je koktel.

 

Utorak, 4. april 2023. godine

SVEČANA CEREMONIJA POVODOM POČETKA STRUČNE PRAKSE U MSP STUDENATA SA 15 FAKULTETA SA ŠEST DRŽAVNIH UNIVERZITETA

Svečana ceremonija je održana na Dan studenata, u utorak, 4. aprila povodom početka obavljanja tromesečne stručne prakse u Ministarstvu spoljnih poslova 49 studenata završnih godina osnovnih i master studija koji će praksu obavljati u periodu od 1. aprila do 30 juna, na osnovu protokola o saradnji koje je MSP potpisalo 2021. godine sa 15 fakulteta sa šest državnih univerziteta.

Studente je pozdravila v.d. generalnog sekretara, ambasadorka Suzana Bošković - Prodanović poželevši im dobrodošlicu i da tokom trajanja prakse steknu praktična znanja, koja će dodatno nadograditi uz saradnju sa iskusnim kolegama u Ministarstvu spoljnih poslova.

Ambasadorka Bošković - Prodanović je istakla da je čast i privilegija raditi u Ministarstvu spoljnih poslova i da će i studentima tokom prakse biti pružena prilika da svojim radom i znanjem pomognu u svakodnevnom radu MSP. U nadi da će stručna praksa biti na obostranu korist i da će njihova energija i mladost doprineti tome da i MSP svoje zadatke obavlja na bolji i efikasniji način.

V.d. generalnog sekretara Bošković - Prodanović se na kraju obraćanja zahvalila svim kolegama i onima koji su pomogli realizaciju projekta i još jednom poželela studentima puno uspeha prilikom obavljanja stručne prakse, tokom studija i na ličnom planu.

 

Ponedeljak, 3. april 2023. godine

STUDENTI AMERIČKOG UNIVERZITETA U BRISELU U POSETI  MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

Studenti Američkog centra u Briselu posetili su danas Ministarstvo spoljnih poslova, u pratnji profesora Džeroma Šeridana.

Tom prilikom, u organizaciji Diplomatske akademije, predavavanja su održali: direktorka Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević, v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju, ambasador Miloš Todorović i predstavnik Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini (KKORD) dr Sanja Arežina.

U uvodnom predavanju, direktorka Diplomatske akademije, amb. Jovićević predstavila je američkim studentima spoljnopolitičke ciljeve Republike Srbije. U tom kontekstu izdvojila je: očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, EU integraciju,  dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju, unapređenje bilateralnih odnosa sa svim zemljama sveta, uključujući tradicionalne partnere i države članice Pokreta nesvrstanih, kao i aktivnosti Srbije u okviru multilateralne saradnje, zalaganje za poštovanje principa međunarodnog prava, jačanje ekonomskih i privrednih potencijala zemlje i privlačenje stranih investicija.

Ambasador Todorović je govorio o procesu EU integracija, kao jednom od važnih spoljnopolitičkih ciljeva zemlje, toku pregovora, novinama koje se ogledaju u prelasku s poglavlja na klastere, objasnivši tematiku svakog od klastera posebno, te specifičnostima sa kojima se Srbija susreće na evropskom putu. Govoreći o politici proširenja EU, ukazao je i na brojne izazove sa kojima se Unija suočava, uključujući i sukob u Ukrajini. Istakao je pozitivne efekte evropskih integracija Srbije, koje su pokrenule brojne, posebno ekonomske reforme, što je zemlju učinilo atraktivnom za strane investitore i doprinelo opštem privrednom napretku. Ukazao je takođe na značaj unapređenja i očuvanja regionalne saradnje i stabilnosti, posebno kroz inicijative „Berlinski proces“ i „Otvoreni Balkan“, pojasnivši njihovu osnovnu ideju i koncept.

Dr Sanja Arežina je studente bliže upoznala sa problematikom pitanja Kosova i Metohije, navodeći hronološki ključne događaje u periodu od 1999. godine do danas, ukazujući na neophodnost poštovanja Rezolucije 1244 i osnivanja Zajednice srpskih opština. Objasnila je  položaj Srba i aktuelne probleme sa kojima se srpski živalj u južnoj srpskoj pokrajini svakodnevno susreće, predstavila  tok dijaloga Beograda i Prištine kroz vreme, predočivši prepreke i nesuglasice koje dovode do njegovog zastoja.

Nakon predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima.

petak, 31. mart 2023. godine

NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI ODRŽANA PREDAVANjA STUDENTIMA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU

Studenti Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu posetili su danas Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova u okviru predmeta „Diplomatija i odbrana“, koji slušaju na trećoj godini studija.

Tom prilikom predavanja su održale direktorka Diplomatske akademije, ambasador Marina Jovićević i pomoćnica ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku ambasador Dijana Ivančić.

Ambasadorka Jovićević je tokom svog izlaganja predstavila organizacionu strukturu i način funkcionisanja Ministarstva spoljnih poslova, uključujući mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i nadležnosti i zadatke svakog sektora pojedinačno. Iz ugla diplomate, govorila je o specifičnostima, složenosti i izazovima diplomatske profesije. Takođe, ukazala je studentima na mogućnost obavljanja stručne prakse u MSP.

Pomoćnica ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku ambasador Dijana Ivančić upoznala je prisutne sa nadležnostima Sektora za bezbednosnu politiku Ministarstva spoljnih poslova, njegovom strukturom i zadacima. Predstavila je aktivnosti Sektora i Ministarstva u celini koje doprinose zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU, kao i saradnju Republike Srbije sa NATO kroz Partnerstvo za mir, IPAP i druge programe i projekte. Govorila je o značaju učešća Srbije u mirovnim misijama UN i EU, kao i o angažmanu u okviru OEBS, te brojnim regionalnim inicijativama. Tokom predavanja dotakla se i teme kontrole naoružanja, energetske bezbednosti, sajber bezbednosti i mnogih drugih globalnih bezbednosnih izazova.

Na kraju predavanja studenti su imali priliku da postavljaju pitanja.

 

Ponedeljak, 20. mart 2023. godine

RUKOVODILAC DIPLOMATSKE AKADEMIJE, AMBASADOR MARINA JOVIĆEVIĆ ODRŽALA PREDAVANjE STUDENTIMA EVROPSKOG STUDENTSKOG FORUMA

Članovi studentske organizacije Evropski studentski forum Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu posetili su danas Diplomatsku akademiju gde im je predavanje održala rukovodilac Akademije ambasador dr Marina Jovićević.

Ambasador Jovićević je studente upoznala sa zadacima i nadležnostima  Ministarstva spoljnih poslova u skladu sa pravnim okvirom. Predstavila je organizacionu strukturu i poslove svakog sektora pojedinačno, uključujući posebne i uže organizacione jedinice u okviru Ministarstva i pojedinih odeljenja. Takođe, osvrnula se na mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, njihovu ulogu, značaj, način funkcionisanja, predočivši kompleksnost diplomatske profesije, te značaj konzularnih poslova u službi naših građana u inostranstvu.

Kao značajan segment u okviru nadležnosti Diplomatske akademije, pomenula je realizaciju projekta stručne prakse u MSP, koji se sprovodi svake godine, kako na osnovu Protokola o saradnji sa šest Univerziteta u Republici Srbiji, potpisanog 2021. godine, tako i po drugim osnovama,  pojasnivši bliže proceduru i uslove stažiranja u MSP.

Na kraju predavanja studenti su imali priliku da postavljaju pitanja.

Utorak, 14. mart 2023. godine

DRŽAVNI SEKRETAR,  AMBASADOR GORAN ALEKSIĆ ODRŽAO PREDAVANjE  STUDENTIMA EVROPSKOG UDRUŽENjA STUDENATA PRAVA I MLADIH PRAVNIKA – ELSA

Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova organizovala je predavanje za studente Evropskog udruženja studenata prava i mladih pravnika – Lokalna grupa Beograd (ELSA). Studenti borave u Srbiji u okviru projekta Zimska škola prava, koji je podržan od strane Evropske komisije i Suda za ljudska prava u Strazburu. Predavanju je prisustvovalo 69 studenata osnovnih studija prava iz različitih zemalja EU i 11 studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nakon uvodne reči direktorke Diplomatske akademije ambasadorke Marine Jovićević, koja je predstavila državnog sekretara i najavila predavanje, studentima se obratio ambasador Aleksić. U uvodnom delu svog izlaganja predstavio je ukratko istorijske  činjenice vezane za ove prostore u drugoj polovini dvadesetog veka, naglasivši da je poznavanje istorijskog konteksta bitno za bolje razumevanje sveukupne situacije u regionu.

U nastavku predavanja  državni sekretar je predstavio studentima spoljnopolitičke prioritete Republike Srbije, očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta  zemlje, s posebnim osvrtom na pitanje Kosova i Metohije i izazove sa kojima se R. Srbija susreće na putu pronalaženja održivog političkog rešenja, punopravno članstvo u EU, razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, kao i unapređenje bilateralnih odnosa sa svim zemljama sveta, uključujući negovanje dobrih odnosa sa tradicionalnim partnerima na svetskoj političkoj sceni, te zemljama članicama Pokreta nesvrstanih zemalja.

Ukazao je na aktivan doprinos Srbije u oblasti multilateralne saradnje, uz poštovanje principa međunarodnog prava, kao jedinog odgovora na brojne globalne izazove. Pomenuo je takođe, doprinos Srbije  evropskom i svetskom miru i bezbednosti učešćem u mirovnim misijama, kao i saradnjom sa NATO kroz Partnerstvo za mir.

Tokom predavanja naglasio je da je razvoj privrednih potencijala Republike Srbije i njena ekonomska stabilnost doprinela unapređenju privredne saradnje sa međunarodnim partnerima i učinila zemlju atraktivnom za brojne strane investitore.

Na interesovanje studenata, ambasador Aleksić je govorio i o izazovima diplomatske službe, uz napomenu da je kontinuirani angažman u pružanju pomoći i podrške svojim građanima širom sveta jedna od nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova od izuzetne važnosti, za koju je zadužen Sektor za konzularne poslove.

Nakon predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju brojna pitanja i interaktivno diskutuju sa ambasadorom Aleksićem o aktuelnim temama.

utorak, 31. januar 2023. godine 

AMBASADOR MILOŠ TODOROVIĆ ODRŽAO PREDAVANjE STUDENTIMA IZ HOLANDIJE

AMBASADOR MILOŠ TODOROVIĆ ODRŽAO PREDAVANjE STUDENTIMA IZ HOLANDIJE

Grupa od šezdeset holandskih studenata iz udruženja Bestuurskundige Interfacultaire vereniging van Leiden – B.I.L., koji u okviru studijskog putovanja borave u Beogradu, posetila je danas  Ministarstvo spoljnih poslova. Tom prilikom,  u organizaciji Diplomatske akademije, predavanje im je održao v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju, ambasador Miloš Todorović. Članovi pomenute asocijacije pohađaju studije za javnu upravu na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Lajdenu.

Direktorka Diplomatske akademije, ambasador Marina Jovićević najavila je  predavanje  na temu Evropskih integracija Republike Srbije.

U uvodnom delu predavanja, ambasador Todorović je izneo osnovne činjenice o EU i hronološki predstavio evropski put Srbije, kao jedan od strateških spoljnopolitičkih ciljeva zemlje. Tokom izlaganja govorio je o aktivnostima koje su prethodile otpočinjanju pregovaračkog procesa, njegovom toku i različitim fazama, novoj metodologiji pregovaranja, kao i specifičnostima sa kojima se Srbija susreće na svom evropskom putu, s posebnim akcentom na pitanje Kosova i Metohije i usklađivanja spoljne politike.  Istakao je i brojne prednosti evropskih integracija, zahvaljujući kojima su pokrenute mnoge reforme u različitim oblastima, posebno privredi, naglasivši da veliki broj kompanija iz zemalja EU danas uspešno posluje u našoj zemlji, što  doprinosi opštem ekonomskom prosperitetu Srbije.

Takođe, ukazao je na izazove sa kojima se EU suočavala kroz vreme, počev od ekonomske i migrantske krize, preko Bregzita, do aktuelnih dešavanja na svetskoj i evropskoj političkoj sceni, uključujući  konflikt u Ukrajini, te njihovom ukupnom uticaju na politiku proširenja Unije.

Nakon predavanja, ambasador Todorović je odgovarao na brojna pitanja studenata.

Poseta Ministarstvu spoljnih poslova završena je obilaskom stalne postavke Muzeja srpske diplomatije.

petak, 25. novembar 2022. godine 

Predavanje profesora Kunihiko Mijakea u Ministarstvu spoljnih poslova       

Predavanje profesora Kunihiko Mijakea

Povodom obeležavanja 140 godina od uspostavljanja bilateralnih odnosa između Srbije i Japana, u Ministarstvu spoljnih poslova održano je predavanje japanskog profesora Kunihiko Mijakea.

Prof. Mijake, koji je boravio u Beogradu na poziv Međunarodnog instituta za bezbednost i  Ambasade Japana, je direktor istraživanja u Institutu za međunarodne odnose – The Canon Institute for Global Studies, profesor na Univerzitetu Ritsumeikan u Kjotu i predsednik njegovog Instituta za međunarodnu politiku.

Neposredno pre početka predavanja, rukovodilac Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević, pozdravila je prisutne, predstavila  profesora Mijakea i najavila goste.

Predavanje je otvorio ministar prosvete Branko Ružić, a nakon toga, prisutnima su se obratili ambasador Japana u Republici Srbiji Takahiko Kacumata i zamenik dekana Fakulteta bezbednosti Univerziteta  u Beogradu prof. dr Zoran Dragišić. U svojstvu moderatora događaja, prof. Mijakea pozdravila je i prof. dr Ljiljana Marković.

U fokusu izlaganja prof. Mijakea, pored bilateralnih odnosa dveju zemalja, bila je spoljna politika i geo-politička strategija Japana u XXI veku, uz osvrt na aktuelnu situaciju i odnos snaga na međunarodnoj političkoj sceni. Nakon predavanja, prof. Mijake je odgovarao na pitanja prisutnih.

Predavanju su prisustvovali: PMSP za bilateralnu saradnju amb. Vladimir Marić, načelnica Odeljenja za Aziju, Australiju i Pacifik Irena Šarac,  zaposleni u MSP, predstavnici Ambasade Japana u Beogradu, Međunarodnog instituta za bezbednost, pripadnici akademske zajednice i drugi.

četvrtak, 14. jul 2022. godine

DRŽAVNI SEKRETAR NEMANjA STAROVIĆ ODRŽAO PREDAVANjE STUDENTIMA ASOCIJACIJE SIB-LEIDEN IZ HOLANDIJE

Studenti asocijacije Sib-Leiden u okviru studijske posete Republici Srbiji posetili su danas Ministarstvo spoljnih poslova. Pomenuta asocijacija studenata okuplja uglavnom studente međunarodnih odnosa sa Univerziteta u Lajdenu. U okviru studijskog Boravka u Beogradu imali su priliku da, pored Ministarstva spoljnih poslova, posete i Narodnu skupštinu R. Srbije.

Goste iz Holandije pozdravila je amb. Marina Jovićević, rukovodilac Diplomatske akademije nakon čega je državni sekretar Nemanja Starović održao predavanje na temu spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije.

U uvodnom delu predavanja, N. Starović je hronološki predstavio holandskim studentima istorijat ovih prostora, naročito tokom druge polovine 20. veka, s naglaskom na period od devedesetih godina do danas, kako bi prisutni lakše shvatili i razumeli aktuelnu situaciju i odnose u regionu. U tom kontekstu pomenuo je specifičnosti  geografskog i geostrateškog položaja Srbije.

Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima Republike Srbije, državni sekretar je najpre istakao važnost očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje sa Kosovom i Metohijom, kao svojim sastavnim delom, govorio je takođe o evropskom putu Srbije, regionalnim odnosima, vojnoj neutralnosti zemlje.

Podsetio je na aktivnosti na međunarodnom planu koji su prethodili jednostranom proglašenju nezavisnosti tzv. „Kosova“, suprotno međunarodnom pravu, uključujući i NATO-agresiju na SR Jugoslaviju 1999. godine. Ukazao na značaj poštovanja Rezolucije SB UN 1244 i angažmana međunarodne zajednice u procesu zaštite srpskog stanovništva i srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Pomenuo je, takođe, da su mnoge zemlje povukle priznanje tzv. „Kosova“, te da očekuje da se takav trend  nastavi i ubuduće.

Evropski put Srbije označio je kao jedan od strateških spoljnopolitičkih ciljeva zemlje, zahvaljujući kome su u Srbiji pokrenute brojne reforme u različitim oblastima, posebno privredi, naglasivši da veliki broj kompanija iz zemalja EU danas uspešno posluje u našoj zemlji, koja postaje sve privlačnija destinacija stranim investitorima.

Na interesovanje studenata, osvrnuo se i na odnose Republike Srbije sa NR Kinom i Ruskom Federacijom, s akcentom na značajne investicije koje dolaze iz tih zemalja, posebno kada je reč o infrastrukturnim projektima, pojedinim granama industrije, energetike, ili medicinskoj pomoći tokom pandemije COVID 19.

U nastavku predavanja, državni sekretar je govorio o značaju dobrosusedskih odnosa, vojnoj neutralnosti Republike Srbije, kao i o saradnji sa NATO koja se ostvaruje kroz Partnerstvo za mir i učešćem zemlje u mirovnim misijama i operacijama UN i EU.

Nakon predavanja, državni sekretar je odgovarao na brojna pitanja studenata.

 

četvrtak, 7. jul 2022. godine

PREDAVANjE DRŽAVNOG SEKRETARA NEMANjE STAROVIĆA STUDENTIMA EVROPSKOG UDRUŽENjA STUDENATA PRAVA I MLADIH PRAVNIKA

Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova, u saradnji sa studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (ELSA) organizovala je predavanje za studente Evropskog udruženja studenata prava i mladih pravnika, koji borave u Srbiji u okviru projekta Letnja škola prava, koji je podržan od strane Evropske komisije i Suda za ljudska prava u Strazburu. Grupu od 54 studenata osnovnih studija prava činilo je 38 studenata iz različitih zemalja EU i 16 studenata sa beogradskog Pravnog fakulteta.

U uvodnoj reči, rukovodilac Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević pozdravila je studente i najavila predavanje državnog sekretara Nemanje Starovića na temu „Kosovo i Metohija-Izazov traženja održivog političkog rešenja.“

Tokom svog izlaganja N. Starović je, prateći hronološki sled događaja, upoznao studente sa istorijskim činjenicama koje se odnose na period pre i nakon raspada SFRJ. U nastavku izlaganja, fokus je bio na Kosovu i Metohiji i izazovima sa kojima se Republika Srbija susreće na putu pronalaženja održivog političkog rešenja. U tom kontekstu pomenuo je period 90-tih godina prošlog veka, NATO-agresiju na SR Jugoslaviju, priznanje tzv. Kosova od strane međunarodne zajednice, posebno u kontekstu kršenja međunarodnog prava. Govorio je o značaju poštovanja Rezolucije SB UN 1244, toku pregovora između Beograda i Prištine, povlačenju priznanja tzv. Kosova od strane 18 zemalja, aktuelnoj situaciji i problemima sa kojima se susreće srpsko i drugo nealbansko stanovništvo na Kosovu i Metohiji.

Nakon predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i interaktivno diskutuju sa DS N. Starovićem.

 

Četvrtak, 9. jun 2022. godine  

ODRŽANA KONFERENCIJA POSVEĆENA ULOZI I ZNAČAJU HENRIJA KISINDžERA 

U organizaciji Diplomatske akademije i Kluba PLUS, u četvrtak, 9. juna u Ministarstvu spoljnih poslova održana je konferencija pod nazivom „Oblikovanje i razumevanje svetskog poretka – Henri Kisindžer i teorija i praksa međunarodnih odnosa i diplomatije“. Konferenciju je u ime MSP otvorio Nemanja Starović, državni sekretar MSP a prisutne su pozdravili i amb. dr Marina Jovićević, rukovodilac Diplomatske akademije, i Dragan Bisenić iz Kluba PLUS, raniji ambasador Republike Srbije u Egiptu, novinar i pisac.

U okviru inicijative Kluba PLUS, koji je izdavač svih knjiga Henrija Kisindžera na srpskom jeziku, na konferenciji su kao panelisti učestvovali prof. dr Ivo Visković, doc. dr Marko Dašić i doc. dr Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka, dr Bojan Dimitrijević, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju, dr Vladimir Trapara, viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, mr Mladen Lišanin, istraživač saradnik u Institutu za političke studije i Dragan Bisenić.

Izlaganja su održana u okviru dva panela koja su moderirali D. Bisenić i DS N. Starović. Brojni posetioci konferencije – diplomate MSP, polaznici Diplomatske akademije i najbolji studenti fakulteta koji obavljaju četvrti mesec stručne prakse u MSP – imali su prilike da se bliže upoznaju sa najvažnijim teorijskim i praktičnim aspektima višedecenijskog delovanja Henrija Kisindžera, jednog od najuticajnijih živih svetskih diplomata. Njegov pragmatsko-realistični pristup, u čijoj je osnovi razvijanje svesti o potrebi očuvanja koncepta ravnoteže snaga i očuvanja globalne bezbednosti uvažavanjem interesa najznačajnijih međunarodnih aktera, razlikuje se od ideološkog diskursa koji preovlađuje u aktuelnim međunarodnim odnosima, što je uočljivo i u kontekstu rusko-ukrajinskog sukoba.

Takođe, stavovi i uticaj Henrija Kisindžera ilustrovani su i istorijskom analizom ne samo njegovog delovanja u vreme dok je bio državni sekretar SAD, tokom 70-ih godina prošlog veka, već i njegovim sveukupnim opusom, od ranog detinjstva do današnjeg doba, a posebno imajući u vidu da naredne godine puni 100 godina.

Očigledan pokazatelj uspešnosti ove konferencije, čiji prilozi treba da budu objavljeni u zborniku radova, jeste i zainteresovanost posetilaca da panelistima upute veliki broj pitanja i komentara.

U sklopu konferencije, Dragan Bisenić uručio je državnom sekretaru Nemanji Staroviću stolicu koju je tadašnji urednik časopisa Foreign Affairs Hamilton Fiš Armstrong poklonio kralju Aleksandru 1931. godine, a koju je svojevremeno pronašao tokom svoje ambasadorske službe u Kairu i potom reparirao i sada vratio kao važan istorijski artefakt za Muzej diplomatije MSP.

 

Sreda, 08. jun 2022. godine 

AMBASADOR FRANCUSKE ODRŽAO PREDAVANjE NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI 

Nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije ambasadora Marine Jovićević polaznicima Osnovnog programa diplomatske obuke i zaposlenima Ministarstva spoljnih poslova, predavanje je održao Nj.E. Pjer Košar, ambasador Francuske u Republici Srbiji. Tema predavanja bila je jačanje saradnje Srbije i Francuske u bilateralnom i evropskom okviru. Osim toga, ambasador Košar govorio je o izazovima tokom predsedavanja Francuske Savetu EU u periodu januar-jun 2022, kao i o procesu proširenja EU i predlozima za jačanje političke saradnje sa zemljama našeg regiona i tzv. Istočnog partnerstva.

Ambasador Košar je na početku predavanja govorio o istorijatu odnosa Srbije i Francuske, dužim od jednog veka, kao i o inicijativama i jačanju saradnje naročito tokom poslednjih godina u raznim sferama. Uspešna bilateralna saradnja ogleda se u oblasti ekonomije, privrede, zajedničkih infrastrukturnih projekata, kulture. Ambasador je istakao sve veće interesovanje privrednih subjekata iz Francuske za poslovanje u Srbiji, na šta ukazuje i uspostavljanje Agencije za razvojnu saradnju, koja na godišnjem planu izdvaja sve veća sredstva za podršku partnerima u Srbiji. Podvukao je značaj širenja mreže škola u kojima se izučava francuski jezik, što ima pozitivan efekat i na interesovanje francuskih privrednih subjekata za poslovanje u našoj zemlji.

Značajan deo izlaganja ambasador Košar posvetio je prioritetima predsedavanja Francuske Savetu EU, kao i izazovima sa kojima su morali da se nose u poslednjih nekoliko meseci. U kontekstu predsedavanja, ali i pojačanog političkog dijaloga na najvišem nivou između Francuske i Srbije, govorio je o inicijativi za uspostavljanje evropske političke zajednice, koja je potekla od francuskog predsednika g. Makrona, istakavši pri tom značaj nastavka i ubrzanja politike proširenja za zemlje koje su već u pristupnom procesu. 

Predavanju ambasadora Francuske Pjera Košara prisustvovao je i državni sekretar MSP, g. Nemanja Starović. 

Nakon predavanja, ambasador Francuske je odgovarao na brojna pitanja prisutnih.

 

Sreda, 1. jun 2022. godine  

AMBASADOR ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN ODRŽAO PREDAVANjE NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI

Na početku predavanja ambasadora Islamske Republike Iran, Nj.E. Rašida Hasanpura i prisutne pozdravili su rukovodilac Diplomatske akademije ambasador dr Marina Jovićević i državni sekretar MSP Nemanja Starović, koji je takođe prisustvovao predavanju.

Izlaganje ambasadora Hasanpura na temu: Spoljna politika Islamske Republike Iran i razvoj odnosa i saradnje sa Republikom Srbijom bilo je podeljeno u dve tematske celine: spoljna politika Irana i bilateralni odnosi sa Republikom Srbijom.

Tokom prvog dela predavanja R. Hasanpur je upoznao prisutne sa osnovnim postulatima spoljne politike svoje zemlje, koji su formirani nakon revolucije 1979. godine i koja se  temelji  na principima očuvanja nezavisnosti, kao i slobodi delovanja i odlučivanja u međunarodnim okvirima. Govorio je takođe o značaju dobrosusedskih odnosa među zemljama Bliskog istoka, terorizmu i drugim izazovima u regionu, čija rešenja Iran vidi u konstruktivnoj saradnji.

U fokusu drugog dela predavanja bili su bilateralni odnosi R. Srbije i IR Iran, kao dve tradicionalno prijateljske zemlje, između kojih ne postoje otvorena pitanja, čiji odnosi su zasnovani na obostranom razumevanju i dobroj saradnji u gotovo svim sferama. Naglasio je da su uspešnim bilateralnim  odnosima umnogome doprinela uzajamna zalaganja lidera dveju država da se saradnja Srbije i Irana dodatno unapredi. Posebno se zahvalio Ministru spoljnih poslova Nikoli Selakoviću i predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na kontinuiranoj posvećenosti razvoju odnosa između Srbije i Irana. Takođe je istakao da za njega predstavlja veliku čast prisustvo državnog sekretara Nemanje Starovića predavanju, koji je obraćanje ambasadora Hasanpura ocenio kao sadržajno i izuzetno korisno.

Nakon predavanja,  koje je održano na persijskom jeziku, uz konsekutivni prevod, ambasador Irana je odgovarao na brojna pitanja prisutnih.

Pored polaznika Diplomatske akademije i zaposlenih u MSP predavanju su prisustvovali i saradnici ambasadora Hasanpura: Sodaif Ataei, treći sekretar i Mohamad Reza Motagi, prevodilac za persijski i srpski jezik u Ambasadi IR Iran.

 

Utorak, 24. maj 2022. godine

PREDAVANjE ZA STUDENTE FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI

Nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije amb. Marine Jovićević, koja je pozdravila goste i predstavila predavače, studentima su se obratili Vesna Filipović-Nikolić, zamenica generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova i Igor Kuželka, načelnik Odeljenja za zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku i bezbednosne izazove.

Vesna Filipović-Nikolić je upoznala prisutne sa organizacionom strukturom i načinom funkcionisanja Ministarstva spoljnih poslova, uključujući DKP mrežu i nadležnosti svakog sektora pojedinačno. Iz ugla karijernog diplomate predočila je studentima kompleksnost diplomatske profesije, s akcentom na multilateralu, saradnju sa međunarodnim organizacijama u praksi, te značaj konzularnih poslova u službi naših građana u inostranstvu.

Igor Kuželka je tokom svog izlaganja predstavio nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova u domenu bezbednosne politike, kao i strukturu Sektora za bezbednosnu politiku u celini. Govorio je o aktivnostima u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU, saradnji Srbije sa NATO kroz Partnerstvo za mir, IPAP i druge programe, učešću Srbije u mirovnim misijama i operacijama EU, kontroli naoružanja, kao i globalnim bezbednosnim izazovima.

Nakon predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima.

Posete studenata Fakulteta bezbednosti Ministarstvu spoljnih poslova realizuju se tradicionalno u saradnji sa Diplomatskom akademijom u okviru predmeta „Odbrambena diplomatija“, koji studenti slušaju na trećoj godini osnovnih akademskih studija.

 

sreda, 18. maj 2022. godine

DRŽAVNI SEKRETAR NEMANjA STAROVIĆ ODRŽAO PREDAVANjE STUDENTIMA UNIVERZITETA KLEMSON IZ SAD

U okviru studijskog boravka u Republici Srbiji, grupa studenata političkih nauka i međunarodnih odnosa sa Univerziteta Klemson iz Južne Karoline (SAD), posetila je, u pratnji profesora Vladimira Matića Ministarstvo spoljnih poslova, sa kojim ovaj univerzitet ostvaruje dugogodišnju saradnju. Poseta je realizovana u organizaciji Diplomatske akademije.

Neposredno pred početak predavanja,  rukovodilac Diplomatske akademije ambasador Marina Jovićević je pozdravila goste i najavila predavanje državnog sekretara Nemanje Starovića na temu „Spoljnopolitički prioriteti R. Srbije“.

U uvodnom delu predavanja, N. Starović je predočio američkim studentima istorijske činjenice vezane za ove prostore, s akcentom na hronologiju događaja od devedesetih godina prošlog veka do danas, značajne za razumevanje aktuelnih odnosa u regionu, uključujući i geografski i geostrateški položaj Srbije.

U nastavku izlaganja državni sekretar je govorio o značaju očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje sa južnom srpskom Pokrajinom kao svojim sastavnim delom, članstvu Srbije u EU, regionalnim odnosima, vojnoj neutralnosti zemlje.

Hronološkim redosledom podsetio je na događaje koji su doveli do priznavanja nezavisnosti tzv. „Kosova“ na međunarodnom nivou, suprotno međunarodnom pravu, objasnio  značaj poštovanja Rezolucije SB UN 1244 i angažmana međunarodne zajednice u procesu zaštite srpskog stanovništva i srpskog kulturnog nasleđa na KiM, kao i konstantnom nastojanju Srbije da se, za razliku od druge strane,  dogovorom i mirnim putem dođe do rešenja krize.Ukazao je, takođe, na činjenicu da su mnoge zemlje povukle priznanje tzv. „Kosova“, te da će se takav trend verovatno nastaviti.

Evropski put Srbije označio je kao jedan od strateških spoljnopolitičkih ciljeva zemlje i pokretač reformi u mnogim oblastima koje su dovele do privrednog napretka zemlje.

Govoreći o značaju dobrosusedskih odnosa, pomenuo je pokretanje inicijative „Otvoreni Balkan“, njen značaj i prednosti za stanovništvo i ekonomiju zemalja ZB.

Istakao je da, iako vojno neutralna, R. Srbija ostvaruje saradnju i sa NATO kroz Partnerstvo za mir, dok učešćem u mirovnim misijama i operacijama UN i EU doprinosi očuvanju bezbednosti kako u Evropi, tako i u svetu.

Nakon predavanja, državni sekretar je odgovarao na brojna pitanja studenata.

Tokom posete Ministarstvu spoljnih poslova, američki studenti su imali priliku da obiđu stalnu postavku Muzeja srpske diplomatije.

 

Ponedeljak, 16. maj 2022.

RUKOVODILAC DIPLOMATSKE AKADEMIJE AMBASADOR MARINA JOVIĆEVIĆ ODRŽALA PREDAVANjE POLAZNICIMA BEČKE DIPLOMATSKE AKADEMIJE

U okviru saradnje diplomatskih akademija, 50 polaznika Bečke diplomatske akademije, u pratnji direktora dr Emila Briksa, posetilo je Ministarstvo spoljnih poslova, gde im je predavanje održala rukovodilac Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ambasador dr Marina Jovićević.

Nakon što je predstavila nadležnosti i programe Diplomatske akademije, amb. Jovićević je upoznala prisutne sa osnovnim prioritetima spoljne politike Srbije, kao što su: očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, sa Kosovom i Metohijom kao njenim sastavnim delom, punopravno članstvo u EU, očuvanje regionalnog mira i stabilnosti, dobrosusedski odnosi, razvoj bilateralne saradnje kako sa vodećim akterima globalne političke scene, tako i sa svim ostalim državama u svetu, vojna neutralnost.

Naglasila je da se od samog početka dijaloga sa Prištinom Srbija ponašala kao konstruktivan partner, koji ispunjava svoje obaveze i primenjuje postignute dogovore, osvrnuvši se na značaj poštovanja Rezolucije SB UN 1244 i većeg angažovanja međunarodne zajednice kada je reč o zaštiti srpskog stanovništva i kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji.

Označila je perspektivu punopravnog članstva u EU kao podstrek sveobuhvatnim reformama  koje sprovodimo, kao i politici pomirenja u regionu i dodala da je Srbija otvorena za saradnju sa partnerima kako iz okruženja, tako i iz Evrope i sveta. Takođe, angažman zemlje u OUN, OEBS, SE i drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama i inicijativama, okarakterisala je kao doprinos jačanju mira, stabilnosti i ekonomskog napretka na ovim prostorima, pomenuvši u tom kontekstu značaj inicijative „Otvoreni Balkan“.

U nastavku predavanja ukazala je da, iako sprovodi politiku vojne neutralnosti, Srbija ostvaruje partnersku saradnju sa NATO kroz Partnerstvo za mir, IPAP projekte, ali i kroz značajno učešće u  mirovnim misijama i operacijama UN i EU, čime doprinosi zajedničkoj spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU.

Zaključila je da se Republika Srbija, u ostvarivanju svih svojih spoljnopolitičkih ciljeva rukovodi legitimnim nacionalnim političkim i ekonomskim interesima i da se zalaže za poštovanje normi međunarodnog prava i postizanje dogovora kroz dijalog i diplomatsku aktivnost.

Nakon predavanja, polaznici Bečke diplomatske akademije imali su priliku da postavljaju pitanja i diskutuju sa amb. Jovićević.

Predavanju je prisustvovao i Direktor Austrijskog kulturnog foruma i ataše za kulturu Ambasade Austrije u Beogradu dr Adrijan Fajks.

 

12. maj 2022. godine

AMBASADOR RUSKE FEDERACIJE ALEKSANDAR BOCAN-HARČENKO ODRŽAO PREDAVANjE NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI

Ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko održao je predavanje polaznicima Osnovnog programa diplomatsko–konzularne obuke i zaposlenima u Ministarstvu spoljnih poslova.

Tema predavanja bila je „Geopolitička pozicija Rusije u Evropi i bilateralna saradnja sa Republikom Srbijom i zemljama ZB“.

Tokom predavanja amb. Bocan-Harčenko je govorio o bilateralnim odnosima Srbije i Ruske Federacije, aktuelnoj situaciji u regionu, Evropi i na međunarodnoj sceni uopšte, sagledane prevashodno iz ruskog geostrateškog ugla.

Govoreći o viziji novog multipolarnog sveta ambasador RF je naglasio da je očuvanje stabilnosti u svetskim okvirima interes RF, uz poštovanje međunarodnog prava.

Osvrnuo se i na situaciju u regionu i podvukao da njegova zemlja daje punu podršku Srbiji u naporima da se kompromisom dođe do rešenja krize na Kosovu i Metohiji, uz poštovanje Rezolucije SB UN.

Predavanje je završeno interaktivnom diskusijom na teme iz različitih oblasti, politike, ekonomije, energetike i dr.

 

10. maj 2022. godine

AMBASADOR MAĐARSKE ODRŽAO PREDAVANjE NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI

Nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije ambasadora Marine Jovićević polaznicima Osnovnog programa diplomatske obuke i zaposlenima Ministarstva spoljnih poslova predavanje je održao Nj.E. Atila Pinter, ambasador Mađarske u Republici Srbiji. Tema predavanja bili su bilateralni odnosi dveju zemalja.

Ambasador Pinter je na početku predavanja govorio o istorijatu odnosa Srbije i Mađarske, čiji se prijateljski i dobrosusedski odnosi tokom poslednje decenije kontinuirano razvijaju u gotovo svim sferama. Uspešna bilateralna saradnja ogleda se u oblasti ekonomije, privrede, zajedničkih infrastrukturnih projekata, kulture, te redovnom održavanju zajedničkih sednica Vlada, istakao je ambasador i dodao da Srbija za Mađarsku predstavlja „strateškog partnera na ZB“, kao i prioritetnu zemlju kada je reč o investiranju mađarskih kompanija.

Tokom predavanja A. Pinter je istakao da je pitanje manjina prioritet za obe države, uz akcenat da je Srbija izgradila model zaštite manjina koji može da posluži kao primer. U tom kontekstu pomenuo je podršku Vlade Mađarske u realizaciji brojnih projekata koji omogućavaju obrazovanje Srba u Mađarskoj na maternjem jeziku i doprinose očuvanju kulture srpske zajednice.

Nakon predavanja,  ambasador Mađarske je odgovarao na brojna pitanja prisutnih.

 

Četvrtak, 31. mart 2022. godine

SANDANSKI: DIREKTORKA DIPLOMATSKE AKADEMIJE NA OTVARANjU 15. ZIMSKE ŠKOLE DIPLOMATIJE

Direktorka Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije ambasadorka Marina Jovićević učestvovala je na otvaranju međunarodnog seminara za mlade diplomate „15. zimska škola diplomatije“, koji je održan u Sandanskom, Republika Bugarska, u organizaciji Bugarskog diplomatskog instituta i Fondacije „Hans Zajdel“ od 21. do 25. marta ove godine.

Prvog dana seminara amb. Jovićević se obratila prisutnima na temu: „Od studenta Diplomatske akademije do direktora DA za 20 godina“, s akcentom na savete i sugestije koji bi mladim diplomatama mogli biti od koristi za razvoj buduće  karijere.

 

 

 

 

 

Ponedeljak, 28. mart 2022. godine

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANjU IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I DIPLOMATSKE AKADEMIJE „VENANSIO DE MOURA“ MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE ANGOLE

Tokom zvanične posete ministara spoljnih poslova Republike Angole potpisan je Memorandum o razumevanju između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije „Venansio de Moura“ Ministarstva spoljnih poslova Republike Angole. Memorandum su potpisali ministri spoljnih poslova R. Srbije i R. Angole,  Nikola Selaković i Tete Antonio.

 

Ponedeljak, 7. mart 2022. godine

DIPLOMATSKA AKADEMIJA ORGANIZOVALA PREDAVANjE ZA STUDENTE IZ NORVEŠKE

U organizaciji Diplomatske akademije održano je u Ministarstvu spoljnih poslova predavanje studentima Univerziteta u Oslu, koji su posetili Srbiju u okviru studijskog obilaska regiona.

Nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije, ambasadorke Marine Jovićević, 81 studentu iz Norveške, predavanje je održao državni sekretar Nemanja Starović na temu: „Spoljna politika Republike Srbije i pitanje Kosova i Metohije“.

Tokom predavanja,  N. Starović je upoznao studente sa činjenicama koje se odnose na geografski i geostrateški položaj Srbije, s posebnim akcentom na istorijske aspekte i hronologiju događaja na ovim prostorima od devedesetih godina prošlog veka do danas.

Državni sekretar je posebnu pažnju  posvetio pitanju Kosova i Metohije, počev od  deklaracije o nezavisnosti tzv. „Kosova", kao činu protivnom međunarodnom pravu, preko pogroma nad srpskim stanovništvom i kulturnim nasleđem, do aktuelnog položaja Srba i njihove imovine u južnoj srpskoj pokrajini.

U nastavku predavanja N. Starović je govorio i o evropskom putu Srbije, kao jednom od spoljnopolitičkih ciljeva zemlje, ekonomskom napretku i uspešnim reformama u mnogim oblastima, saradnji sa NATO kroz Partnerstvo za mir, ali i značaju regionalne saradnje i stabilnosti, pomenuvši u tom kontekstu inicijativu „Otvoreni Balkan“ i njene pogodnosti.

Na kraju predavanja, odgovarajući na pitanja studenata, državni sekretar se dotakao i drugih aktuelnih tema, kao i položaja R. Srbije u novonastalim geostrateškim okolnostima.

 

Utorak, 21. decembar 2021. godine

DELEGACIJA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA REPUBLIKE IRAK POSETILA MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

U organizaciji Diplomatske akademije, delegacija Ministarstva inostranih poslova Republike Irak, predvođena dr Salihom Huseinom Ali Al-Tamimijem, podsekretarom za političko planiranje i direktorom Instituta za spoljne poslove MIP Republike Irak, posetila je Ministarstvo spoljnih poslova, gde su, na odvojenim sastancima, razgovarali sa državnim sekretarom Nemanjom Starovićem, načelnikom odeljenja za Afriku i Bliski istok Aleksandrom Jankovićem, kao i sa rukovodiocem Diplomatske akademije Mirjanom Milosavljević.

Mirjana Milosavljević i dr Salih Husein Ali Al-Tamimi su se složili da potpisani Memorandum o razumevanju o saradnji između Diplomatske akademije i Instituta za spoljne poslove MIP Iraka predstavlja dobru osnovu za nastavak i dodatno unapređenje saradnje u domenu diplomatskog obrazovanja.

Takođe, razmenjene su i ideje o načinu realizacije aktivnosti od obostranog interesa, posebno kada je reč o organizaciji seminara, obuka i predavanja za mlade diplomate ministarstava spoljnih poslova Republike Srbije i Republike Iraka.

 

Petak, 10. decembar 2021. godine

BRIGADNI GENERAL TOMAZO VITALE ODRŽAO PREDAVANjE NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI

Nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije Mirjane Milosavljević i v.d. PMSP za bezbednosnu politiku, ambasadorke Dijane Ivančić, polaznicima DA predavanje je održao šef NATO Vojne kancelarije za vezu u Beogradu, brigadni general Tomazo Vitale na temu „Aktuelni mehanizmi saradnje Srbije i NATO“.

General Vitale je istakao da Srbija i NATO već 15 godina u kontinuitetu razvijaju svoje partnerstvo, zahvaljujući zajedničkom radu i posvećenosti, kao i da se ta saradnja konstantno unapređuje kroz aktivnosti u okviru brojnih mehanizama partnerske saradnje, kao što su: Individualni akcioni plan partnerstva, Grupa Srbija- NATO za reformu odbrane, Proces planiranja i pregleda, Koncept operativnih sposobnosti, program Izgradnje integriteta,program Nauka za mir i bezbednost  i dr.

Podsetio je da je Srbija 2006. godine pristupila NATO programu Partnerstvo za mir i dodao da ova organizacija prepoznaje Srbiju kao veoma važnu zemlju, pouzdanog partnera i dobrog suseda, koji je garant mira i bezbednosti u čitavom regionu.

 

Četvrtak, 25. novembar 2021. godine

ODRŽANA PREDAVANjA ZA POLAZNIKE 65. KLASE ŠKOLE NACIONALNE ODBRANE „VOJVODA RADOMIR PUTNIK“

Danas je u Ministarstvu spoljnih poslova, u organizaciji Diplomatske akademije održan set predavanja za polaznike 65. klase generalštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ Univerziteta odbrane pri Ministarstvu odbrane Republike Srbije.

Predavanja su obuhvatila više tema. V.D. pomoćnika ministra spoljnih poslova za multilateralnu saradnju, ambasador Aleksandar Tasić predstavio je okvire multilateralne diplomatije, njene funkcije i ulogu kroz angažman R. Srbije u okviru međunarodnih organizacija.

O nadležnostima, organizacionoj strukturi i ulozi ministarstva u sistemu državne uprave, kao i načinu funkcionisanja, uključujući DKP mrežu, prisutne je upoznao ambasador Rade Stefanović.

Predavanje načelnika Odeljenja za susedne zemlje i Jugoistočnu Evropu Miloša Čavića bilo je posvećeno bilateralnim odnosima u regionalnim okvirima, tj. odnosima R. Srbije sa svakom od zemalja koje ova organizaciona jedinica radno pokriva, dok su o nadležnostima MSP-a u oblasti bezbednosne politike i njenom značaju za bezbednosni sistem R. Srbije, s posebnim akcentom na saradnju R. Srbije i NATO, doprinos Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU (ZBOP), energetsku i sajber-bezbednost,  govorili  načelnik Odeljenja za NATO i Partnerstvo za mir Saša Kostić i načelnik Odeljenja za zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku i bezbednosne izazove Igor Kuželka.

Nakon svakog predavanja polaznici su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima.

 

Sreda, 17. novembar 2021. godine

STUDENTI FAKULTETA ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO UNIVERZITETA „UNION-NIKOLA TESLA“ U POSETI MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

U organizaciji Diplomatske akademije realizovana je poseta studenata Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ Ministarstvu spoljnih poslova.

Nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije Mirjane Milosavljević, koja je pozdravila goste i predstavila predavača, studentima se obratio ambasador Rade Stefanović, koji je  održao predavanje o nadležnostima MSP-a. Upoznao je prisutne sa načinom funkcionisanja i ulogom Ministarstva spoljnih poslova u sistemu državne uprave, zakonskim okvirima, mrežom DKP, kao i unutrašnjom organizacijom ministarstva i nadležnostima svakog sektora pojedinačno.

Govorio je, takođe, o aktuelnim temama, budućim planovima, te opštim trendovima unapređenja državne uprave. Nakon predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem.

 

UTORAK, 16. novembar 2021. godine

POSETA KADETA MIP IZRAELA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI

Četiri kadeta iz MIP Izraela posetili su danas Diplomatsku akademiju u pratnji direktorke Odeljenja za obuku kadeta Šaron Kabalo, nastavnika Avinoama Komema i zamenice šefa Misije Izraela u Beogradu Majan Ben Ture. 

Rukovodilac Diplomatske akademije M. Milosavljević upoznala je goste iz Izraela sa Osnovnim programom diplomatske obuke, strukturom polaznika i predavača, obukama koje DA redovno sprovodi za zaposlene u MSP i drugim edukativnim aktivnostima u nadležnosti akademije, te razvijenom saradnjom sa partnerskim institucijama u inostranstvu.

Tokom razgovora razmenjena su iskustva u oblasti obrazovanja i usavršavanja  diplomata u obe zemlje, aktuelnim temama, kursevima i metodici nastave.

Kadeti borave u Srbiji u okviru studijskog putovanja, čiji program predviđa i posetu Ministarstvu spoljnih poslova. 

 

ČETVRTAK, 27. maj 2021. godine

AMBASADOR SJEDINjENIH MEKSIČKIH DRŽAVA U REPUBLICI SRBIJI ODRŽAO PREDAVANjE POLAZNICIMA DIPLOMATSKE AKADEMIJE

Njegova Ekselencija ambasador Sjedinjenih Meksičkih Država u Republici Srbiji Karlos Isauro Feliks Korona održao je danas virtuelno predavanje polaznicima Diplomatske akademije.

Predavanje na temu bilateralnih odnosa dveju zemalja predstavlja doprinos obeležavanju 75. godišnjice od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Meksika.

Ambasador Korona je na početku obraćanja, u kratkim crtama, predstavio svoju zemlju, da bi u nastavku predavanja govorio o istorijatu kontinuirano dobrih bilateralnih odnosa dve države, zasnovanih na uzajamnom poštovanju, od samih početaka, preko saradnje kroz Pokret nesvrstanih, do današnjih dana, kada se različitim manifestacijama obeležava značajan jubilej.

Naglasio je da se prijateljski odnosi Srbije i Meksika ogledaju kroz raznovrsnu saradnju u obrazovanju, sportu, kulturi i umetnosti, naročito kada je reč o književnosti, muzici  i filmskoj produkciji.

Tokom svog izlaganja, meksički ambasador se dotakao izazova sa kojima se poslednje dve godine diplomatija suočava na globalnom nivou, usled pandemije virusa COVID-19. U tom kontekstu istakao je značaj međunarodne saradnje u oblasti zdravstva, s posebnim akcentom na uspeh Srbije u borbi s pandemijom i sprovođenju imunizacije stanovništva.

Na kraju predavanja ambasador je podvukao da postoje potencijali za mnogo obimniju i  intenzivniju privrednu i ekonomsku razmenu dveju zemalja, naročito u domenu poljoprivrede, energetike, rudarstva, turizma, tehnologije, telekomunikacija, trgovine, te da će se on, kao novoimenovani ambasador  Meksika u R. Srbiji svesrdno zalagati za unapređenje saradnje u svim sferama.

PONEDELjAK, 25. JANUAR 2021.

Selaković pozdravio novu generaciju polaznika Diplomatske akademije

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković pozdravio je danas novu generaciju polaznika Diplomatske akademije ministarstva i tom prilikom istakao da je za razumevanje pozicije naše države i spoljne politike Srbije od izuzetne važnosti shvatanje međunarodnih okolnosti i odnosa.

„Znanja i veštine koje ćete steći upravo ovde na Diplomatskoj akademiji, doprineće vašem boljem razumevanju međunarodnih odnosa, spoljnopolitičkom položaju Srbije, ali i mogućnosti boljeg i efikasnijeg sprovođenja naše spoljne politike i realizacije naših spoljnopolitičkih prioriteta", rekao je ministar polaznicima.

Kako je dodao, na prva pominjanja srpske diplomatije nailazimo u „Žitiju Svetoga Save", a potom i u vremenu Srpske Despotovine, kada su prvi izaslanici srpskih despota Stefana i Đurđa - vojvode Vitko i Nikola, odlazili u specijalne diplomatske misije u inostranstvo.

Srbija je, kako je ukazao Selaković, ponosna i na tradicije srpske diplomatije novoga veka i diplomate poput Ilije Garašanina, Jovana Ristića, ali i Nikole Pašića, koji je, kako je objasnio, jedan od retkih srpskih političara koji je izuzetno dobro poznavao istoriju međunarodnih odnosa.
Pašić je zahvaljujući tom znanju uspevao da i kao predsednik vlade i kao ministar spoljnih poslova ozbiljno predviđa dešavanja na međunarodnoj sceni, prilagođava srpske državne ciljeve upravo tim dešavanjima i na jedan posredan, prikriven način, realizovao državne ciljeve.

PETAK, 04. DECEMBAR 2020.

Ministar Selaković uručio diplome polaznicima Diplomatske akademije

Šef srpske diplomatije Nikola Selaković svečano je danas uručio diplome polaznicima Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije generacije 2019-2020. godine.

Ministar Selaković rekao je tom prilikom da je uveren da će diplomci u daljem profesionalnom radu i napredovanju biti u prilici da primene znanja i veštine koje su stekli na Diplomatskoj akademiji, te da će zastupati i braniti interese Srbije i u njoj i izvan nje.

Prema njegovim rečima, Srbija, upravo boreći se za ciljeve svoje spoljne politike, mora sačuvati sebe, ali i naći mesto u delu sveta gde može da napreduje, da se ostvaruje, da jača i da to predstavlja zadatak svakoga od diplomaca u organu i organizaciji u kojoj radi.

petak, 19. jun 2020. godine

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANjU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA SJEDINjENIH MEKSIČKIH DRŽAVA O DIPLOMATSKO-AKADEMSKOJ SARADNjI

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasador Sjedinjenih Meksičkih Država u Republici Srbiji Marko Antonio Garsija Blanko potpisali su danas Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Sjedinjenih Meksičkih Država o diplomatsko-akademskoj saradnji.
Ovaj Memorandum će biti osnova za unapređenje buduće saradnje između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova i Instituta „Matijas Romero".

Petak, 6. mart 2020. godine

U MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U ORGANIZACIJI OEBS-a

U saradnji Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Misije Republike Srbije pri OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama, Generalnog sekretarijata OEBS-a i Misije OEBS-a u Srbiji održana je jednodnevna obuka kadrova za konkurse za radna mesta u institucijama OEBS-a.

Cilj obuke je podrška aktivnostima država učesnica OEBS-a na jačanju ličnih kapaciteta potencijalnih kandidata, koji će se prijavljivati na konkurse međunarodnih organizacija.

Učesnike i predavače su pozdravili rukovodilac Diplomatske akademije Mirjana Milosavljević i šef Misije OEBS-a u Srbiji Nj.E. ambasador Andrea Oricio.

Trening u formi prezentacija realizovali su profesionalni predavači Odeljenja za regrutaciju OEBS-a Gustavo Araužo i Janik Kimpel.

Obuku su pohađali predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Ministarstva pravde.

sreda, 4.decembar 2019. godine

AMBASADOR REPUBLIKE ITALIJE ODRŽAO PREDAVANjE NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI

Povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Italije, u organizaciji Diplomatske akademije, Nj.E. ambasador Republike Italije u Srbiji Karlo Lo Kašo održao je predavanje polaznicima Osnovnog programa diplomatske obuke.

U uvodnom delu predavanja, načelnik Odeljenja za susedne zemlje ambasador Slobodan Vukčević izneo je kratak pregled bilateralnih odnosa dveju zemalja, s akcentom na ključne oblasti saradnje.

Osvrnuvši se na dugu tradiciju prijateljskih odnosa Srbije i Italije, ambasador Lo Kašo je istako snažnu podršku njegove zemlje evropskim integracijama Srbije, kao ključnog faktora u regionu.
Naglasio je, takođe, da se strateško partnerstvo dveju država ogleda ne samo u intenzivnoj ekonomskoj saradnji, o čemu svedoči prisustvo brojnih italijanskih kompanija u Srbiji, već i u mnogim drugim oblastima: kulturi, obrazovanju, poljoprivredi, nauci, informacionim tehnologijama, energetici, zaštiti životne sredine.

Navodeći lična iskustva, ambasador Lo Kašo je govorio polaznicima Diplomatske akademije o značaju i specifičnostima diplomatske profesije, kao i o izazovima sa kojima se ona suočava u eri brze razmene informacija.

Na kraju predavanja, rukovodilac Diplomatske akademije Mirjana Milosavljević izrazila je zahvalnost Ambasadi R. Italije i Italijanskom institutu za kulturu na dugogodišnjoj saradnji i pomoći u organizaciji nastave italijanskog jezika za zaposlene u Ministarstvu spoljnih poslova.

četvrtak, 28. novembar 2019. godine

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANjU O SARADNjI IZMEĐU DIPLOMATSKIH AKADEMIJA MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA SPOLjNE POSLOVE I MOBILNOST LjUDI REPUBLIKE EKVADOR

Ambasadorka Republike Ekvador, koja na nerezidencijalnoj osnovi iz Budimpešte pokriva Republiku Srbiju, Nj.E. Marija del Karmen Gonzales Kabal, boravila je danas u radnoj poseti MSP-u, gde je imala odvojene razgovore sa v.d. pomoćnikom ministra spoljnih poslova za bilateralnu saradnju, ambasadorkom Tatjanom Conić i generalnim sekretarom Veljkom Odalovićem.

Nakon razgovora, rukovodilac Diplomatske akademije Mirjana Milosavljević i ambasadorka Ekvadora potpisale su Memorandum o razumevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Ministarstva za spoljne poslove i mobilnost ljudi Republike Ekvador.

sreda, 27. novembar 2019.

U BEOGRADU ODRŽAN SEMINAR POD NAZIVOM Sharing the Bulgarian experience on EU pre-accession negotiation process

U zajedničkoj organizaciji Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Ministarstva za evropske integracije i Bugarskog diplomatskog instituta (BDI), pod pokroviteljstvom Fondacije Hanns Seidel, u Beogradu je 25. i 26. novembra 2019. godine održan seminar pod nazivom Sharing the Bulgarian experience on EU pre-accession negotiation process.

Dvodnevnu obuku pohađali su predstavnici više ministarstava Vlade Srbije: Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva evropskih integracija, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva privrede, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane, kao i predstavnik Nacionalne akademije za javnu upravu.

Seminar su otvorili rukovodilac Diplomatske akademije Mirjana Milosavljević, direktorka Bugarskog diplomatskog instituta Tanja Mihajlova, ambasador Republike Bugarske u Republici Srbiji Nj.E. Radko Vlajkov i predstavnik Fondacije Hanns Seidel u Sofiji Bogdan Mirčev.

Rukovodilac Diplomatske akademije je tokom uvodne reči pozdravila učesnike seminara i zahvalila suorganizatorima na saradnji, ističući dosadašnja pozitivna iskustva Akademije u organizaciji ovakvih seminara sa Španijom i Austrijom, kao vid pomoći Srbiji u procesu evropskih integracija.

Prvog dana seminara predavanje na temu javne diplomatije održao je ambasador Bugarske u Beogradu R. Vlajkov, dok je o strategijama komunikacije sa Evropskom unijom govorila ambasador Biserka Beniševa.

Drugog dana seminara Ingrid Šikova, prof. Univerziteta „Sveti Kliment Ohridski" u Sofiji upoznala je učesnike sa iskustvima Bugarske u oblasti strategije komunikacije na temu EU-fondova. O pozitivnim i negativnim efektima članstva u EU po ekonomiju, ekonomskim rizicima tokom procesa pregovaranja za otvaranje onih poglavlja u čijem fokusu je privreda, s akcentom na saradnju s Kinom u odnosu na članstvo u EU, govorila je prof. Danijela Bobeva, član Bugarske akademije nauka i bivša zamenica premijera i ministarka za trgovinu i privredu.

Seminar su zatvorili Direktorka BDI T. Mihajlova, regionalni direktor Fondacije Hanns Seidel za jugoistočnu Evropu dr Klaus Fizinger i rukovodilac Diplomatske akademije.

četvrtak, 14. novembar 2019. godine

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE I MINISTAR SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE IVICA DAČIĆ OBRATIO SE STUDENTIMA AMERIČKOG CENTRA U BRISELU

Studenti Američkog centra u Briselu, predvođeni profesorom Džeromom Šeridanom, posetili su danas Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, gde im se obratio Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Šef srpske diplomatije predstavio je studentima spoljnopolitičke prioritete Srbije s akcentom na očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje sa Kosovom i Metohijom kao sastavnim delom, punopravno članstvo u EU, očuvanje regionalnog mira i stabilnosti, dobrosusedske odnose, vojnu neutralnost, kao i razvoj bilateralne saradnje sa svim državama sveta. Ministar spoljnih poslova je ukazao na dugogodišnje bilateralne odnose između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i na bogatu saradnju dveju zemalja u oblasti privrede. Tokom izlaganja ministar Dačić je pomenuo i brojnu srpsku dijasporu, njen značaj, doprinos i ulogu u razvoju američkog društva.

Nakon obraćanja ministra, američkim studentima predavanja su održali vršioci dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku i Evropsku uniju, ambasadori Branimir Filipović i Dejan Ralević.

Ambasador Filipović je govorio o spoljnopolitičkim prioritetima Srbije sa stanovišta bezbednosne politike na bilateralnom i na multilateralnom planu, dok je članstvo Srbije u EU kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih ciljeva Republike Srbije, predstavio ambasador Ralević.

Istog dana, studenti Američkog centra u Briselu posetili su i Kancelariju za Kosovo i Metohiju, gde im je predavanje o aktuelnoj situaciji u južnoj srpskoj Pokrajini održao Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije.

četvrtak, 11. jul 2019. godine

PREDAVANjE PROF. DR EDIJA MALOKE U MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Izvršni direktor specijalizovane agencije Afričke unije-Afričkog mehanizma za praćenje i ocenu razvoja (APRM) prof. dr Edi Maloka održao je predavanje u Ministarstvu spoljnih poslova na temu „Iskustva u bilateralnoj i multilateralnoj diplomatiji, uključujući i iskustva u Afričkoj uniji".

Na početku svog izlaganja prof. dr Maloka je istakao značaj koji Republika Srbija, kao naslednica bivše Jugoslavije, ima u zemljama afričkog kontinenta, posebno u kontekstu pokreta nesvrstanih i obostranog interesa za jačanje prijateljskih odnosa.

Takođe, predstavio je prisutnima spoljnopolitičke prioritete Južnoafričke Republike, kao i organizacionu strukturu Afričke unije, njene nadležnosti i značaj za države afričkog kontinenata na globalnom planu.

Edi Maloka je tokom predavanja govorio i o svojim iskustvima u oblasti bilaterale i multilaterale, ukazujući, kroz brojne primere, na specifičnosti diplomatske profesije.

ponedeljak, 17. jun 2019. godine

POLAZNICI DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE POSETILI LjUBLjANU

Polaznici Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, u okviru studijske posete, boravili su u Ljubljani 13. i 14. juna 2019. godine.
U Ambasadi Republike Srbije organizovan je prijem za polaznike Diplomatske akademije, na kome im se obratila ambasadorka Zorana Vlatković i upoznala ih sa bilateralnim odnosima dveju zemalja.

U Ministarstvu inostranih poslova Republike Slovenije polaznici akademije su imali priliku da čuju predavanja političkog direktora Mateja Marna i nacionalnog koordinatora za Zapadni Balkan Petra Grka.
Tokom studijske posete Ljubljani, polaznici su posetili i predstavništvo Evropske unije, gde je predavanje održao šef predstavništva Zoran Stančič.

četvrtak, 16. maj 2019. godine

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU U POSETI
MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, članovi studentske organizacije „ELSA" (Evropsko udruženje studenata prava u Beogradu), u organizaciji Diplomatske akademije, posetili su danas Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.
Tim povodom obratio im se generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.

Generalni sekretar je predstavio studentima organizacionu strukturu Ministarstva i nadležnosti svakog sektora pojedinačno, uključujući i mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u svetu. Govorio je takođe o spoljnopolitičkim prioritetima Srbije i izazovima sa kojima se naša zemlja susreće u njihovoj realizaciji, kao i o specifičnostima diplomatske profesije. Na interesovanje studenata, V. Odalović je objasnio značaj pravne profesije u radu Ministarstva.

Nakon predavanja studenti prava obišli su stalnu postavku Muzeja srpske diplomatije.

ponedeljak, 13. maj 2019.

 

ŠEF SRPSKE DIPLOMATIJE ODRŽAO PREDAVANjE POLAZNICIMA BEČKE DIPLOMATSKE AKADEMIJE

U okviru saradnje diplomatskih akademija, polaznici Bečke diplomatske akademije posetili su u pratnji direktora Emila Briksa Ministarstvo spoljnih poslova, gde im se obratio prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić. Predavanju je prisustvovao i Nj. E. gospodin Nikolaus Luteroti, ambasador Austrije u Republici Srbiji sa saradnicima.

U nastavku sledi integralna verzija obraćanja šefa srpske diplomatije:

"Vaše ekselencije,
Dragi studenti,
Poštovani gosti,

na samom početku, želim vam iskrenu dobrodošlicu u Beograd i Srbiju i izražavam osobito zadovoljstvo što su posete polaznika Bečke diplomatske akademije Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije postale tradicija. To je potpuno razumljivo ukoliko se uzmu u obzir geografska bliskost Srbije i Austrije, istorijska povezanost, kao i odlična bilateralna saradnja dveju zemalja, koja je stabilna, raznovrsna i sveobuhvatna.

Iskoristio bih ovu priliku da iznesem jedan značajan istorijski podatak. Naime, daleke 1836. godine uspostavljeni su diplomatski odnosi između naših zemalja. Tada je Antun Mihanović, tada konzul Austrijskog carstva u Beogradu, predao akreditive knezu Milošu Obrenoviću. Prijateljski odnosi Srbije i Austrije imaju višedecenijasku tradiciju. Iako su menjali svoj karakter kroz istoriju, odnosi između naših zemalja se mogu danas opisati kao prijateljski, jaki i uspešni. Naš dijalog je dinamičan i intenzivan, što ću potkrepiti podatkom da je samo tokom oktobra i novembra prošle godine ceo državni vrh Austrije posetio Srbiju: predsednik Aleksander Van der Belen, kancelar Sebastijan Kurc i predsednik parlamenta Volfgang Sobotka. Tokom leta ove godine očekujemo posetu ministarke inostranih poslova Karin Knajsl. Kao jedan od najvećih investitora u srpsku privredu, Austrija je izuzetno značajan ekonomski partner naše zemlje. Samo prošle godine robna razmena između Srbije i Austrije iznosila je preko milijardu evra.

Dragi studenti,

Republika Srbija, kao i sve zemlje na svetu, ima jasno utvrđene spoljnopolitičke prioritete i kroz svoje kratko izlaganje pokušaću da vam približim ulogu naše zemlje na međunarodnoj političkoj sceni, jer sam siguran da je to ono što biste najviše voleli da čujete.

Očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, sa Kosovom i Metohijom kao njenim sastavnim delom, naš je najznačajniji spoljnopolitički prioritet, uz sticanje punopravnog članstva u EU. U vrhu liste prioriteta su i očuvanje regionalnog mira i stabilnosti, dobrosusedski odnosi, razvoj bilateralne saradnje kako sa vodećim akterima globalne političke scene, tako i sa svim ostalim državama u svetu i vojna neutralnost.

Braneći svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani međunarodno pravo, povelju UN i vrhovni autoritet Saveta bezbednosti, čime doprinosi očuvanju međunarodnog mira.
Želim da naglasim da jednostrana deklaracija o nezavisnosti „Kosova" iz februara 2008. godine nije u suprotnosti samo sa međunarodnim pravom i Završnim aktom iz Helsinkija, tačnije sa njegovim principima 3 i 4, već i sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, koja je 1999. godine usvojena u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, te predstavlja primer grubog kršenja normi na kojima počiva čitav međunarodno-pravni poredak.

Srbija se, od samog početka dijaloga sa Prištinom, uvek ponašala kao konstruktivan partner koji ispunjava svoje obaveze i primenjuje postignute dogovore, za razliku od druge strane koja neodgovornim potezima opstruira dogovoreno i ne doprinosi pronalaženju rešenja. Ni nakon šest godina od potpisivanja Briselskog sporazuma nije formirana Zajednica srpskih opština, čiji bi zadatak bio upravo zaštita interesa srpske zajednice u Pokrajini. U takvim okolnostima prisustvo UNMIK u južnoj srpskoj Pokrajini u nesmanjenom broju i neizmenjenom mandatu je izuzetno važno, jer garantuje bezbednost srpskog i drugog nealbanskog življa. Značajnu ulogu u zaštiti srpskog stanovništva, kulturnog i verskog nasleđa na Kosovu i Metohiji ima i prisustvo KFOR, što je takođe u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244.

Želim da naglasim da je aktivno diplomatsko delovanje Vlade Republike Srbije, njenih pojedinačnih institucija i Ministarstva spoljnih poslova na međunarodnom planu, doprinelo da u poslednjih godinu i po dana 13 država donese odluku o povlačenju JPNK i očekujem da će se takav trend nastaviti.

Punopravno članstvo u Evropskoj uniji je spoljnopolitički i strateški cilj Srbije. Perspektiva punopravnog članstva daje snažan podstrek sveobuhvatnim reformama koje sprovodimo, kao i politici pomirenja i regionalne saradnje. U tom kontekstu, naša zemlja se zalaže za razvoj dobrosusedskih odnosa i dijalog kao osnovno sredstvo u rešavanju otvorenih pitanja među susedima.

Zato Srbija aktivno učestvuje u radu regionalnih inicijativa, svesna činjenice da evropska perspektiva čitavog regiona ZB doprinosi pomirenju, očuvanju stabilnosti i kreiranju povoljnih uslova za saradnju u mnogim oblastima na ovim prostorima.

Međutim, specifičnost evrointegracijskog puta Srbije oličena je u pregovaračkom poglavlju 35 koje se odnosi na napredak u dijalogu Beograda i Prištine i u značajnoj meri određuje tok celokupnog procesa, budući da uslovljava naredne korake i u drugim oblastima.

Nažalost, potezi Prištine vode u kontra-smeru, tj. u pravcu blokade dijaloga, koji je trenutno prekinut. Dozvolite mi da pojasnim da je prekid dijaloga isključivo posledica krajnje neodgovornih odluka Prištine, koje se, pre svega, ogledaju u uvođenju stoprocentnih taksi na proizvode iz šire Srbije, čime je dodatno zagorčan ionako težak život srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Iako je Srbija iskreno opredeljena za dijalog sa Prištinom kao jedini način za pronalaženje kompromisnog rešenja, njegov nastavak će biti moguć samo ukoliko takse budu ukinute. Uprkos teškoćama, nastavićemo reformski put Srbije, nezavisno od dinamike pregovaračkog procesa, jer smatramo da je to u interesu svih naših građana i da doprinosi opštem napretku zemlje i stabilnosti regiona.

Želim ovom prilikom da istaknem da izuzetno cenimo konstantnu podršku Austrije na našem evropskom putu. Kada to kažem, mislim pre svega na političku podršku u okviru Evropske unije, ali i na konkretnu pomoć koja se ogleda kroz realizaciju brojnih „twinning" projekata, kao elementa podrške institucija zemalja članica institucijama zemalja kandidata, u čemu Austrija ima veliko iskustvo i kapacitete. Dokaz dobre saradnje su i sporazumi koji regulišu ekonomsku saradnju, veoma značajni sporazumi o readmisiji i saradnji protiv međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma.

Dragi gosti,

jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije jeste i očuvanje mira i bezbednosti u regionu. Svedoci smo da se današnji svet neprekidno suočava sa ozbiljnim izazovima, kao što su terorizam, sve zastupljeniji sajber kriminal, pretnje po energetsku bezbednost.

Srbija deli zabrinutost oko ovih pitanja sa ostalim zemljama na Balkanu, koji je oduvek bio poligon prelamanja interesa velikih sila i geopolitičkih kretanja i, kao što vam je poznato, tranzitni put između zapadne Evrope i Bliskog istoka, te su mu kompromis i fleksibilnost potrebniji više nego ikada.

Srbija je zato otvorena za saradnju sa partnerima u regionu, Evropi i svetu, a svojim angažmanom u OUN, OEBS, Savetu Evrope i drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama i inicijativama, konstantno pruža doprinos jačanju mira, stabilnosti i ekonomskog napretka na ovim prostorima. Kao dobar sused, svima koji su spremni da podele sa nama teret odgovornosti sprovođenja zajedničkog istorijskog poduhvata izgradnje razvijenog i prosperitetnog regiona, Srbija će uvek biti iskren partner i nastaviće da čini sve što je u njenoj moći da se očuvaju i podstaknu pozitivni procesi u ovom delu Evrope.

Kada govorimo o Srbiji i Austriji u kontekstu regionalne saradnje, nemoguće je ne pomenuti Dunav, kao kariku koja nas spaja. Dunav i Podunavlje predstavljaju jedan od najperspektivnijih regiona, koji broji oko 110 miliona stanovnika. Takođe, ne treba zaboraviti da je Srbija, zajedno sa Austrijom, učestvovala u izradi strategije EU za Podunavlje, a koja obuhvata saradnju u oblasti jačanja komunikacije i izgradnje infrastrukture, zaštite životne sredine, promocije turizma i kulturnog stvaralaštva. Pored kulturne i privredne, istakao bih i odličnu policijsku saradnju naših zemalja, kao još jedan doprinos očuvanju stabilnosti u regionu.

Republika Srbija, osim balansirane i raznovrsne saradnje sa velikim silama poput SAD, Ruske Federacije i NR Kine, nastoji da očuva dobru saradnju sa zemljama Afrike, Azije, kao i Latinske Amerike i Kariba. Iako sprovodimo politiku vojne neutralnosti, drugim rečima ne želimo članstvo u bilo kom vojnom savezu, to nas ne sprečava da ostvarujemo partnersku saradnju i sa NATO i sa Ruskom Federacijom. Odličan primer da takva vrsta saradnje nije nemoguća je upravo Austrija i druge vojno neutralne zemlje. Zahvaljujući učešću u Partnerstvu za mir, Srbija danas učestvuje u pet mirovnih misija i operacija Ujedinjenih nacija i u četiri misije EU.

Republika Srbija se, u ostvarivanju svih svojih spoljnopolitičkih ciljeva, rukovodi legitimnim nacionalnim interesima, koristeći kao sredstvo diplomatsku aktivnost i dijalog, uz nastojanje da se tradicionalno dobri odnosi sa prijateljskim zemljama dodatno unaprede, a odnosi sa onim partnerima međunarodne zajednice sa kojima ne delimo zajedničke stavove oko pojedinih pitanja, poboljšaju, poštujući pri tom različitost mišljenja i rukovodeći se osnovnim principima međunarodnog prava.

Uvaženi gosti,

na samom kraju današnjeg izlaganja, ne mogu a da ne pomenem brojnu srpsku zajednicu u Austriji. Srbi su na teritoriji Austrije prisutni su od 1526. godine i dali su neprocenjiv doprinos u odbrani evropskih vrednosti. Prema zvaničnim austrijskim podacima, u Austriji živi više od 120.000 Srba, a nezvanično čak oko 300.000.

Građani Austrije srpskog porekla predstavljaju danas dobro integrisanu zajednicu, koja deluje kroz Savez Srba, mnogobrojne klubove i udruženja i aktivno doprinosi razvoju austrijske društvene, ekonomske i kulturne scene i predstavlja veliki potencijal za dalje unapređenje bilateralnih odnosa dveju zemalja.

Dozvolite mi da vam na kraju još jednom poželim prijatan boravak u Srbiji i puno uspeha u budućem radu," rekao je studentima u svom govoru šef srpske diplomatije.

petak, 10. maj 2019. godine

STUDENTI UNIVERZITETA KLEMSON U POSETI MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

U okviru studijskog boravka u Republici Srbiji, grupa studenata sa Univerziteta Klemson iz Južne Karoline (SAD) posetila je Ministarstvo spoljnih poslova, sa kojim ovaj univerzitet ostvaruje dugogodišnju saradnju.

Tom prilikom studentima su predavanja održali zamenik pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju ambasador Dejan Ralević, v.d. načelnika Odeljenja za Severnu i Južnu Ameriku ministar savetnik Vladimir Jovičić, Goran Gvozdenović, ministar savetnik u Odeljenju za susedne zemlje i zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev.

ZPMSP za EU ambasador Dejan Ralević govorio je o članstvu u Evropskoj uniji kao jednom od strateških spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije, upoznao ih sa samim tokom pregovaračkog procesa i njegovim pozitivnim efektima na proces reformi u različitim oblastima, a čiji je krajnji cilj ne samo članstvo u EU, već opšti napredak zemlje koja teži zajedničkim, evropskim vrednostima.

Bilateralne odnose Srbije sa zemljama Severne i Južne Amerike predstavio je v.d. načelnika OAM-a Vladimir Jovičić, s posebnim osvrtom na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, uzimajući u obzir kako istorijski aspekt odnosa, tako i aktuelnu saradnju dveju država.

Goran Gvozdenović, ministar savetnik u Odeljenju za susedne zemlje ukazao je na napore koje Srbija ulaže u jačanje saradnje sa svim zemljama u regionu, njenom učešću u regionalnim inicijativama, kao i različitim formatima trilateralne i kvadrilateralne saradnje, čime doprinosi ukupnoj regionalnoj stabilnosti.

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev upoznao je studente sa istorijskim činjenicama o Kosovu i Metohiji, kao i sa aktuelnom situacijom u južnoj srpskoj Pokrajini, pojasnivši specifične okolnosti i nesuglasice koje su dovele do prekida dijaloga između Beograda i Prištine.

Nakon predavanja američki studenti su obišli Muzej srpske diplomatije.

ponedeljak, 08. april 2019.

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE I MINISTAR SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE IVICA DAČIĆ ODRŽAO GOVOR STUDENTIMA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA "SCIENCES PO" IZ PARIZA

Predstavnici francuske studentske organizacije „BBE-Bourgogne Balkan Express" Fakulteta političkih nauka „Sciences Po" u Parizu posetili su Ministarstvo spoljnih poslova, gde im se obratio prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić.

U nastavku sledi integralna verzija obraćanja šefa srpske diplomatije:

„Uvaženi studenti,

dobrodošli u Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije. Izuzetno me raduje što ste odlučili da u okviru svog studijskog putovanja posetite Srbiju. Budući da su mnogi od vas državljani zemalja iz ovog regiona, a neki od vas i državljani Srbije, pretpostavljam da posedujete izvesna znanja o Srbiji, stečena kroz obrazovanje, medije, porodične veze ili kroz pripreme za ovu posetu.

Imajući u vidu da ste ovde u svojstvu predstavnika jedne tako renomirane obrazovne institucije kakva je Fakultet za politikologiju i međunarodne odnose Sciences Po (Sajans Po) i da je u fokusu vašeg Kampusa Centralna, Istočna i Jugoistočna Evropa, želeo bih ovom prilikom da vas bliže upoznam sa spoljnopolitičkim prioritetima Srbije i doprinesem boljem razumevanju uloge koju ona ima u međunarodnim okvirima.

Pored očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, strateški cilj Srbije je i punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Najvažniji spoljnopolitički prioritet Republike Srbije je očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, sa Kosovom i Metohijom kao svojim sastavnim delom. Braneći svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani međunarodno pravo, povelju UN i vrhovni autoritet Saveta bezbednosti s ciljem očuvanja međunarodnog mira.

Želim ovom prilikom da podsetim da je jednostrana deklaracija o nezavisnosti „Kosova" iz februara 2008. godine u suprotnosti ne samo sa međunarodnim pravom i Završnim aktom iz Helsinkija, tačnije sa njegovim principima 3 i 4, već i sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, koja je 1999. godine usvojena u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Reč je o nepobitnim argumentima na koje je neophodno konstantno ukazivati, kao primer flagrantnog kršenja međunarodnog prava.

Pronalaženje političkog rešenja za Kosovo i Metohiju u direktnoj je korelaciji sa stabilnošću čitavog regiona. Iz tog razloga, Srbija se u dijalogu sa Prištinom uvek ponašala kao ozbiljan, odgovoran i konstruktivan partner, koji ispunjava svoje obaveze, posebno kada je u pitanju primena postignutih dogovora. Nažalost, to se ne može reći i za drugu stranu, koja svojim potezima vrši opstrukciju dogovorenog i ne doprinosi pronalaženju rešenja. To se posebno ogleda i u činjenici da i nakon šest godina od potpisivanja Briselskog sporazuma još uvek nije formirana Zajednica srpskih opština. Potpisivanje Briselskog sporazuma bilo je motivisano težnjom da se pronađu modaliteti zaštite interesa srpske zajednice u Pokrajini, usled nepostojanja adekvatnih institucionalnih mehanizama. Taj zadatak bio bi poveren upravo Zajednici srpskih opština.

U tom kontekstu, konstantno ukazujemo na značaj prisustva UNMIK-a u nesmanjenom broju i neizmenjenom mandatu, kao garanta bezbednosti i statusne neutralnosti međunarodnog prisustva u južnoj srpskoj Pokrajini. Veoma važnu ulogu u zaštiti srpskog življa, kulturnog i verskog nasleđa na Kosovu i Metohiji ima i prisustvo KFOR-a, u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

Želim da istaknem da spoljnopolitička aktivnost Vlade Republike Srbije, iza koje stoji veliki trud i posvećenost njenih institucija, uključujući i ministarstvo na čijem sam čelu, kao i aktivno diplomatsko delovanje, imaju, između ostalog, kao rezultat činjenicu da je u poslednjih godinu i po dana 13 država donelo odluku o povlačenju JPNK. Očekujem da će se ovakav trend nastaviti.

Svesna činjenice da evropska perspektiva čitavog regiona ZB predstavlja put pomirenja i saradnje na ovim prostorima, Srbija se konstantno zalaže za razvoj dobrosusedskih odnosa i dijalog kao osnovno sredstvo u rešavanju otvorenih pitanja i aktivno učestvuje u radu regionalnih inicijativa. Naša zemlja sprovodi reformske zadatke u cilju obezbeđivanja stabilnog društva, pune tržišne ekonomije i socijalne pravde. Iako je Srbija do sada otvorila 16 (šesnaest), a zatvorila 2 (dva) pregovaračka poglavlja, smatramo da dinamika otvaranja poglavlja ne prati dovoljno dinamiku reformi.

Dozvolite mi da ukažem na jednu specifičnost našeg evrointegracijskog puta, oličene u pregovaračkom poglavlju 35, koje u značajnoj meri određuje tok celokupnog procesa. Napredak u dijalogu Beograda i Prištine postavlja se kao uslov za naredne korake i u drugim oblastima, dok potezi Prištine vode u pravcu blokade dijaloga, koji je trenutno prekinut. Podsećam da je prekid dijaloga posledica destabilizujućih odluka Prištine, pre svega uvođenja stoprocentnih taksi na proizvode iz centralne Srbije, čime je otežan inače nimalo lak život srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. I pored iskrene posvećenosti dijalogu sa Prištinom, kao jedinom načinu za pronalaženje kompromisnog rešenja, nastavak dijaloga će biti moguć samo ukoliko takse budu momentalno ukinute.

Uprkos teškoćama, mi ćemo nastaviti reformski put Srbije, nezavisno od dinamike pregovaračkog procesa, jer smatramo da je to u interesu svih naših građana. Svesni izazova sa kojima se i sama EU suočava, poput predstojećih reformi, problema očuvanja jedinstva i sl, očekujemo da će politika proširenja, kao jedna od najuspešnijih politika na kontinentu, ostati u njenom fokusu.

Dragi gosti,

u današnjem svetu koji se suočava sa ozbiljnim izazovima, Balkan je oduvek bio poprište interesa velikih sila i geopolitičkih kretanja. Saradnjom sa partnerima u regionu, Evropi i svetu, svojim angažmanom u OUN-u, OEBS-u, Savetu Evrope i drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama i inicijativama, Srbija konstantno doprinosi jačanju mira, stabilnosti i ekonomskom napretku čitavog regiona. I te kako smo svesni činjenice da su Zapadnom Balkanu neophodni kompromis i fleksibilnost u borbi sa brojnim izazovima, kako na regionalnom, tako i na globalnom planu.

U tom smislu, naša zemlja je uložila vidljive napore u oblasti unapređenja regionalne saradnje i smanjenja tenzija na Balkanu i pokazala spremnost za prevazilaženje negativnog nasleđa prošlosti i zajedničku budućnost, zasnovanu na principima uzajamnog uvažavanja i poštovanja. Kao dobar sused, svima koji su spremni da podele sa nama teret odgovornosti sprovođenja zajedničkog istorijskog poduhvata izgradnje razvijenog, stabilnog i prosperitetnog regiona, Srbija će biti iskren partner.

Kao zemlja koja baštini bogatu tradiciju prijateljskih odnosa koje je SFRJ razvijala sa brojnim zemljama na svim kontinentima, Srbija osim balansirane i raznovrsne saradnje sa velikim silama poput SAD, RF i Kine, nastoji da očuva živu saradnju sa zemljama Afrike, Azije, kao i Latinske Amerike i Kariba.

Na samom kraju, želeo bih da vam poručim da je veoma važno da vas kroz život vode uzvišeni, humani i plemeniti ciljevi. To je jedini ispravan način da kao mladi, obrazovani ljudi na kojima svet ostaje, u okviru svojih budućih profesija doprinesete očuvanju univerzalnih vrednosti, a samim tim i izgradnji lepšeg, pravednijeg i bezbednijeg sveta.

Iskreno se nadam da ćete poneti lepe uspomene iz Srbije, zbog kojih ćete poželeti da je ponovo posetite."

petak, 5. april 2019. godine

UNUKA MAHATME GANDIJA PREDSTAVILA SVOJU KNjIGU

Tara Gandi Batačardži, unuka Mahatme Gandija, koja na poziv prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića boravi u Beogradu, predstavila je danas u Ministarstvu spoljnih poslova svoju knjigu „Sećanja na jedno izuzetno doba".

Nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije Mirjane Milosavljević, koja je predstavila gošću prisutnima, unuka Mahatme Gandija govorila je o svom detinjstvu i vremenu koje je provela sa svojim dedom, brojnim liderima i borcima za slobodu, koji su postavili temelje nezavisne Indije.

Pored autorke, o delu je govorio i urednik izdavačke kuće „Albatros plus" Mladen Vesković, ocenjujući da iako nije reč o obimnom štivu, knjiga predstavlja dragocenu zbirku uspomena koje daju jasnu sliku nastanka moderne Indije. Napisana jednostavnim jezikom, iz perspektive jednog deteta, ona daje prikaz Gandijeve filozofije nenasilja, koja može biti primenljiva i u današnjem svetu, naglasio je Vesković.

Po završetku prezentacije, Tara Gandi Batačardži je potpisivala svoje knjige.

Knjiga Tare Gandi Batačardži prevedena je na srpski jezik povodom obeležavanja 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Indije i 150 godina od rođenja Mahatme Gandija.

Događaju su prisustvovali: prvi sekretar i šef Kancelarije Ambasade Indije u Beogradu Vidžel Kumar, polaznici Diplomatske akademije, zaposleni Ministarstva spoljnih poslova i predstavnici medija.

1. april 2019. godine

STUDENTI AMERIČKOG UNIVERZITETA U BRISELU POSETILI MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

 

Studenti Američkog Univerziteta – Briselski centar, u pratnji profesora Džeroma Šeridana posetili su danas Ministarstvo spoljnih poslova.
U muzejskoj sali ministarstva, nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije Mirjane Milosavljević, studentima su održali predavanja zamenik pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju ambasador Dejan Ralević i v.d. pomoćnika ministra za bezbednosnu politiku ambasador Branimir Filipović.
Zamenik pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju ambasador Dejan Ralević predstavio je članstvo Srbije u EU kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije. Govorio je o aktivnostima koje su prethodile otpočinjanju pregovaračkog procesa, njegovom toku i različitim fazama, uključujući izazove i specifičnosti s kojima se Srbija susreće na svom evropskom putu. Ambasador Ralević je izneo podatak da je do sada Srbija otvorila ukupno šesnaest pregovaračkih poglavlja i istakao prednosti pregovaračkog procesa koje se ogledaju u nizu reformi unutar različitih oblasti, koje bi trebalo da doprinesu opštem napretku zemlje i stabilnosti u regionu.
Ambasador Filipović je govorio o spoljnopolitičkim prioritetima Srbije sa stanovišta bezbednosne politike, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu.

Ukazao je da, kao zemlja kandidat za EU, Republika Srbija, značajno doprinosi ostvarenju koncepta Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU, kroz učešće u misijama i operacijama EU, kao i UN. Istakao je opredeljenost Srbije za politiku vojne neutralnosti i ukazao da se na toj osnovi razvija partnerska saradnja sa NATO, kroz intenzivan politički dijalog i konkretne programe Partnerstva za mir. Dodao je da i mnoge vojno neutralne ili vojno nesvrstane zemlje imaju razvijenu partnersku saradnju sa Alijansom bez namere da pristupe članstvu, poput Švedske, Austrije, Irske Finske i Švajcarske. Izložio je sadržaj partnerske saradnje kako u vojnim, tako i u civilnim oblastima. Posebno je naglasio značaj prisustva i ispunjenja mandata misije KFOR-a u južnoj srpskoj pokrajini, u skladu sa Rezolucijom SBUN 1244 u zaštiti srpskog stanovništva i njihove kulturne i istorijske baštine i očuvanja mira i bezbednosti u Pokrajini.

Predavanje za američke studente na temu Kosova i Metohije organizovano je u Kancelariji za KiM.