ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*
Напомена: *безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управа

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
У град-државу Ватикан улазак није дозвољен страним држављанима, осим запосленима у институцијама Свете Столице и Управи града-државе Ватикан, католичком свештенству и представницима дипломатских мисија акредитованих при Светој Столици, уз легитимацију коју издају Државни секретаријат Свете Столице и Управа града-државе Ватикан и члановима државних делегација приликом званичних билатералних посета.
Изузетак у томе представља присуство на тргу Св. Петра, као и посете Ватиканским музејима, ватиканским вртовима и летњој папској резиденцији у Кастел Гандолфу, за које је обавезна online куповина улазница и при којима је неопходно придржавање епидемиолошких мера заштите које су на снази у Републици Италији. Улазак у базилику светог Петра је могућ, али уз одређене услове који су детерминисани зависно од програма папе, одржавања миса и других догађаја, као и примене епидемиолошких мера заштите од вируса Covid-19. Улазак у преостале три папске базилике, Св. Јована Латеранског, Св. Марије Велике и Св. Павла, које се налазе изван Ватикана у Риму и имају екстериторијални статус, је слободан.

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
Није закључен социјални споразум.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Амбасада Републике Србије при Светој Столици и при Сувереном Малтешком Реду нема конзуларно одељење с обзиром на специфичност ових држава, а тиме и наше дипломатске мисије. Стога, заинтересована лица се упућују на Конзуларно одељење Амбасаде Републике Србије у Републици Италији.

Контакти:
Приликом боравка у Ватикану, за конзуларну помоћ и заштиту, можете се обратити Амбасади Републике Србије у Републици Италији, ViadeiMontiParioli 20 - 00197 Рим, путем следећих контакт телефона: + 39 (06) 3260-9159 и + 39 (06) 3211-950 и електронске адресе: amb.roma@mfa.rs и konzularno.rim@mfa.rs