VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Benin. Po dolasku na aerodromu se obavlja zdravstveni pregled i radi prvi PCR test. Licima bez vidljivih simptoma se određuje samoizolacija. Lica sa vidljivim simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš. Posle 15 dana se radi drugi PCR test. Treći PCR test se radi pre napuštanja Benina. Rezultati testa se dobijaju u roku od 24 do 48 sati. Troškove testiranja snose putnici i isti iznose oko 150 EUR. U slučaju da je posle 15 dana rezultat testa pozitivan, država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Benin. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu. 'Zvanični sajt za podnošenje zahteva za vizu je www.evisa.gouv.bj

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:

Prilikom boravka u Beninu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, Nigerija (adresa: 11, RioNegroClose, Maitama, Abuja), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Benin, putem sledećeg kontakt telefona: +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45 i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com

(Poslednje ažurirano nedelja, 07. februar 2021.)