VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Burkinu Faso. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Svi putnici se upućuju u karantin u trajanju od 14 dana gde sami snose troškove boravka i tretmana. U karantinu se podvrgavaju testiranju prvog, osmog i četrnaestog dana.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Burkinu Faso. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu. Međunarodni letovi su obnovljeni.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:

Prilikom boravka u Burkini Faso, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, Nigerija (adresa: 11, RioNegroClose, Maitama, Abuja), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Burkinu Faso, putem sledećeg kontakt telefona: +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45 i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com