VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu veza nije neophodna ukoliko ne napušta međunarodnu zonu tranzitnog aerodroma u Butanu. U svim drugim slučajevima je neophodna

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije koji žele da turistički putuju u Butan odgovarajuću vizu mogu da dobiju isključivo preko turističkih agencija registrovanih u Butanu ili njihovih partnerskih agencija, preko kojih je jedino i moguće organizovati turistički boravak u ovoj zemlji. Cena vize je 40 USD i obično je uključena u cenu aranžmana. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka. Sve dodatne informacije dostupne su na prezentaciji Asocijacije butanskih tur-operatera http://www.abto.org.bt/, kao i Turističkog saveta Butana: http://www.tourism.gov.bt/ .

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Preporučuje se preduzimanje odgovarajućih mera predostrožnosti koje se odnose na zaštitu od ujeda komaraca, kao i konzumiranje flaširane vode i termički obrađene hrane.

TRANSPORT – Lokalni transport je za strane posetioce organizovan isključivo od strane turističkih agencija.

OSTALO – Butanska valuta ngultrum (Ngultrum, Nu) vezana je za indijski rupi u odnosu 1:1. Širom Butana je moguće za plaćanje koristiti indijske rupije (osim novčanica od 500 i 2000 rupija). Korišćenje međunarodnih platnih kartica u Butanu je sporadično. Za kupovinu suvenira i sl. preporučuje se plaćanje u gotovini u USD.
Turistički paketi u Butanu podrazumevaju, pored noćenja, obavezno i obroke, lokalni transport, vodiča, kulturne programe. Izuzeti su jedino plaćanje pića - piva, mineralne vode, voćnih sokova i pojedine hotelske usluge i sportske aktivnosti, o čemu turističke agencije unapred obaveste. Iako to nije ranije bio slučaj, u poslednjih nekoliko godina učestala je i prihvatljiva praksa davanja napojnica u turističkim objektima.
U južnim delovima Butana klimatske prilike su tropske, dok je u području Himalaja stalan snežni pokrivač. S obzirom da su monsunske kiše karakteristične prvenstveno za period od juna do septembra, kao klimatski najpovoljniji period za boravak u Butanu smatra se period od kraja septembra do kraja novembra.
Butan je trusno područje sklono zemljotresima. U slučaju zemljotresa potrebno je pratiti uputstva lokalnih vlasti i ponašati se u skladu sa istim.

Kontakti:
Prilikom boravka u Butanu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Republici Indiji, putem sledećeg kontakt telefona: +91 11 26872095 i elektronske adrese: embassyofserbiadelhi@hotmail.com, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Butan.