VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Češku Republiku osim lica sa regulisanim boravkom. Izuzetak su određene kategorije lica kao što su: članovi porodice čeških državljana; ako je ulazak u interesu Češke; hitne situacije – unapred zakazana medicinska intervencija, odazivanje na poziv državnog organa; tranzit kroz Češku; radnici u međunarodnom transportu; diplomate akreditovane u Češkoj i članovi njihovih porodica; kao i partneri čeških državljana. Sva lica koja dolaze iz Srbije, kao tamno crvene zone, dužna su: da poseduju RT-PCR test, ne stariji od 72 sata; da se, pre ulaska u Češku, prijave nadležnom regionalnom zavodu za javno zdravlje (po mestu gde borave) i popune elektronski formular koji se može preuzeti putem sledećeg linka https://plf.uzis.cz/; da kopiju navedenog formulara prezentuju prilikom kontrole na granici, kao i sve vreme boravka u Češkoj; da se o sopstvenom trošku, testiraju na COVID-19, najranije 5. dana od dana ulaska u Češku, i, bez odlaganja, rezultat testa dostave nadležnom zavodu za javno zdravlje; moraju biti u samoizolaciji do dobijanja negativnog rezultata testa; obaveza nošenja maske tipa FFP2, KN95, N95, AS/NZ P2, DS FFR traje 14 dana. Zaposlena lica i studenti imaju obavezu da obaveste svog poslodavca, odnosno obrazovnu ustanovu o boravku u tamno crvenoj zoni dužem od 12 časova.
Tranzit kroz Češku ne sme trajati duže od 12 sati. Sva lica u tranzitu dužna su da poseduju negativan rezultat RT-PCR, ne stariji od 72 sata ili antigenski test, ne stariji od 24 sata. Sve vreme trajanja tranzita važi obaveza nošenja maske tipa FFP2, KN95, N95, AS/NZ P2, DS FFR. Navedena obaveza ne važi za tranzit na aerodromu ali važi za lica koja kopnom nastavljaju put po dolasku avionom u Češku. Radnici u međunarodnom transportu koji preko Češke tranzitiraju do Nemačke u obavezi su da, prilikom ulaska u Češku, poseduju negativan rezultat RT-PCR/antigenskog testa na COVID-19, ne stariji od 36 sati, odnosno za ulazak u SRN ne stariji od 48 sati. 
Prilikom dolaska u Češku, na medicinsku intervenciju vantelesne oplodnje, obavezno je testiranje na COVID-19 u Češkoj. U slučaju pozitivnog rezultata testa urađenog u Češkoj, paru se određuje dvonedeljni karantin kao obavezan, zbog čega će biti onemogućen da obavi medicinsku intervenciju u planiranom terminu. Potrebno je, pre polaska na put, uplatiti adekvatno zdravstveno osiguranje koje pokriva COVID-19.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Uslov za ulazak državljana R. Srbije u Češku Republiku jeste da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije ČR.
Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Republika Srbija ima zaključen sporazum o socijalnom osiguranju sa Češkom Republikom koji omogućava svim državljanima R. Srbije sa overenom zdravstvenom knjižicom, da za vreme privremenog boravka u Češkoj Republici (turističko putovanje, službeno i dr), imaju pravo na korišćenje hitne medicinske zdravstvene zaštite na teret RFZO. Da bi ostvarili pravo potrebno je da, pre puta u Češku Republiku, od Filijale RFZO, prema mestu prebivališta, pribave dvojezični obrazac YU/CZ 111 tzv. Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Češkoj Republici.

KORISNE INFORMACIJE

 

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelne informacije o zdravstvenoj situaciji u ČR možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije https://www.who.int/countries/cze/ .
U slučaju potrebe mogu se koristiti usluge sledećih zdravstvenih ustanova:
- Univerzitetska bolnica Motol (Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5)
- Centralna vojna bolnica (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6)
- Opšta univerzitetska bolnica (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2).

Prema važećim propisima Češke Republike, prilikom boravka stranaca u Češkoj Republici neophodno je posedovanje adekvatnog dokaza o regulisanom putničkom zdravstvenom osiguranju.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Češka Republika ne spada u kategoriju zemalja koje se suočavaju sa izrazitim bezbednosnim rizicima.

Na teritoriji Češke, a naročito u Pragu, dosta su česti slučajevi džeparenja i sitnih krađa (posebno kada su u pitanju turisti). Savet ja da se posebna pažnja obrati na čuvanje ličnih dokumenata i novca. U slučaju krađe, potrebno je obratiti se najbližoj policijskoj stanici.

TRANSPORT – Najvažniji je aerodrom u Pragu (Vaclav Havel), koji je i najveći granični punkt. Postoje direktni letovi na relaciji Prag - Beograd i Beograd - Prag kompanije Air Serbia, i to po sedam letova u oba smera nedeljno.
Češka ima dobru i veoma razuđenu železničku mrežu. Vozovi (prva, druga klasa, spavaća kola) koji povezuju Prag sa većinom evropskih gradova saobraćaju svakodnevno.
Putna mreža je razgranata. Najvažniji je auto-put na relaciji Prag-Brno-Bratislava-Budimpešta. Za putovanje auto-putem potrebno je kupiti tzv. vinjetu (najmanji period važenja vinjete je nedelju dana, a može se kupiti na svim većim benzinskim pumpama).
Gradski prevoz odlično funkcioniše (tri linije metroa, tramvajski i autobuski saobraćaj).
Na teritoriji Češke Republike, za upravljanje motornim vozilom potrebno je posedovanje međunarodne vozačke i saobraćajne dozvole. Vlasnicima motornih vozila iz Srbije omogućeno je, da putuju u ČR, bez obaveze da poseduju zelenu kartu.

Češka priznaje vozačke dozvole R. Srbije na novom obrascu za kraći boravak u svrhu turizma, poslovnog boravka ili tranzita. U slučaju namere dužeg boravka, lice ima rok od 3 meseca da vozačku dozvolu izdatu u R. Srbiji zameni za češku vozačku dozvolu.

OSTALO – U Češkoj je platežno sredstvo češka kruna (CZK).
Mogu se koristiti platne kartice kao što su Visa, American Express, Master Card/Eurocard

Kontakti:

Prilikom boravka u Češkoj Republici, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Pragu, putem sledećih kontakt telefona: + 420 257 532 075, + 420 257 531 582 i + 420 257 533 949 (konzularno odeljenje) i elektronske adrese: embassy.prague@mfa.rs i konzularno.prag@mfa.rs

(Poslednje ažurirano petak, 05. februar 2021.)