VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za turistički boravak do 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza

 

VIZNI REŽIM REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Sva ograničenja ulaska u Ekvador u vezi sa kovid – 19 su ukinuta. Dokazi o vakcinaciji ili testiranju više nisu potrebni za ulazak i tranzit.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije nije potrebna viza za ulazak u Ekvador i boravak do 90 dana. Zdravstveno osiguranje nije obavezno za ulazak u Ekvador, ali se stranim turistima preporučuje da se zdravstveno osiguraju u zemljama svog stalnog boravka.
Putnicima koji dolaze iz zemalja u kojima vlada epidemija žute groznice (Brazil, Demokratska Republika Kongo, Angola i Uganda), na ulasku u R. Ekvador, kao i onima koji nameravaju da putuju u deo Amazona koji pripada Ekvadoru, biće zatražena međunarodna potvrda o vakcinaciji. Ovo znači, da će svaka osoba koja dolazi iz zemalja u kojima prema mišljenju Svetske zdravstvene organizacije postoji visoki rizik od ove bolesti, morati da bude vakcinisana najmanje 10 dana pre svog putovanja, kao i turisti koji žele da putuju u deo Amazona koji pripada Ekvadoru.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA - Koristiti flaširanu vodu i izbegavati meso i povrće koje nije termički obrađeno.
Svetska zdravstvena organizacija (WHO) na dnevnom nivou prati kretanja zdravstvene situacije, posebno u pogledu epidemija, u Ekvadoru i ostalim zemljama regiona. Rezultati se objavljuju na veb sajtu www.who.int/ith. MD Travel Health objavljuje kompletne zdravstvene preporuke za putnike www.mdtravelhealth.com.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - Iako nema većih bezbednosnih problema, stranim turistima se savetuje da se kreću centralnim delovima grada u kojima se nalaze hoteli za strance. U pograničnim delovima Ekvadora i Kolumbije, u džunglama Amazonije, bilo je povremenih oružanih incidenata u vezi sa kolumbijskim gerilcima koji su prešli na ekvadorsku teritoriju, ali to je oblast u koju strani turisti ne dolaze.
U slučaju potrebe, strani državljani se za pomoć mogu obratiti Konzularnoj službi ekvadorskog MIP-a (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracion, webmast@mmrree.gov.ec).

TRANSPORT - Postoji dobro razvijena transportna struktura koja obuhvata avio i pomorski saobraćaj, železnicu i puteve.
Građani Republike Srbije mogu da upravljaju motornim vozilima na teritoriji Ekvadora ukoliko pored vozačke dozvole R. Srbije poseduju važeću međunarodnu vozačku dozvolu tokom prvih 90 dana boravka, nakon čega je potrebna zamena za ekvadorsku vozačku dozvolu.

OSTALO - Američki dolar je zvanična valuta i Ekvadora. Najpoznatije platne kartice kao što su American Express, Diners Club, Visa, Master Card prihvaćene su na svim turističkim mestima, uključujuči i one koje su izdale naše banke za upotrebu u inostranstvu. Dnevni troškovi zavise od mesta i vrste smeštaja i kreću se između 30 i 70 USD. Troškovi planinarenja ili sličnih aktivnosti na dnevnom nivou iznose između 35 i 80 USD.
Najveća turistička atrakcija u Ekvadoru je poseta Ostrvima Galapagos na kojima je Čarls Darvin proučavao životinjski svet i na osnovu toga izneo svoju teoriju evolucije. Za posetu Galapagosu važe posebne, mnogo više cene.
Turističke informacije moguće je naći na sajtu www.ecuador.com, Ecuador Channel

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Ekvadoru, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Buenos Airesu (adresa: Montevideo 696 C1019 ABN, BUENOS AIRES, ARGENTINA), putem sledećeg kontakt telefona: +54 11 / 4813-3445, +54 11 / 4813 3446 i elektronske adrese: srb.emb.argentina@mfa.rs